SAMFERDSEL

Kvikkleire kan gjøre denne veien flere hundre millioner dyrere

 

27. mars 2014 - 16:59

Her er sikringen som koster

  • Statens vegvesen møtte på langt større mengder med kvikkleire enn antatt da nye E39 mellom Knutset og Høgset skulle bygges fra 2010.
  • Grunnen måtte stabiliseres ved hjelp av kalk- og sementpeling. Det ble boret hele 113.000 meter med peler, som igjen ble tilført bortimot 4000 tonn kalk og sement. Deler av Høgsetbekken ble lagt i rør gjennom det kritiske området. Bare det kostet tre millioner kroner.
  • Poretrykket i grunnen ble avlest inntil to ganger i døgnet. Dersom poretrykket steg over grenseverdiene, skulle byggearbeidene innstilles.
  • Totalkostnaden ble på 20 millioner kroner for sikring av en strekning på cirka 120 meter, opprinnelig var kostnaden estimert til fem millioner kroner. Grunnundersøkelsene, en kostnad på to millioner kroner, kom i tillegg til dette.

Kilde: Statens Vegvesen, region midt

Fylkesvei 17 mellom Namsos og Steinkjer får en lenge etterlengtet oppgradering. Byggearbeidene er allerede i gang på deler av strekningen. Nå møter Statens vegvesen store vanskeligheter på et av delprosjektene, ifølge Namdalsavisa. Nærmest som vanlig i Trøndelag, handler det om kvikkleire.

Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen (H) sier til avisen at han har fått informasjon fra Statens vegvesen om at det er svært vanskelige grunnforhold i Holmvikbogen på strekningen mellom Malm og Sprova, nærmere bestemt ved Holmvikbogen for dem som er lokalkjent.

– Dette betyr at det blir betydelige overskridelser for prosjektet, sier Jensen.

Han sier at det dreier seg om “noen hundre millioner kroner”.

TUTV: Slik er det å kjøre semitrailer gjennom den utskjelte Oslofjordtunnelen

"Et helt annet prosjekt"

Norconsult startet i fjor arbeidet med en reguleringsplan for strekningen. Det var geoteknikere herfra som for noen måneder siden varslet om utfordrende funn. Nå foreligger altså den endelige rapporten om grunnundersøkelsene.

I Statens vegvesens forslag til prosjektinnhold har strekningen en kostnad på 735 millioner kroner. Usikkerheten i kostnadene er riktignok på opptil 40 prosent, men fylkesråden legger ikke skjul på at det er en solid smell.

– Dette begynner å bli et helt annet prosjekt enn det vi startet med, medgir fylkesråden overfor Namdalsavisa.

Jensen er meget bekymret etter at han fikk vite hva som skjulte seg under sjøen i Holmvikbogen, innerst i Beitstadfjorden på vegen mot Malm.

– Det er mye kvikkleire. Dette får store følger for vegprosjektet, sier Jensen.

Les også: Fornebubanen kan bety farvel til motorvei gjennom Oslo

Vil ikke ta risiko

Traseen er ifølge Namdalsavisa allerede lagt om.

En rapport fra 2012 som ble utarbeidet av Multiconsult inneholdt undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i forhold til flere mulige alternativer.

Planene om å legge Fv 17 på fylling i Bangsundsvingene ble endret som følge av nettopp dårlige grunnforhold. Det ble valgt en trasé som innebærer veg på fylling over Holmvikbogen.

Det jobbes nå på spreng med å få fram mulige alternativer og innsparinger. Fylkesråden regner også med økning i bompengesatsene.

– Vi håpet selvsagt at vi ikke skulle komme opp i dette. Men det er bra at dårlige grunnforhold avdekkes under planlegginga. Vi kan ikke ta noen risiko, fastslår Jensen.

Alt fredag vil Vegvesenet trolig skissere mulige løsninger.

Les også: Helgeland kan få verdens dypeste tunnel

Kuttlista klar

Prosjektet Fylkesvei 17 mellom Steinkjer og Namsos er delt i en sørlig og nordlig del. De har hver sin kuttliste.

Dette betyr i praksis at eventuelle overskridelser av prosjektet planlagt i sør ikke vil innvirke på prosjektet i nord, ifølge planen.

For den sørlige delen som nå har gått på en kvikkleiresmell foreslås det kutt i følgende rekkefølge, dersom det skulle være nødvendig:

  1. Utbedringer i Jådåren blir redusert i forhold til opprinnelig plan.
  2. Utbedringer nedover Kvarvingdalen blir redusert i forhold til opprinnelig plan.
  3. Fv. 17 følger eksisterende fv. 720 fra Holmvikbogen til Hjellbotn, og siste del av planlagt ny strekning Holmvikbogen-Sprova kuttes ut.
  4. Fv. 17 bygges med krappere kurve lengre inne i  Holmvikbogen 
  5. Fv. 720 bygges ikke i ny trase fra Strømnestangen og Malm langs Beitstadsundet, men følger eksisterende veg fra Holmvikbogen inn til Malm.

Norconsult skal ha et endelig planforslag for delprosjektet klart til høring i mai 2014.

Les også:

Mange hurtigladere er bygget med offentlige penger. Likevel krever de abonnement for å lade

Disse fjordkryssingene kan endevende biltrafikken på Østlandet

Rotfruktsaft skal forhindre is på veiene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.