BYGG

Ny forskrift viser til foreldet og utgått standard

Forslaget til revidert TEK får slakt av byggenæringen. Det viser seg at et opprinnelig utkast stilte klarere og strengere krav til byggenæringen enn det som nå er på høring.

NS3031 har vært utgått i mer enn tre år. Standard Norge skriver at fordi forskriftene viser til standarden må den fortsatt brukes – og Direktoratet for byggkvalitet velger å fortsatt vise til den utgåtte standarden når TEK revideres.
NS3031 har vært utgått i mer enn tre år. Standard Norge skriver at fordi forskriftene viser til standarden må den fortsatt brukes – og Direktoratet for byggkvalitet velger å fortsatt vise til den utgåtte standarden når TEK revideres. Bilde: Skjermdump, Standard Norge

Forslaget til revidert Teknisk forskrift får hard kritikk. Enkle tiltak for utslippskutt er fjernet, direktoratet viser til utdatert standard og avviser å bruke levert energi som mål.

Les mer om: