Norges smarteste industribedrift: Ingen deltakere fra de nordligste fylkene

Fiskeindustrien automatiserer, men er ikke med i smart-konkurranse.

Norges smarteste industribedrift: Ingen deltakere fra de nordligste fylkene
Automatisering er ett av virkemidlene for å produsere smartere og mer effektivt. Bilde: TU Arkiv

Siemens-sjef Anne-Marit Panengstuen er forundret over at ingen bedrifter fra fiskeri- og havbruk er med i konkurransen om  å bli Norges smarteste industribedrift.

Foreløpig er rundt 40 bedrifter påmeldt. Foreløpig kommer ingen fra de tre nordligste fylkene.

Det synes Norsk industri og Siemens, som står bak konkurransen, er besynderlig.

Oppfordring

– Vi vet at det finnes en rekke smarte løsninger og automatiserte prosesser i næringen. Det er også en av næringene vi skal leve av i framtida. Vi håper så mange som mulig vil melde seg på innen fristen, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Siemens til TU.

Hexagon Ragasco vant i 2015 etter imponerende effektivitetsgevinst over tid.
Hexagon Ragasco vant i 2015 etter imponerende effektivitetsgevinst over tid. Foto: Tore Stensvold

Vinneren kåres av en bredt sammensatt jury og offentliggjøres på Industrikonferansen 9. mai i Oslo. Tidligere vinnere er Borregaard (2014) og Hexagon Ragasco (2015).

Av de påmeldte, er det i underkant av ti fra Rogaland. Det ser imidlertid ikke ut til at det er en effektivitetsjagende oljeindustri som er blitt smartere.

Bare fire av bedriftene på landsbasis er direkte knyttet til olje- og gassindustrien.

– Jeg tror det er andre typer industri i Rogaland som vil vise seg fram, sier Panengstuen.

Digitaliseringsstudie

Roboter fra Kuka.
Roboter fra Kuka. Foto: Kuka

I forkant av konkurransen og som forberedelse til Industrikonferansen, har Siemens og Norsk Industri  forsøkt å kartlegge hvor langt bedriftene er kommet i digitalisering og planene for den digitale framtida.

«I et elektrifisert samfunn vil alle elektriske komponenter avgi store mengder data. Digitalisering handler om å bruke disse enorme datamengdene på en smart måte. Gjennom å analysere og tolke den digitale informasjonen i sanntid, kan vi ta smartere beslutninger som optimaliserer driften, og som gir oss nye forretningsmuligheter», skriver adm. dir Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Anne Marit Panengstuen i Siemens i rapportens innledning.

Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.
Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Foto: Peder Qvale

Beslutningstakere i en rekke bedrifter ble spurt om de har gode strategier og den nødvendige kompetansen. Av de 4500 som fikk tilsendt spørreundersøkelsen, har 441 svart.

De representerer flere bransjer og grener innen industri, olje- og gass, kraftbransjen og samferdsel, bygg, IT til offentlig sektor. Flest svar, 227, kom fra områdene industri og olje/gass.

 Roboter og IoT

Digitalisering er et bredt begrep og kan bety mye forskjellig. En hovedvekt av respondentene i undersøkelsen forbinder digitalisering med tre ting:

Sveiseroboter på Kleven Verft.
Sveiseroboter på Kleven Verft.
 • Informasjonsflyt
 • Internet Of Things
 • Robotikk

 70 prosent av lederne sier at digitalisering er avgjørende for konkurransekraften om fem år. Men bare en tredel av dem har planer og strategier for digitalisering.

Panengstuen er ikke overrasket over at alle synes digitalisering er viktig, men derimot at så få har en klar strategi.

Må samarbeide i klynger

– Det er forståelig at små og mellomstore bedrifter ikke har all verdens kapasitet til å gjøre så mye ekstra ut over det de gjør til daglig. Det kan være et stort løft for dem. Vi tror det må et bredt samarbeid til, både mellom bedrifter, institusjoner og myndigheter, sier Panengstuen.

Lederne som har svart på undersøkelsen vedgår at digitaliseringspotensialet er dårlig utnyttet.

Syv av ti mener digitalisering både vil gi økte inntekter og ni av ti mener de også vil redusere driftskostnader.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.
Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri. Foto: Peder Qvale

Åpner flere muligheter

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri påpeker at digitaliseringen åpner for nye industrielle muligheter i Norge.

– De med mest innsikt ser de største mulighetene. Kompetansepåfyll og å lære av de beste blir derfor viktig, sier Sunde.

To av 12 milliarder

KONKURRANSEVILKÅR

Konkurransen er åpen for bedrifter som driver industriell virksomhet i markeder med global konkurranse. Vi vil belønne industribedrifter som bruker teknologi og ressurser på smarte og effektive måter for å øke produktiviteten og konkurransekraften, og som er en del av det organiserte arbeidslivet. All informasjon behandles konfidensielt.

Vinneren blir kåret av en bredt sammensatt jury fra både næringsliv, media og organisasjoner, og prisen deles ut under Industrikonferansen 9. mai 2016.

Eksempler på resultater av smarte grep kan være:

 • forenklede prosesser innenfor engineering og design
 • produktivitetsvekst
 • økt effektivisering
 • effektiv ressursutnyttelse

 

JURY:

 • Else-May Botten, fraksjonsleder i Stortingets Næringskomité
 • Jan Moberg, redaktør Teknisk Ukeblad
 • Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI
 • Odd Myklebust, prosjektdirektør SINTEF
 • Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Siemens
 • Hans Erik Vatne, teknologidirektør Hydro
 • Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri

Resultatene forteller at investeringene i gjennomsnitt skal øke med 15 prosent de neste tre årene, eller nærmere to milliarder kroner til digitalisering for norske industribedrifter.

Det blir sett på som altfor lite offensivt, også i rapporten.

Totalt vil medlemsbedriftene i norsk Industri omsette for ca. 600 milliarder kroner i år og investere ca. 12 milliarder kroner.

Der kommer det også fram at bedriftslederne stoler mest på egne fagfolk og  leverandørene for kunnskap om digitalisering.

Stoler på leverandørene

Siemens-sjefen sier det er nyttig for alle selskaper som leverer løsninger til industrien å ta inn over seg.

– Bedriftene må bevisstgjøres hva digitalisering innebærer av muligheter. Vi som leverer produkter og løsninger har et ansvar for å opplyse og informerer potensielle kunder, sier Panengstuen til TU.

(Vi gjør oppmerksom på at ansvarlig redaktør i TU Media, Jan. M. Moberg, er med i juryen.)