KLIMA

Miljø-pimping av bilen er ikke lønnsomt

NYBILER: Salget av nye biler som kan gå på flere typer drivstoff, flexi fuel vehicles, øker. 94 prosent av alle Ford Focus solgt i Sverige skal ha denne muligheten.
NYBILER: Salget av nye biler som kan gå på flere typer drivstoff, flexi fuel vehicles, øker. 94 prosent av alle Ford Focus solgt i Sverige skal ha denne muligheten. Bilde: Anders J. Steensen
Joachim Seehusen
27. mai 2011 - 10:19

Bioetanol

Bioetanol kan være en erstatning for fossilt drivstoff (olje, kull og gass). Bioetanol lages med utgangspunkt i planter som inneholder sukker, cellulose eller stivelse. En vanlig form for slikt drivstoff er E85, som består av 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin. For 100 prosent bioetanol kan hele syklusen, fra å dyrke plantene til utnyttelse i bil, gi en reduksjon av CO2-utslipp på 72 % sammenlignet med bruk av fossil bensin.

Konvertering av bensinbiler slik at de kan kjøre på E85, der 85 prosent av drivstoffet er bioetanol og 15 prosent bensin, er ikke lønnsomt for samfunnet.

Det slår en rapport fra Transportøkonomisk institutt fast.

Må kjøre mye

For bileierne, derimot, kan det være lønnsomt hvis årlig kjørelengde overstiger 14 000 kilometer.

I Sverige har det siden 2008 vært mulig å få typegodkjenning for E 85-konvertering av bensinbiler gjennom et eget regelverk.

Statens vegvesen har nå finansiert en rapport fra Transportøkonomisk Institutt der E85 blir vurdert for norske forhold. Årsaken er at myndighetene nå vurderer om det er behov for et tilsvarende regelverk i Norge.Må følge regler

Det er ulovlig å konvertere en bensinbil til E85 uten å dra innom Biltilsynet. I henhold til Kjøretøyforskriften må en bil godkjennes på nytt når den ikke er i samsvar med vognkortet, hvor drivstofftypen er oppgitt.

Men biltilsynet mangler rutiner og regler å forholde seg til, og det er også liten interesse internasjonalt for å lage et regelverk for konvertering, slik svenskene har gjort.LITE MARKED: For å øke salget av E85 til gamle biler må myndighetene subsidiere konvertering fra bensin til bioetanol.
LITE MARKED: For å øke salget av E85 til gamle biler må myndighetene subsidiere konvertering fra bensin til bioetanol.

Utslippsøkning

Svenske undersøkelser har vist at enkelt eller dårlig konverterte biler kan få kraftig økt utslipp av regulerte gasser.

Konvertering skjer hovedsakelig ved at innsprøytning og tenning justeres. På moderne biler skjer dette via programvare, på eldre biler med forgasser skjer det med skrutrekker og stroboskoplampe.

Etanol virker korroderende og i tillegg til gummideler må også enkelte aluminium- og magnesiumdeler skiftes på enkelte biler, avhengig av legeringen.

I Sverige koster en konvertering fra 7000 til 15 000 kroner. Dermed blir det ikke lønnsomt før årlig kjørelengde passerer 14 000 km, så fremt staten ikke tar regningen. Men det er ikke lønnsomt ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, skriver TØI.

Les også: Lager bioetanol av avfall

Biogass fra søppel erstatter diesel

Sverige satser

Sverige har de siste årene satset langsiktig og systematisk på biodrivstoff, primært bioetanol. Fra 2000 til 2004 økte omsetningen av etanol fra 21 til 260 millioner liter. Dette skyldes i hovedsak innblanding av inntil 5 prosent bioetanol (E5) i all 95-oktan bensin.

I tillegg er salg av E85 stimulert. Salget av E85-biler økte fra 717 i 2001 til 22 618 i 2005, dette er ti prosent av nybilsalget. Antallet fyllestasjoner for E85 økte i samme tidsrom fra 50 til 305. I 2009 var forbruket av bioetanol økt til 391 millioner liter.

Sterke insentiver har vært det viktigste virkemidlet til den relative store omsetningen av E85 i Sverige, skriver TØI i rapporten. Prisen er beregnet å ligge på 20 000 svenske kroner per tonn spart CO2-utslipp, mens en utslippskvote på det europeiske markedet koster 200 kroner per tonn.Lave tall

Interessen blant bileiere har vært lav i Sverige. Mens det er om lag 201 000 såkalte FFV, flexi fuel vehicles, som fra fabrikk er levert slik at de kan gå på flere typer drivstoff, er det ikke mer enn 500 biler som er konvertert etter regelverket fra 2008.

I tiden rapporten ble laget lå bensinprisen på 12,3 kroner mens E85 kostet 8,2 kroner. Erfaring viser at E85 ikke kan bli dyrere enn to tredjedeler av bensinprisen før salget avtar.

Les også: Får 58 millioner til biodrivstoff

– Biodrivstoff kan øke kreftfaren

Frykter avgift på bioetanol

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.