OLJE OG GASS

Forventet å se plattform-moduler klar til avreise. I stedet fant de et prosjekt med alvorlige problemer

Petroleumstilsynet varsler større overskridelser på milliardprosjektet Martin Linge.

Martin Linge-utbyggingen sliter med en rekke problemer, særlig på verftet i Sør-Korea.
Martin Linge-utbyggingen sliter med en rekke problemer, særlig på verftet i Sør-Korea. Bilde: Total
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
15. mai 2017 - 10:00

Da Petroleumstilsynet (Ptil) besøkte Samsung Heavy Industries verft i Sør-Korea i mars i år, forventet de å se moduler til Martin Linge-prosjekt som nærmet seg avreise til Norge.

Men den norske tilsynsmyndigheten fant i stedet et prosjekt med alvorlige problemer, der «graden av ferdigstillelse ikke var som forventet tatt i betraktning den korte tiden frem til planlagt avreisetidspunkt fra verftet».

Dette kommer frem i en rapport som Petroleumstilsynet publiserer i dag etter tilsynet de var på tidligere i år. På verftet bygges både prosess- og utstyrsmodulene til oljefeltet.

Dagens rapport fra Petroleumstilsynet gir ytterligere innsikt i problemene på Martin Linge-prosjektet, som til nå har slitt med tosifrede milliardoverskridelser, utsettelser og ikke minst tapet av seks menneskeliv tidligere denne måneden.

Reagerte kraftig

Tilsynsrapporten bekrefter det som har fremstått som store problemer med prosjektet, og avdekker blant annet minst ni brudd på regelverket.

Målet med tilsynet var å sjekke Totals arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til tekniske barrierer og barrierestyring innen teknisk sikkerhet, elektriske anlegg og vedlikeholdsstyring i utbyggingsprosjektet.

Resultatet var nedslående. Faktisk var funnene så alvorlig at den norske tilsynsmyndigheten valgte å gå drastisk til verks allerede før rapporten deres var ferdigskrevet: Total fikk mot slutten av forrige uke pålegg fra Ptil, noe som anses som en sterk reaksjonsform. Pålegg fra Ptil er juridisk bindende.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet har Ptil pålagt oljeselskapet å identifisere og «så langt som mulig korrigere tekniske feil og mangler, og vurdere gjeldende planer, prioriteringer og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse før installasjon på feltet».

Etter hva Teknisk Ukeblad forstår er manglene store. Ifølge Ptil står også helt nytt utstyr og nye systemer i fare for å bli ødelagt på grunn av oljeselskapets manglende oppfølging – såkalt preservering.

Utstyret og systemene skal ha blitt eksponert for så store mengder urenheter, støv og vann at man risikerer å måtte bytte ut eller bruke store ressurser på å reparere utstyret.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med flere kilder som kjenner til prosjektet. En av kildene sier at det skal være så mye sand i deler av modulene at enkelte dekk går under kallenavnet «Sandy Beach».

– Ni brudd på regelverket

Petroleumstilsynet har også gitt pålegg knyttet til preserveringen. I den forbindelse kommer det fram at Total ikke engang etterlever sine egne prosedyrer for preservering.

Rapporten viser at Ptil var overrasket over framdriften på prosjektet, særlig tatt i betraktning at Total ønsker å seile av gårde modulene allerede i juni for installering på feltet mot sensommeren. Deretter er planen å gjøre ferdig gjenstående arbeid ute i havet, såkalt carry-over work.

Dette har tidligere blitt gjort i både Yme-prosjektet og Goliat-prosjektet, begge to skandaleprosjekter på hvert sitt vis.

– Graden av ferdigstillelse var ikke som forventet tatt i betraktning den korte tiden fram til planlagt avreisetidspunkt fra verftet. Høyt aktivitetsnivå med mange samtidige, parallelle og uforenlige aktiviteter i modulene medførte begrenset tilkomst og tilgjengelighet på anlegget og til systemer og utstyr.

– Erfaringsmessig kan dette medføre store utfordringer i ferdigstillelsesfasen på feltet, eksempelvis med omfanget av gjenstående arbeid («carry-over work»), i tillegg til potensielt skjult gjenstående arbeid («hidden carry-over work»), ifølge Ptil.

I tilsynsrapporten – som altså publiseres i dag – kommer det frem flere detaljer om problemene på Martin Linge. Blant annet viser det at tilsynsmyndigheten har funnet hele ni avvik (brudd på regelverket, red.anm) i tilsynet.

Avvikene går på følgende forhold:

 • Vedlikeholdsstyring og preservering
 • Elektriske anlegg – Tekniske forhold
 • Oljeoppsamlingsanlegg for transformatorer
 • Lavspenningsfordelingstavler
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Barrierestyring
 • Verifikasjon av ytelseskrav
 • Oppfølging
 • Styring

3-5 mm støvlag

I Ptils gjennomgang av vedlikeholdsstyring og hvordan utstyr og systemer beskyttes (såkalt preservering), er det hele ti punkter de reagerer på. Blant annet heter det at systemer og utstyr var eksponert for slipestøv, vann, partikler, urenheter og andre ting.

– Enkelte plasser ble det registrert 3-5 millimeter støvlag under påmontert og delvis ødelagt preserveringsbeskyttelse, ifølge rapporten.

Videre skriver Ptil at dørene sto åpne i enkelte rom som var overtrykksbeskyttet for å ivareta preserveringen.

– Dermed ble sensitivt elektrisk utstyr, tavler og annet utstyr som rør og ventiler eksponert for støv og annen forurensning, ifølge rapporten.

Også på det elektriske anlegget er det ifølge Petroleumstilsynet store utfordringer. Her listes opp åtte punkter med observasjoner. Blant annet:

 • Kabelinnføringer i toppen av elektrisk utstyr i flere rom der installasjonen vil være eksponert for vann fra vanntåkeanleggene.
 • Arrangement for utløsning av brannslukkemedium i rom for høyspenningsinstallasjoner var plassert på utsiden av rommet. Instrumentkabelen tilhørende arrangementet var forlagt gjennom rommet og vil dermed kunne bli eksponert for hendelser som arrangementet skal beskyttes mot.
 • Ikke forskriftsmessig installasjon av varmekabelanlegg. Det ble registrert varmekabelinstallasjoner med skader.

Ifølge rapporten kunne Total heller ikke dokumentere at enkelte lavspenningsfordelingstavler var utformet tilstrekkelig beskyttet.

– Det kunne under tilsynet ikke dokumenteres at fordelingstavler, hvor det var blitt påmontert plastdeksler på sidene og i front på starterskuffer, var dimensjonert for å motstå potensiell kortslutningsytelsesenergi ved en kortslutning de aktuelle stedene hvor disse var montert.

– Total ønsket å ettersende sertifikat for aktuelt utstyr i etterkant av verifikasjonsaktiviteten, men Ptil har foreløpig ikke mottatt dette, ifølge rapporten.

Varsler større overskridelser

Rapporten fra Petroleumstilsynet inneholder i tillegg en hel del andre avvik, både på barrierestyring, verifikasjon av ytelseskrav og oppfølging.

Blant annet heter det at Ptil har bedt om å få oversendt og presentert status og tiltak etter relevante tredjepartsrevisjoner. Ptil fikk tilsendt to slike, men rapportene viser at revisjonene ble begrenset, på grunn av manglende ferdigstillelsesgrad, tilkomst og tilgjengelighet.

– Det fremkom ikke at det var etablert kompenserende tiltak knyttet til dette. Vi ble ikke informert om utførte eller planlagte verifikasjonsaktiviteter innen vedlikeholdsstyring og preservering.

– Våre observasjoner knyttet til manglende preservering og feil og mangler på anlegg, systemer og utstyr, underbygger mangelfull oppfølging i ferdigstillelsesfasen, ifølge Ptil.

Martin Linge-prosjektet, som har gått på over 10 milliarder i kostnadsoverskridelser, kan ifølge Ptil vente seg å få større kostnader knyttet til seg. Dette er blant annet på grunn av den mangelfulle preserveringen.

– Manglende eller ødelagt preservering i ferdigstillelsesfasen vil kunne medføre ressurs- og tidkrevende rengjøring, og i verste fall utskifting av ubrukt, skadet, svekket utstyr og komponenter. Disse forholdende representerer både sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser, ifølge Ptil.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Total, som sier at de ikke ønsker å kommentere tilsynsrapporten ut over at de kommer til å svare Ptil.

– Vi skal gi vårt svar til Petroleumstilsynet innen den fristen de gir oss. Ut over det har vi ingen kommentarer, sier kommunikasjonsdirektør i Total E&P Norge, Leif Harald Halvorsen til Teknisk Ukeblad.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.