Maritim stortingsmelding: Lover grønnere og digital skipsfart

Grønn, digital skipsfart med høyt kompetente mennesker. Det er målene med regjeringens maritime politikk, slik det presenteres i en ny stortingsmelding.

Maritim stortingsmelding: Lover grønnere og digital skipsfart
Forsidekollasje på Stortingsmelding 10 (2020-2021) - «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring» Foto: Regjeringen

«Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring» er den lovende tittelen på stortingsmeldingen regjeringen la fram fredag 4. desember.