OLJE OG GASS

«Monica Mæland har ikke ryggrad, hun har stålbjelke»

Men vil næringsministeren redde norsk oljenæring?

22. aug. 2015 - 09:57
Vis mer

Hun er en av to statsråder som ikke er på Twitter. Derfor er det ikke hun som twitrer ting som «Når Monica Mæland spiller Pacman, er det hun som jager spøkelser» og «Monica Mæland satte en gang Magnus Carlsen­ i sjakk matt, uten å flytte en eneste brikke».

– «Det finnes internasjonale regler om masse­ødeleggelsesvåpen, med eget kapittel om at Monica­ Mæland bare kan brukes til fredelige formål», står det også her. Er det slik du er?

– Dette er nok laget av noen yngre politikere som har levd med meg en del år, og som har opplevd meg som ganske bestemt, sier næringsminister Monica Mæland.

Twitterkontoen «Monica Mæland Facts» fremstiller statsråden som en uovervinnelig, allmektig og iblant sinna superkvinne. Mæland selv bedyrer at hun er høflig og ordentlig, og at det ikke kommer noen Navarsete-historier fra hennes kant.

– Så folk går ikke rundt og er redd deg?

– Nei, jeg kan være streng og tydelig. I situasjoner der det må tas vanskelige avgjørelser, må jeg jo det.

Les også: Han ba kompisene i oljebransjen om en gründer-idé. Dette ble resultatet

Streng med Statkraft

På forsommeren var hun både streng og tydelig da statseide Statkraft plutselig sa at det ikke var liv laga for den storstilte utbyggingen av vindmøller på Fosen og i Snillfjord.

Høsten i forveien hadde Mæland kjempet hardt for ti milliarder kroner ekstra til Statkraft for å satse på fornybar energi i Norge og utlandet. Regjeringen hadde lenge snakket varmt om gigantprosjektet.

– Prosjektet er en viktig del av satsingen i Norge, og grunnen til at saken om kapitaltilføring ble behandlet så hurtig. Det var en hovedpilar i min begrunnelse, regjeringens begrunnelse og senere Stortingets begrunnelse. Da Statkraft sa nei, var det en stor overraskelse for et samlet politisk miljø, sier ministeren.

– Som man spør på sportsnyhetene, «hva følte du da»?

– Jeg ble veldig forbauset.

– Ble du bare forbauset, eller også forbannet?

– Jeg ble forbauset fordi vi ikke hadde fått signaler om dette tidligere, en forbauselse over mangel på kommunikasjon.

Kanskje var det den allmektige superkvinnen fra «Monica Mæland Facts» vi så opererte, da Statkraft kort tid senere likevel ikke var så sikre på at prosjektet var dødfødt, og meldte at selskapet ville revurdere sin beslutning.

– Vi hadde lagt til rette for kapital, vi hadde lagt til rette for grønne sertifikater, og vi opplevde at det her var store muligheter for at prosjektet ville bli gjennomført. Det er Statkraft som skal treffe beslutningen, det skal ikke jeg. Jeg må vurdere om styret gjør jobben sin, det er en annen sak, sier Mæland.

Les også: Dette selskapet tjener på at Statoil skal spare

Høyre = Arbeiderpartiet

Statkraft er ikke de eneste som blir satt på plass dersom ministeren er uenig i premissene.

– En av de store ideologiske forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre er jo nettopp dette med hvor mye man skal gripe inn i et marked.

– Nei, egentlig ikke.

– Ikke det?

– Etter min mening handler det mye om ord og kommunikasjon. Arbeiderpartiet har sittet i regjering under alle store endringer i det statlige eierskapet. Som når Telenor og Statoil ble delprivatisert. Da vi la frem en eier­skapsmelding i fjor, lot Arbeiderpartiet som om det var stor uenighet. Det er det egentlig ikke. Vi kan slå fast at Norge har og kommer til å ha et stort statlig eierskap. Jeg og regjeringen mener at eierskapet skal begrunnes i hvert tilfelle.

– Så det er bare et inntrykk man har, at en nærings­minister fra Arbeiderpartiet løper rundt og blander seg i alt de statlige selskapene holder på med, mens en næringsminister fra Høyre holder fingrene av fatet?

– Vi forvalter akkurat de samme prinsippene for statlig eierskap. De har vært utmeislet av et stort flertall siden Kings Bay-ulykken. Da gikk man fra å sitte i styrer og ta beslutninger i selskapene, til en stadig mer profesjonell eier­styring.

– Vi forvalter akkurat de samme prinsippene for statlig eierskap. De har vært utmeislet av et stort flertall siden Kings Bay-ulykken. Da gikk man fra å sitte i styrer og ta beslutninger i selskapene, til en stadig mer profesjonell eier­styring.Uvanlig jobb. Bildeveggen viser at Monica Mæland er en av to kvinnelige næringsministere gjennom den norske historien. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Les også: Oljekrisen har gjort at antall oljegründere har eksplodert

Fortsatt olje

Som næringsminister har hun fått en oljekrise i fanget, med voksende arbeidsledighet som følge av en stupende oljepris.

– Vi har skrevet en del om «Norge etter oljen» og hva vi skal leve av.

– Ja, det er en veldig dum overskrift.

– Hvorfor er det en dum overskrift?

– Det er ikke snakk om Norge etter oljen, det er Norge med oljen veldig lenge ennå, men som mindre dominerende.

Hun viser til at man i år har et av de høyeste investeringsnivåene på norsk sokkel noen gang.

– Men ser du noen sektorer vi kan leve av når oljen blir «mindre dominerende»?

– Jeg er veldig imot at vi politikere skal peke på hvilke sektorer som er fremtidens vinnere. Det tror jeg forsknings- og utdanningsinstitusjoner, entreprenører og gründere er bedre til å se. Facebook og Google ble ikke vedtatt politisk.

Ministeren ser likevel sektorer der Norge kommer til å være sterke – og helgarderer så med en lang rekke sektorer, blant disse den maritime næringen.

– I den grad noen er deprimert, er det bare å ta seg en tur til entreprenørlinjen på NTNU, da blir man veldig, veldig beroliget om at det kommer til å gå bra i Norge fremover.

– Så du er altså ikke deprimert på grunn av det mange kaller «krise» i oljebransjen?

– Dette er veldig alvorlig for de menneskene som rammes. Det er klart det er kritisk og en fortvilt situasjon å være i. Jeg har selv vært arbeidssøkende på et vanskelig arbeidsmarked.

– Har du det?

– Ja, da jeg og 300 andre gikk ut av jussen var det én advokatfullmektig jobb ledig i Bergen.

Uten juristjobb ble hun EU-valgkampsekretær i Hordaland Høyre i et halvt år, før hun fikk jobb som advokatfullmektig.

1 uke overtid i Nordsjøen: 1 uke overtid i Nordsjøen: 82.362 kroner

Tillitsvalgt

Monica Mæland sier hun er næringslivets tillitsvalgt inn i regjering, en som taler næringslivets sak i alle saker.

Hun trekker frem den omstridte gruvevirksomheten i Engebø som viktig for Norge i årene som kommer. Etter råd fra Miljødirektoratet tillater regjeringen at gruveavfallet dumpes i et undersjøisk deponi i Førdefjorden, til sterke reaksjoner fra miljøvernere og deler av lokalbefolkningen.

– I denne saken har du opptrådt som næringslivets tillitsvalgt. Har du noen gang sett betenkeligheter med dette prosjektet, slik kritikerne peker på?

– Ja, absolutt. Jeg er ikke en tillitsvalgt som skal snakke videre alt det næringslivet sier. Jeg er opptatt av å argumentere for det som gagner næringslivet, og det gagner næringslivet at beslutningen er kunnskapsbasert. Derfor brukte vi veldig lang tid på denne saken. Konklusjonen ble at fordelene med dette prosjektet overstiger ulempene, sier Mæland.

Hun er ikke overrasket over motstanden og at noen har et annet syn på saken.

– Mitt syn er at dette gir stor verdiskaping. Det gir stor sysselsetting, og mulighetene er mange.

– Du sier at beslutningen er kunnskapsbasert. Mener du at dere i regjeringen har mer kunnskap enn kritikerne?

– Jeg skal ikke snakke ned kunnskapsnivået. Vi gjør en annen vurdering. Vi har satt strenge krav til drift og overvåkning fordi vi er opptatt av å ta en beslutning som er riktig både nå og fremover i tid.

– Hvis dette prosjektet hadde vært i et område der man hadde mye annet å leve av – der det hadde vært mange arbeidsplasser, mye annen næring – hadde valget vært et annet?

– Nei, vår vurdering ville vært at denne muligheten til å skape verdier må vi gripe. Hvis ikke ville det vært som om vi på slutten av 60-tallet hadde latt være å hente opp oljen, sier Mæland.

Les også: Dette ser ikke bra ut på CV-en

Alt lov?

– Er det noe Norge ikke bør tjene på, arbeidsplasser som det er problematisk at vi hadde hatt?

– Det finnes masse eksempler på ting vi ikke kan gjøre, som ikke lar seg gjøre på en lovlydig, skikkelig og kunnskapsbasert måte. Så vil noen være uenig i hva det innebærer. Vi driver jo kullvirksomhet på Svalbard. Det gjør vi i erkjennelsen av at Svalbard er viktig. Vi har en lang historie for dette, og verden trenger dessverre fortsatt fossil energi. Så skal vi jobbe for at verden blir mer fornybar og bruker mindre energi.

– Norge har en ganske stor våpenindustri­. Det er noen som mener at vi bør ha moralske betenkeligheter med å leve av noe som dreper.

– Jeg har jo respekt for idealister på alle måter. Jeg mener vi har kunnskap og teknologi til å utvikle dette på en skikkelig og ordentlig måte innenfor rammene av internasjonale regler. Det vil alltid være noen som produserer våpen, og da er det bra vi gjør dette innenfor disse rammene. Jeg er vel mye mer realist enn idealist.

Les også:  Så lang tid bruker oljeingeniørene på å nå millionlønn

Krisedebatten

– Selv om du likevel ikke er en hissigpropp, slik som Twitter-kontoen skulle tilsi, har du jo vært i en litt hissig debatt med Jonas Gahr Støre denne sommeren om tiltak for å hjelpe næringslivet i oljekrisen. Støre hevder at du ikke er konkret nok. Kan du nevne noen konkrete tiltak?

– Først vil jeg bruke ett minutt på det jeg oppfatter som ren valgkampkommunikasjon fra LO og Arbeiderpartiet. De forsøker å late som om situasjonen har oppstått som en konsekvens av regjeringsskiftet, at vi sitter og venter uten å gjøre noe, sier Mæland og fyrer av videre:

– Jeg har reist til Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen nå på forsommeren, møtt mange deler av næringslivet i de regionene som er hardt rammet. Møtt partene i arbeidslivet og fått vite hva de ønsker at vi skal gjøre. Det er ingen som tror på det Jonas Gahr Støre snakker om – et plaster, en kriseplan, og så er det over. Alle forteller om en helt nødvendig omstilling, noe vi må gjennom.

– I den grad de ber om noe, ber de om endrede permitteringsregler, det har vi gjort noe med. Noen ber om arbeidsmarkedstiltak, det har vi gjort noe med. De ber om mer satsing på kunnskap, innovasjon og næringsrettet forskning, det har vi gjort noe med. De ber om forenklinger i arbeidsmiljøloven, det har vi gjort noe med. De ber om at vi satser på tidligfasekapital for gründere, det har vi gjort noe med. De ber om mer av regjeringens politikk, ikke mindre. Da blir det veldig flåsete å mase om at dette ikke er godt nok. For hva er det Arbeiderpartiet tilbyr, de tilbyr 12,5 milliarder i skatteskjerpelser.

– I den grad de ber om noe, ber de om endrede permitteringsregler, det har vi gjort noe med. Noen ber om arbeidsmarkedstiltak, det har vi gjort noe med. De ber om mer satsing på kunnskap, innovasjon og næringsrettet forskning, det har vi gjort noe med. De ber om forenklinger i arbeidsmiljøloven, det har vi gjort noe med. De ber om at vi satser på tidligfasekapital for gründere, det har vi gjort noe med. De ber om mer av regjeringens politikk, ikke mindre. Da blir det veldig flåsete å mase om at dette ikke er godt nok. For hva er det Arbeiderpartiet tilbyr, de tilbyr 12,5 milliarder i skatteskjerpelser.Stålbjelke: «Monica Mæland har ikke ryggrad. Hun har en stålbjelke,» skrives det på Twitter om næringsministeren. Foto: NHD/Martine Røiseland.

Les også: Kongsberg lager vannskuter med nattoptikk og Stealth-teknologi

Fantastiske Oslo

Det er ikke lett å trenge inn bak fasaden på den durkdrevne politikeren Mæland. Vi vet at hun bestemte seg for å bli jurist veldig tidlig, etter å ha sett litt for mye på advokatserier på tv. At hun irriterte seg over monopoler og korte åpningstider­ ganske tidlig. At hun var opptatt av atomvåpen og den kalde krigen.

– Jeg pleier å spøke med at Unge Høyre hadde de peneste guttene og gøyeste festene. Sannheten er jo at de hadde det. Men det var faktisk politikk som gjorde at jeg ble med, sier Mæland.

Hun leser også krimromaner, mange krimromaner. Og hun «bor» ikke i Oslo. Hun «oppholder» seg i Oslo.

– Jeg pleier å si til ordføreren «takk for at jeg får være i byen din noen dager i uken». Jeg synes Oslo er fantastisk. Det er hovedstaden vår. Vi skal være veldig stolt av den. Men for min del blir Oslo «jobb, jobb, jobb».

– Men gjør du ingenting på fritida i Oslo?

– Jeg har to gode venninner som jeg har hatt siden jeg var liten. De skal jeg møte i kveld. Det er andre gangen på ett år. Da møtes vi i hagen til den ene.

Les også: De har 638.000 i lønn. Under halvparten har høyere utdanning

Ingen teknologifreak

Monica Mæland er glad i teknologer, siden de skaper nye næringer. Men hun innrømmer at hun ikke er særlig teknisk begavet.

– Tror du at du hadde vært en bedre minister hvis du var mer teknisk begavet?

– Det er umulig å tenke hvordan jeg hadde vært hvis jeg hadde vært en annen enn den jeg er. Jeg er det mennesket jeg er, og gjør den jobben­ jeg skal. Alt har fordeler og ulemper. Næringsministre har vært tømrere, har vært økonomer og er nå jurist. Det viktigste er å følge med i samfunnet og på samfunnsutviklingen.

Til slutt skal det nevnes at Monica Mæland har kommet til en erkjennelse på teknologifronten.

– Twitter, ja. Jeg ser for meg at jeg ville brukt veldig mye tid på det. Jeg kan fort bli veldig opphengt. Jeg er jo allerede opphengt store deler av døgnet. Men Twitter er nok noe jeg er nødt til å begynne å bruke. Jeg kjenner at jeg må ta meg tid til det, sier Mæland.

Så da blir det etter hvert slik som Monica Mæland Facts hevder:

«Monica Mæland er overalt. Alltid.» Nå også på Twitter.

Les også: Dette er tegn på at du kan miste jobben

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.