OLJE OG GASS

Norne: Akseptabel risiko
Lofoten: Katastrofe

NORNE vs NORDLAND VI: Oljedriftsimuleringene viser at et utslipp fra Norne (t.v.) kan nå langt inn i Vestfjorden og Lofoten, mens utslipp fra Nordland VI (t.h.) mest sannsynlig vil gå med havstrømmene nordover og oppløses fortere enn den voksholdige Norne-oljen.
NORNE vs NORDLAND VI: Oljedriftsimuleringene viser at et utslipp fra Norne (t.v.) kan nå langt inn i Vestfjorden og Lofoten, mens utslipp fra Nordland VI (t.h.) mest sannsynlig vil gå med havstrømmene nordover og oppløses fortere enn den voksholdige Norne-oljen. Bilde: Ill.: Simen Håkonsen
Ole K. Helgesen
5. nov. 2010 - 10:43

De fraråder boring i Nordland VI på det sterkeste.

Men verken miljøvernminister Erik Solheim eller Klima- og forurensingsdirektoratet nølte med å godkjenne Statoils søknad om utvidet boretillatelse til 15 nye brønner på Norne-feltet.

Utredninger som er gjort i forbindelse med forvaltningsplanene for Norskehavet og Barentshavet - Lofoten viser at et utslipp fra Norne-feltet vil spre seg utover et større område enn et tilsvarende utslipp i Nordland VI.

Dette skyldes at Norne-oljen er svært bestandig og har lang levetid på havet.

Les også: Statlige etater i krangel om Lofoten

Lofoten-kompromisset: Lofoten-kompromisset: <br/> Slik vinner alle

KATASTROFE: I sommer sa miljøvernminister Erik Solheim at et oljeutslipp utenfor Lofoten kunne få konsekvenser av bibelske armageddon-dimensjoner. Men han protesterer ikke mot Statoils boringer på Norne-feltet. Magnar Johansen / Lofotposten

Større konsekvenser

Nornefeltet, ligger om lag 160 km sør for Nordland VI, og det er 30 til 50 prosent sannsynlighet for at et oljeflak vil kunne drive inn i Lofoten-området.

Dette kan få store konsekvenser for fiskerinæringen og fuglelivet. Oljen kan også tilgrise strandsonen i Lofoten.

Direktoratet for naturforvaltning advarer om at et utslipp fra Norne som faller midt i hekkesesongen vil ha alvorlige konsekvenser for alle viktige sjøfuglarter, unntatt krykkje.

Truer sjøfugl

Derfor advarer også Norsk Polarinstitutt mot boring på blokker i Norskehavet ved 66. breddegrad.

– Et oljesøl fra dette området vil drive nordover og inn i viktige sjøfuglområder i Lofoten-området. Røst og Værøy har store kolonier av pelagisk dykkende arter som lomvi og lunde. Området er også viktig hekkeområde for dykkende sjøfugl som storskarv, toppskarv, teist og ærfugl, skrev instituttet i fjor i en høringsuttalelse i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

Statoils skriver i sin konsekvensutredning for Norne-feltet at et stort akuttutslipp har en minste drivtid til fiskefeltene på Trænabanken og i Suladjupet på under to døgn.

Sannsynligheten for at disse fiskefeltene skal bli berørt er over 30 prosent.

Les også: Klimadirektoratet anbefaler ikke oljeboring

Ingen protester

Likevel møtte ikke Statoil motstand i sommer da selskapet søkte om utvidet boretillatelse til 15 nye brønner på Norne-feltet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Søknaden ble godkjent uten protester fra noen av aktørene som kjemper mot oljeboring i Lofoten.

Verken miljøbevegelsen, miljøvernministeren, eller Klima- og forurensingsdirektoratet har reagert på planene.

Under radaren

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sier han ikke har vurdert saken fordi avgjørelsen til Klima- og forurensingsdirektoratet ikke ble påklaget.

Og Klif sier det ikke kan fraråde boring i et område som Stortinget allerede har åpnet.

– Klima- og forurensningsdirektoratet har forskjellige roller i prosessene forut for og etter at det er tildelt blokker. Vi er en selvstendig høringspart i prosessen med åpning av områder og ved tildeling av blokker, og vil i den forbindelse avgi miljøfaglige uttalelser. Dette ble gjort da vi frarådet åpning av Nordland VI, sier Hanne M. Øren, seksjonssjef Klif.

Les også: – Fisken i Lofoten utenfor fare

Rollene endret

Hun forteller at Klif får en annerledes rolle i forbindelse med områder som er åpnet av Stortinget.

– Da stiller vi som forurensningsmyndighet konkrete krav med hjemmel i forurensningsloven. Tillatelse til boring blir gitt på så strenge vilkår som nødvendig, herunder krav til beredskap ut fra kjennskap til brønn, oljetyper og sårbare ressurser i området. For Norne er det vurdert at det er en forsvarlig virksomhet med de vilkårene som er gitt. Da er oljetypen også vurdert, sier Øren.

TU mener:

Stoltenbergs oljeparadoks

LEDER: Ulykken som forandrer oljeindustrien

NORNE: Oljedriftsimuleringene viser at et utslipp fra Norne kan nå langt inn i Vestfjorden og Lofoten. Svart indikerer at det er 90 til 100 prosent sannsynlighet for utbredelse av olje. Sannsynligheten for oljespredning synker gradvis ned til 5 til 10 prosent i området markert med lysegrått. ILL.: Simen Håkonsen
NORDLAND VI: Oljedriftsimuleringer viser at et utslipp i dette området mest sannsynlig vil gå med havstrømmene nordover parallelt med kysten. Denne oljen vil trolig oppløses fortere enn den voksholdige oljen fra Norne. ILL.: Simen Håkonsen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.