DEBATT

NS 3031 – Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018, kan den fortsatt benyttes.

Standard Norge presiserer at den utgåtte standarden Teknisk Ukeblad viser til fortsatt kan benyttes, i påvente av en oppdatert versjon som er i overstemmelse med gjeldene EU-standarder.
Standard Norge presiserer at den utgåtte standarden Teknisk Ukeblad viser til fortsatt kan benyttes, i påvente av en oppdatert versjon som er i overstemmelse med gjeldene EU-standarder. Bilde: Skjermdump, tu.no
Marit Sæter, Kommunikasjonsdirektør Standard Norge
30. sep. 2021 - 13:00

Teknisk Ukeblad skriver 16. september om revidert TEK og at den viser til en såkalt «foreldet og utgått» standard, NS 30312. Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 kan den fortsatt benyttes.

Det er ikke uvanlig at standarder benyttes i en tid etter tilbaketrekningen og de er derfor tilgjengelig i vår nettbutikk standard.no. I gjeldende TEK og i utkast til ny byggteknisk forskrift (TEK 17) som nå er på høring, blir det vist til denne standarden. Dette har utløst en debatt i byggenæringen. Standard Norge ønsker derfor å tydeliggjøre historien bak og statusen til denne standarden.

Grunnlag for å dokumentere samsvar

Standard Norge utga NS 3031 i 2014. Standarden omfatter en metode med normerte inndata for beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse. Denne standarden har vært grunnlag for å dokumentere samsvar med krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og for å bestemme energikarakteren i energimerket for bygninger (energimerkeforskriften for bygninger).

NS 3031 var ment å harmonisere mot europeiske standarder og kompletterer disse. Flere av de mest sentrale europeiske standardene er normative referanser til NS 3031 og er derfor en del av standardens bestemmelser.

Nasjonale standarder i konflikt med europeiske

Som medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN er Standard Norge forpliktet til å trekke tilbake nasjonale standarder som er i konflikt med europeiske standarder. I 2017 ble NS-EN –SO 52000-1 Bygningers ener–iytelse - Overordnet vurdering av bygningers ener–iytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer, utgitt. Dette medførte at NS 3031:2014 ikke lenger kunne opprettholdes som gyldig Norsk Standard, og den ble derfor formelt trukket tilbake 1. februar 2018.

Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge <i>Foto: Nicolas Tourrenc</i>
Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc

NS 3031 må revideres for å tilpasses NS-EN ISO 52000–1 og andre nye europeiske standarder (såkalte EPBD (Energy performance of buildings directive) standarder). Komiteen har satt i gang revisjonsarbeidet, men det er ikke fullført.  Derfor er det fortsatt NS 3031 som skal brukes, ettersom de norske forskriftene fortsatt viser til den. Standard Norge har for øvrig utgitt en Norsk Spesifikasjon knyttet til energiberegning for bygg (SN-NSPEK 3031:2020), som kan være et nyttig dokument både for prosjekterende og rådgivende ingeniører. Denne utgivelsen er kun et supplement til og erstatter ikke NS 3031.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte prosjektleder Jens Gran i Standard Norge.

Alle nye biler må oppfylle en rekke krav om sikkerhetssystemer om de skal selges nye fra 7. juli.
Les også

Nå er dette utstyret påbudt i alle nye biler

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.