IT

Motorvognregisteret vil koste over én milliard

Autosys blir dyrere og dyrere.

HOPP: Autosys-prosjektet har fått et merkbart prishopp på over 200 millioner kroner.
HOPP: Autosys-prosjektet har fått et merkbart prishopp på over 200 millioner kroner. Bilde: Håkon Jacobsen

Autosys

  • Autosys er et av landets største datasystemer med 150 millioner oppslag i året.
  • Systemet inneholder informasjon om kjøretøy og førerkort, EU-kontroller, avgifter og prikkbelastninger.
  • Systemet har 20.000 brukere, i hovedsak trafikkskoler, bilforhandlere, politi og Toll- og avgiftsdirektoratet.
  • Det nye systemet skal bli enklere å bruke, med mer selvbetjening over nettet og begrense manuelle overføringer som åpner for feil.

Det nye motorvogn- og førerkortregisteret er nå ventet å koste mer enn 1 milliard kroner.

Det er konklusjonen etter at Statens vegvesen har foretatt en risikovurdering av prosjektet.

Dette arbeidet er gjort i samarbeid med en en "ekstern kvalitetssikrer", som det heter i en melding på Vegvesenets nettsider.

Gjennomgangen viser at prosjektet blir forsinket og vil koste mer enn først beregnet.

Les også:

Nytt register koster 750 millioner

Steria fikk Autosys

Undervurdert

Årsaken til kostnadssmellen er feilvurderinger.

– Etter hvert som utviklingsarbeidene har kommet i gang, har det vist seg at kompleksitet og omfang er undervurdert. Dette er svært beklagelig. Vi har gjort organisatoriske endringer for å få mer effektiv styring og kortere beslutningsveier i prosjektet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.      

Med utgangspunkt i den oversikten etaten har i dag, kan kostnadsrammen øke fra 790 millioner kroner til rundt 1,1 milliarder kroner.

Det er ikke første gang Vegvesenet bommer:

Kostnadsbombe for Vegdirektoratet

Budsjettsmell for nytt motorvognregister

Grove anslag

Prosjektet skal være helt ferdig første kvartal 2017. Både totalkostnadene og dette tidsestimatet er grove anslag.      

Den første leveransen i prosjektet skal etter planen produksjonsettes 12. november i år.

Les også: It-rydding i Vegvesenet

Førerkort i rute

Neste leveranse er planlagt i drift løpet av 2013 og skal erstatte hele funksjonaliteten innenfor førerkortdelen i dagens Autosys. Den delen er ventet å gå som planlagt.

Så du disse?

Gjenbruk gir raske pasientrefusjoner

Tausheten om Altinn-skandalen hadde sin pris

Gjenbruk gir raske pasientrefusjoner  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.