Kystverket med radarkontrakt på 250 mill - 5 radarer til Fedje allerede bestilt

Kongsberg Norcontrol var eneste tilbyder da Kystverket ba om anbud på service- og oppgradering av radarer til trafikksentraler.

Kystverket med radarkontrakt på 250 mill - 5 radarer til Fedje allerede bestilt
Ifølge en rapport fra DNV GL er det høy ulykkesrisiko i store deler av området som dekkes av Fedje VTS. Det er samfunnsøkonomisk gunstig å utvide med flere radarer. Kystverket

Kontrakten omfatter levering, drift og vedlikehold av radarer til sjøtrafikksentraltjenesten.