KARRIERE

Nå skal flere ansatte få betalt for å jobbe overtid

Store norske teknologiselskaper rydder opp.

Mange norske teknologibedrifter rydder opp i en praksis med ubetalt overtidsarbeid.
Mange norske teknologibedrifter rydder opp i en praksis med ubetalt overtidsarbeid. Bilde: Colourbox
14. mars 2014 - 10:40
Vis mer

Nitos tillitsvalgt i Aibel, Bjørg Andreassen, sier at arbeidsmiljøloven brytes på norske arbeidsplasser. Det gjelder spesielt arbeidstakere som er ansatt i såkalte «særlig uavhengige stillinger».

– Slike stillinger er utnyttelse av arbeidskraft og brudd på lovverket, sier Andreassen.

Dette er stillinger hvor overtidsbetaling er inkludert i lønnen. Jobber man mye overtid, får ikke man noe form for kompensasjon (se faktaboks for fullstendig definisjon).

Ifølge Arbeidsmiljøloven står slike arbeidstakere fri til å definere sitt arbeid og sin arbeidstid, men en rekke tidligere rettssaker viser til at loven misbrukes.

Les også: De har 638.000 i lønn. Under halvparten har høyere utdanning

Aibel rydder opp

Tidligere denne uken omtalte Teknisk Ukeblad en ingeniør i Aibel som hadde 514 timer overtid. Han sluttet uten at han fikk noe kompensasjon for denne overtiden.

Stillingen hans var definert av arbeidskontrakten som særlig uavhengig, men Lagmannsretten konkluderte med at den verken var ledende eller særlig uavhengig. Aibel ble pålagt å betale ingeniøren for overtiden han har opparbeidet seg i selskapet.

Aibel er en av flere norske bedrifter som har hatt en gjennomgang internt for å redusere antallet slike stillinger. Andreassen sier at de brukte halvannet år på å diskutere seg fram og gå gjennom alle slike stillinger i selskapet.

– Vi hadde med oss advokater både fra Nito og NHO. Det var alt for mange stillinger som var verken uavhengige eller ledende, sier Andreassen.

De kom til en løsning der de satt igjen med 250 personer som har kontrakter unntatt arbeidsmiljølovens paragraf om arbeidstidsregler, altså særlig uavhengige stillinger.

– De er nå blitt med i en bonusordning, men har ikke rett på kompensasjon for overtid. Mens de øvrige som var unntatt arbeidsmiljølovens §10-12 før denne gjennomgangen, gikk over til stillinger hvor overtidsbetaling nå blir kompensert.

Hun presiserer at ingen har gått ned i lønn.

Alle bør ha en gjennomgang

Andreassen mener at alle bedrifter bør ha en slik gjennomgang.

– Utfordringen med prosessen var at bedrift og tillitsvalgte gikk inn i den med totalt forskjellige syn. Arbeidsgiverne begynte etter hvert å se det litt fra vår side også.

Hun sier at det har vært en lang prosess, og at de ikke er ferdige.

Kommunikasjonsdirektør i Aibel, Bjørg Sandal bekrefter at de har hatt en grundig gjennomgang av stillinger unntatt overtidsbetaling.

Vi har fått nye gode rutiner og arbeidsprotokoll når det gjelder særlig uavhengige stillinger og overtid. Vi oppfordrer våre ledere til å være oppmerksomme på det.

Les også: Så mye overtid jobber ingeniører

736 personer

Aker Solutions' kommunikasjonsrådgiver Cathrine Gjertsen sier at de også i løpet av fjoråret har hatt en systematisk gjennomgang av antall ledende og uavhengige stillinger.

– Ledelsen, HR og de tillitsvalgte samarbeidet tett, og deltok alle i en grundig vurderingsprosess. Dette resulterte i at funksjonærstillinger som er unntatt arbeidsmiljøloven ble redusert med ni prosent.

Arnfinn Stensø, Nitos tillitsvalgt i Aker Solutions, sier at før de startet med denne prosessen var cirka 32 prosent av funksjonærene unntatt arbeidstidsbestemmelsen.

– Etter prosessen var antall unntak redusert til cirka 23 prosent. I antall var reduksjonen 736 personer, sier Stensø. 

Han sier at tillitsvalgte i funksjonærforeningene mener at antall slike stillinger er fortsatt for høyt.

– Vi kommer til å følge utviklingen i selskapet.

Les også: Han hadde 2,7 millioner i ukelønn i fjor

Ingen går ned i lønn

Nito og Tekna i Telenor gjennomførte en undersøkelse blant sine medlemmer i Telenor-selskapene for å undersøke hvor mange ansatte som har unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i sine arbeidskontrakter.

– I et av Telenor-selskapene var så mange som åtte av ti ansatte i slike stillinger, sier Nitos konserntillitsvalgt i Telenor, Harald Stavn.

Det førte til at fagorganisasjonene stilte krav om en prosess der alle stillinger som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene blir vurdert på nytt. Stavn er fornøyd med at de i fjor ble enige om hvordan prosessen skal organiseres.

– Et viktig poeng som vi la til grunn, var at dersom stillinger som var unntatt ble endret til å ha rett til overtidsbetaling time for time, så skulle ingen gå ned i lønn. I dette lå det blant annet et forslag om overgangsordninger dersom leder og ansatt ikke ble enige, sier Stavn.

Ifølge Nitos tillitsvalgt i Statoil, Stig Lægreid, har også de hatt en større gjennomgang.

– Vi har gått ned fra at 60 prosent av stillingene var definert som frie og uavhengige til 20 prosent. Dermed er ansettelsesforholdene i langt større grad i tråd med Arbeidsmiljøloven. Det er vi veldig fornøyd med, sier Lægreid.

Han sier at nyutdannede blir i veldig liten grad tilbudt slike stillinger.

– Nito fikk inn en formulering i Overenskomsten om at nyutdannede uoppfordret skal få en skriftlig begrunnelse dersom de tilbys fastlønnnsordning. Dette tror jeg vil virke positivt framover.

Les også: – Halvparten av lønna offshore er overtidsbetaling

Ta opp med Stortinget

14 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de er unntatt fra bestemmelsen om arbeidstid.

Men det innebærer ikke at mange av disse har fleksibel og uavhengig arbeidshverdag. Det viser en undersøkelse av Arbeidsforskningsinstituttet gjennomført sammen Ys-forbundet Negotia og Parat.

– Det innebærer mange lange dager, lav kompensasjon i forhold til arbeidsinnsats og få reelle muligheter til å disponere egen arbeidstid. Altså stikk i strid med intensjonen som ligger til grunn for unntaket i loven, sier Inger Lise Rasmussen, leder i Ys-forbundet Negotia.

– Særlig uavhengig stilling er bra når den er reell. Men når arbeidstakerne i realiteten pålegges å jobbe mer uten å kunne styre det eller få betalt, er situasjonen ugrei, sier Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat.

De kommer til å dele rapporten med arbeidsministeren og arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og utfordre dem til å ta grep.

Les også:

I disse yrkene har du størst mulighet til å gjøre lønnskarriere

Hodejegere avslører hva jobbsøkere vil ha

Fikk 40.000 i lønnshopp og 360.000 i bonus for å bli i jobben
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.