OLJE OG GASS

Problemprosjektet i Nordsjøen: Utstyr og systemer er så skittent at det kan bli ødelagt

Støv, vann, partikler og urenheter kan skape mer trøbbel på Martin Linge.

Martin Linge-utbyggingen i Nordsjøen får deler av plattformen bygget ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Her er en av feltillustrasjonene.
Martin Linge-utbyggingen i Nordsjøen får deler av plattformen bygget ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Her er en av feltillustrasjonene. Bilde: ABB
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
27. apr. 2017 - 10:06

Det haster å få Martin Linge-prosjektet under kontroll. Det mener norske myndigheter som har inspisert plattform-modulene på verftet i Sør-Korea.

Resultatet av Petroleumstilsynets (Ptils) besøk på Samsung-verftet var av en så alvorlig karakter at tilsynsmyndigheten har valgt å reagere kraftig på Totals arbeid med multimilliard-prosjektet allerede før tilsynsrapporten er ferdigstilt.

Ptil mener blant annet at utstyr og systemer står i fare for å bli ødelagt, eller må skiftes ut, rett og slett fordi det har blitt for skittent etter å ha blitt eksponert for støv, vann, partikler og andre urenheter.

Dette kommer frem i en rapport fra Petroleumstilsynet.

Kraftig bekymret

Med over 10 milliarder kroner i overskridelser – fra 28,2 milliarder til 38,6 milliarder kroner – samt forsinkelser og pågående trøbbel på det koreanske verftet mangler det ikke på utfordringer i prosjektet. Nå må Total også svare norske myndigheter.

Petroleumstilsynets varsel om pålegg er første steg i det som blir sett på som et kraftig virkemiddel fra norske myndigheter overfor oljeselskaper. Ptil krever nå at ferdigstillelsen av plattformen skjer på en sikker måte.

Som Teknisk Ukeblad skrev tidligere denne uken går det mot at plattformen seiler av gårde fra Samsung-verftet i Sør-Korea uten at den er ferdig, slik at plattformen kommer til Nordsjøen før løftevinduet i sommer lukker seg.

Deretter skal modulene installeres på feltet, og resterende arbeid skal gjøres ferdig der.

Nå viser det seg altså at Petroleumstilsynet er kraftig bekymret etter å ha inspisert plattformbyggingen i Sør-Korea.

I mars gikk tilsynsmyndigheten prosjektet nærmere etter i sømmene på teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, styring av vedlikehold og Totals egen oppfølging av tekniske barrierer i ferdigstillelsesfasen på verftet.

– Vi er såpass bekymret etter funnene vi gjorde på tilsynet i Korea at vi varsler pålegg før rapporten er ferdigstilt. Dette er på grunn av framdriftsplanene i prosjektet og for at det skal være mulig for operatøren å korrigere og identifisere problemstillinger allerede nå, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil, Inger Anda.

Risikerer å måtte gjøre arbeid om igjen

Hun sier at Ptils bekymringer er for en rekke områder. Deriblant:

  • Tekniske feil og mangler
  • Selskapets planer for ferdigstillelse av prosjektet
  • Prioritering og bruk av ressurser

Total må nå gi myndighetene en redegjørelse for hvordan de skal håndtere dette. På toppen av dette krever Ptil at Total setter i gang tiltak for å komme à jour med selskapets egne prosedyrer for «preservering av utstyr og systemer».

Blant annet utsettes systemer og utstyr om bord for belastning fra de andre aktivitetene i såpass stor grad at det kan ende med at flere ting er ubrukelig.

– Dette handler om å ta vare på teknisk utstyr fra produksjon til installasjon, og hvordan selskapet tar vare på utstyrets kvalitet og teknisk sikkerhet på de elektriske anleggene. Når utstyr blir stående og eksponeres for støv, vann, partikler og andre urenheter i forbindelse med annet arbeid blir kvaliteten svekket.

– Kvaliteten kan bli svekket på en slik måte at arbeidet må gjøres på nytt, eller at kvaliteten ikke vil møte kravene ved installasjon av modulene på feltet, sier Anda.

Hun sier at det haster å få dette under kontroll.

– Konsekvensen av manglende preservering - og dette toget går nå – vil kunne medføre en stor mengde arbeid i forbindelse med oppstartsaktiviteten offshore. I verste fall vil det føre til at de må skifte ut utstyr og komponenter som enten er svekket eller skadet om bord på innretningen.

Tekniske mangler og ressursbruk

– Er det store deler av den type komponenter og utstyr som er svekket eller skadet?

– Jeg vil ikke gå inn på det nå. Dette blir nærmere redegjort for i tilsynsrapporten som ikke ennå er ferdig. Men det er en observasjon at kvaliteten på denne preserveringsbiten er for dårlig.

– Slik det ser ut nå – er Totals planer om å frakte modulene fra Korea til feltet i sommer noe Ptil synes er fornuftig?

– Vi er i første omgang opptatt av kvaliteten og sikkerhetsmessige forberedelser ved arbeid som blir utført i Korea. Det vil si at det arbeidet som nå blir gjort i Korea må møte sikkerhetsmessige krav og at mengden arbeid som utestår er håndterlig og ikke av et omfang som i seg selv kan være en sikkerhetsmessig utfordring ved ferdigstillelse og forberedelse til drift.

– Det er langsiktighetsperspektivet i dette som er det viktigste for oss nå.

– Har ikke historien vist seg at det å få disse modulene på plass og installere dem på feltet med en hel masse arbeid som ikke er ferdig, er ikke det utfordrende?

– Det er utfordrende. Vi er opptatt at det er en akseptabel mengde arbeid som gjenstår når innretningen kommer til feltet og at alt dette blir håndtert i henhold til tekniske kvalitetskrav og spesifikasjoner.

– Forstår jeg dere riktig med at dere egentlig ønsker modulene skal ligge lenger på verftet enn hva Total ønsker?

– Vi er opptatt av kvaliteten på arbeidet først og fremst, og at de revurderer, gjennomgår og korrigerer sine planer for hvordan arbeidet skal fullføres, både med tanke på tekniske mangler og med tanke på bruk av ressurser og med blikk for forsvarligheten ved ferdigstillelse før installasjon på feltet.

– Mangelfull oppfølging i prosjektet

Ifølge Petroleumstilsynet ble det under tilsynet gjennomført samtaler, intervjuer og verifikasjoner som blant annet avdekket mangler knyttet til preservering, elektriske anlegg og barrierestyring som følge av mangelfull etterlevelse av krav i regelverket, samt prosjektets egne krav og prosedyrer.

– Våre observasjoner avdekket mangelfull oppfølging i prosjektet, heter det fra Ptil.

Når Ptil oppdager avvik er det ensbetydende med hva de mener er brudd på regelverket. I dette tilfellet har Ptil funnet brudd på følgende:

  • Styringsforskriften §6 om styring av helse, miljø og sikkerhet
  • Styringsforskriften §21 om oppfølging
  • Innretningsforskriften § 47 om elektriske anlegg
  • Aktivitetsforskriften §16 om installering og ferdigstilling
  • Aktivitetsforskriften §24 om prosedyrer
  • Aktivitetsforskriften §47 om vedlikeholdsprogram

– Det ble også avdekket feil og mangler knyttet til fagmessig utførelse på elektriske installasjoner, ifølge Petroleumstilsynet.

Med dette som bakteppe krever Petroleumstilsynet nå at Total identifiserer og så langt som mulig korrigerer tekniske feil og mangler og vurderer gjeldende planer, prioriteringer og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse før installasjon på feltet.

Total: Alvorlig

Leif Harald Halvorsen, kommunikasjonssjef i Total E&P Norge bekrefter for Teknisk Ukeblad at de har fått varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet.

Han er ordknapp om det som kommer frem, men understreker at de ser alvorlig på saken.

– Vi ser alvorlig på varselet om pålegg som vi har mottatt fra Ptil. Vi venter fortsatt på selve rapporten fra tilsynet og vi vil studere funnene når denne rapporten foreligger. Da vil vi gi et grundig svar på hvordan vi følger opp punktene som er adressert der, sier Halvorsen.

Han sier videre at prosjektorganisasjonen og kontraktørene jobber kontinuerlige med å følge opp med korrektive tiltak.

– Vi har fått en frist til 2. mai for å gi et første svar på varsel om pålegg. Ptil vil motta svar fra oss innenfor fristen. Utover det har vi ikke noen kommentarer før vi har fått anledning til å gi våre svar til Ptil, sier Halvorsen.

Teknisk Ukeblad har gitt Total muligheten til å svare mer i detalj, noe de da ønsker å vente med til de har fått svart tilsynsmyndigheten.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.