Lagrer og transporterer hydrogen i olje – unngår eksplosjonsfare

Skip som skal gå på hydrogen kan lagre den trygt og sikkert om bord, oppløst i en organisk olje som kan tas med i drivstofftanker.

Lagrer og transporterer hydrogen i olje – unngår eksplosjonsfare
Det japanske selskapet Chiyoda har utviklet prosess for å lagre hydrogen i spesialolje (MCH) og system for å ta den ut igjen. Målet er å hente hydrogen fra andre land og frakte det til kraftverk i Japan. Kan man få ut hydrogen om bord på skip, vil den kunne brukes i brenselceller til å produsere strøm for framdrift og energiforsyning om bord. Illustrasjon: Chiyoda

Tre selskaper jobber med teknologi som kan føre hydrogengass inn i en spesialolje under normalt trykk og temperatur. Det kalles LOHC – liquid-organic hydrogen carrier og kan gjøre overgangen til nullutslipps skipsfart enklere.