Kystruten Bergen-Kirkenes: Miljøbonus fortsatt i det blå

Snart to år er gått siden Stortinget tvang regjeringen til å stille strengere miljøkrav til Hurtigruten og Havila Kystruten når de trafikkerer Bergen-Kirkenes.

Kystruten Bergen-Kirkenes: Miljøbonus fortsatt i det blå
Havikla Kystruten har fire nye skip under bygging. De skal gå på LNG, ha store batteripakker og gjenvinne varme og energi. Foto: Havila

Samferdselsdepartementet kan ikke love noe konkret nytt om miljøbonus, men viser til en redegjørelse i forslag til statsbudsjett for 2020, som legges fram mandag 7. oktober.