Norske verft taper – utkonkurreres av tyrkiske verft

Norske verft taper stadig flere kontrakter til Tyrkia. Det er spesielt NOR-registrerte ferger og fiske- og havbruksfartøyer som forsvinner ut av norske ordrebøker.

Norske verft taper – utkonkurreres av tyrkiske verft
I 2021 ble Norge for første gang passert av tyrkiske verft når det gjelder volum, det vil si størrelse målt i bruttotonn. Illustrasjon: TU, tallgrunnlag: NOR

Ferger og fartøy som seiler mellom norske havner og med norske eiere har tradisjonelt blitt bygget ved norske verft og registrert i NOR-registeret. I 2013 skjedde det en endring.