INDUSTRI

Lader opp til elbilåret

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete nedsetter nå et ekspertutvalg som skal blinke ut tiltak for å legge enda bedre til rette for elbiler i Norge.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete nedsetter nå et ekspertutvalg som skal blinke ut tiltak for å legge enda bedre til rette for elbiler i Norge. Bilde: Per Erlien Dalløkken
9. des. 2008 - 13:07

Slik blir det i hvert fall dersom samferdselsminister Liv Signe Navarsete får det som hun vil.

Plan for lyn-elektrifisering

Nå nedsetter Navarsete en ekspertgruppe som allerede i mars/april skal komme med konkrete planer for hvordan veitrafikken kan elektrifiseres raskest mulig.

Nå nedsetter Navarsete en ekspertgruppe som allerede i mars/april skal komme med konkrete planer for hvordan veitrafikken kan elektrifiseres raskest mulig. Think er frontfiguren for norsk elbilsatsing. Dette er prototypen Ox, utstilt i Thinks nye lokaler på Fornebu

Hun sier ikke nøyaktig hvor mye som skal satses, men understreker at dette arbeidet skal prioriteres og at tildelingsbrevet vil gjenspeile dette.

– Elbiler har vært på agendaen lenge, men 2009 er året der elektrifisering av transport blir det virkelig store temaet, sa Navarsete da hun møtte så å si alle med tilknytning til bil- og kraftbransjen, samt forskningsmiljøer og offentlige instanser mandag.

Raskere takt

Navarsete trakk fram alle fordelene elbilene har i dag, som for eksempel fullstendig avgiftsfritak, gratis bompassering, parkering og ferge, fritt fram i kollektivfeltene og nå en redusert firmabilskatt.

– Hittil har elbilen blitt sett på som en alternativ bil nummer to. Dette kan forandre seg med når det kommer stadig større og sikrere biler med bedre batteriteknologi og infrastrukturen bygges ut. I tillegg kommer plug-in-hybriden som kan utvide bruksområdet, sier Navarsete som innrømmer at dette gir et komplekst bilde ikke minst for myndighetene.

– Verken jeg eller andre sitter på alle svarene. Nå trenger vi hjelp til å blinke ut de riktige tiltakene som kan settes inn til riktig tid. Når alle gode krefter samler seg, er jeg sikkert på vi får en elektrifisering i en helt annen takt enn vi har sett hittil, mener samferdselsministeren.

Infrastruktur

Det er Energibedriftenes landsforening (EBL) som skal lede ekspertgruppa.

Steinar Bysveen i EBL
EBL-sjef Steinar Bysveen fortalte at de allerede i dag er involvert i forskningsprosjekter knyttet til infrastruktur og standardiserte løsninger blant annet i Frankrike og Sverige. Han antydet at det kan være mulig å opprette et såkalt pilotmarked i Norge som muliggjør introduksjon av nye miljøbiler fra de store produsentene her til lands.

Plugger i norsk strøm

Sverige prøver ut plug-in-hybrider

Nestleder Marius Holm i Bellona mener sjansen til å bygge ut infrastruktur bør benyttes nå som byggenæringen har ledig kapasitet.

Nestleder Marius Holm i Bellona mener sjansen til å bygge ut infrastruktur bør benyttes nå som byggenæringen har ledig kapasitet. Marius Holm i Bellona

– I dag har vi 400 ladestasjoner her i Oslo. Det er et kjempeløft, men det sier også noe om hvor kort vi har kommet. Alle må kunne lade der de bor og jobber, påpekte Holm.

Bilavgiftene

Han advarte også mot dagens avgiftsregime som gir full uttelling for de rene elbilene, men som kan gi dårligere intensiver for plug-in-hybridene. På tross av at disse i det daglige også vil kjøre kun på strøm, men har en liten forbrenningsmotor til hjelp for økt rekkevidde.

– Nå er det fortsatt usikkert hvordan plug-in-hybridene kommer ut C02-messig i kjøresyklusen. Uansett bør myndighetene være parate til å legge om bilavgiftene ytterligere, sa Holm.

Einar Håndlykken, daglig leder i Zero, var enig i mye:

Einar Håndlykken, daglig leder i Zero, var enig i mye: Einar Håndlykken i Zero

– Jeg tror det vil ta mange år før plug-in-hybridene kommer til Norge. Ny teknologi introduseres gjerne i det største markedene, så det vil i så fall kreve kraftige virkemidler. Samtidig bør vi passe på og forbeholde enkelte av insentivene for elbilene, som for eksempel kollektivfeltet. Ellers kan mye av gulvet for nullutslippsbilene fort rives vekk, sa Håndlykken.

Ønsker staten som eier

Rune Haaland fra Norstart og EVS vil ha penger til elbilprodusentene:

– De fleste land i verden ønsker egen elbilproduksjon, og alle G8-landene forbereder store satsinger på elektrifisering. Spørsmålet er om ikke vi burde få en finanspakke nummer fem eller seks med virkemidler for norske produsenter.

Bruker 7 milliarder til elbiler

Elbilenes eldorado

Han viste til at valutasituasjonen i dag rammer både Think og Buddy hardt. I tillegg har Norge i dag en til dels gammel elbilflåte med mange biler som er modne for batteriskifte. Dette er dyrt og fortsatt momsbelagt i dag.

– Vi ville satt pris på om staten via sine fond hadde gått inn som investor. Det ville gitt oss en helt annen tyngde, bekrefter daglig leder Kjell Strøm i Elbil Norge.

– Vi ville satt pris på om staten via sine fond hadde gått inn som investor. Det ville gitt oss en helt annen tyngde, bekrefter daglig leder Kjell Strøm i Elbil Norge. Buddy produseres i om lag 300 eksemplarer i året på Økern

Made at Økern, Oslo

Norge er i den spesielle situasjon at vi har hele tre elbilprodusenter: Elbil Norge som produserer om lag 300 Buddyer i året på Økern, Think Global som skal bli i stand til å produsere 10.000 Think City i året på Aurskog og Miljøbil Grenland som fra 2012 skal bygge om 10.000 Indica-er i Porsgrunn for den indiske bilgiganten Tata Motors, i tillegg til batterier på lisens.

– Norge kan bli ledende

– Tatas investering hos oss kommer som en direkte konsekvens av norske myndigheters vilje til å legge til rette for elbiler. I utlandet oppfattes Norge nærmest som et elbillaboratorium, og denne statusen må vi jobbe for å beholde, sa direktør Bjørn Nenseth i Miljøbil Grenland.

Tata Motors har kjøpt seg opp til majoritetsaksjonær i Miljøbil Grenland og skal bygge om sin Indica-modell til elektrisk drift der.
- Norge best på elbilTester super-elbil i Norge

Ole Fretheim i Think ønsker seg ytterligere styrking av elbilinsentivene i Norge. Han trakk fram krav om en viss andel nullutslippsbiler i de kommunale bilparkene, momsregnskap på leasing av elbiler à la varebiler og ytterligere reduksjon av firmabilbeskatninger fra dagens 50 til 75 prosent.

– Med disse insentivene og vår sterke energisektor, kan Norge bli ledende både som produsent, underleverandør og på infrastruktur, sa Fretheim.

Svensk tro på Think

Provenytap

Bilteknologi- og drivstoffekspert Rolf Hagman ved Transportøkonomisk institutt (TØI) trakk fram tre store utfordringer for Navarsetes elektrifiseringsvisjon for 2009:

Bilteknologi- og drivstoffekspert Rolf Hagman ved Transportøkonomisk institutt (TØI) trakk fram tre store utfordringer for Navarsetes elektrifiseringsvisjon for 2009: Rolf Hagman i TØI Svein Erik Dahl

– Dyre batterier, manglende tilgang på konkurransedyktige biler og manglende kompetanse på hva slags tiltak som må til for at den ene bilen velges foran den andre.

– I dag er det økonomisk rasjonelt å kjøre elbil i de store byene, mens plug-in-hybriden om 5-6 år vil ha de samme egenskapene pluss å være en fullverdig familiebil i helgene. Samtidig har de som skal sette avgiftene en utfordring. For blir dette en suksess, vil jo statens bilavgifter, som de bruker til å ta inn penger til alle gode formål, gå ned, sa Hagman.

Batteriet: Den nye bensintanken

Kjør bil for 2 kroner mila

Kinesisk plug-in hybrid først på markedet

Avmystifisering

Norge har i dag drøyt 2.000 elbiler. Nå vil samferdselsministeren legge til rette for at entusiastene kan dele kjøretøyet med folk flest.

Elbilene har i dag komplett avgiftsfritak. Nå opprettes det en tenketank for å fremme enda flere tiltak for å fremme elektrifisering av veitransporten.
– Vi trenger et gjennombrudd hos hvermannsen. Men jeg så hvordan elbilene fungerer helt knirkefritt i hjemkommunen min. Jeg tror mye nå handler om å avmystifisere elbilen, sa Navarsete og viste blant annet til Think-taxiene i Trondheim som et godt eksempel på dette.

Den store strømstyrkeprøven

Far og sønn først med elbiltaxi

Hjemmehjelp som testsjåfør

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.