Kun én kommune har blitt overkjørt på vindkraft

I kun ett tilfelle er det gitt konsesjon til vindkraftutbygging der en kommune har sagt nei, viser tall fra NVE.

Kun én kommune har blitt overkjørt på vindkraft
Bare én kommune er hittil overkjørt av sentrale myndigheter i spørsmålet om vindkraftverk. Bildet viser vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

I helgen vedtok Frps landsmøte å gå inn for at kommunene skal ha siste ord når det gjelder utbygging av vindkraft på land.

«Fremskrittspartiet vil i større grad vektlegge miljøhensyn i saker som omhandler vindmøller og skal ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner» heter det i resolusjonen som ble vedtatt med stort flertall.

Men dette er å slå inn åpne dører, mener både Naturvernforbundet og SV.

– Dette er bare en videreføring av dagens politikk og vil ha lite å si, sier leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet til NTB.

Én kommune overkjørt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i alt 24 konsesjonssøknader på vindkraft til behandling. Av 244 søknader som er ferdig behandlet, har 39 fått konsesjon, viser en oversikt på NVEs nettsider.

– Vi har gitt konsesjon til bygging i fem kommuner som har vært negative, opplyser seksjonsleder for vindkraft i NVE, Arne Olsen, til NTB.

Samtlige klaget på vedtaket til Olje- og energidepartementet, der fire av kommunene fikk medhold. Dermed er det kun gitt tillatelse til bygging i én kommune som har vært negativ, nemlig Tromsø. Der skal det nå bygges en vindmøllepark med 67 turbiner på Kvaløya.

– I praksis har det vært praktisert en uformell vetorett for kommunene, sier Olsen.

Motsatt problem

Derimot kan Frp-vedtaket, dersom det får tilslutning fra de andre regjeringspartiene, føre til motsatt problem, nemlig at kommunene gis rett til å vedta vindmøller på tvers av naturhensyn, påpeker Lundberg.

– Problemet er ikke at kommunene kan bli overkjørt av staten, men det stikk motsatte. Det blir ofte gitt konsesjon i kommuner som har sagt ja. Det største problemet er at man gir konsesjoner i områder der dette har altfor store konsekvenser for naturmangfoldet, mener hun.

Lars Haltbrekken i SV peker på at det er mange kommuner som ønsker vindkraft.

– Skal de også få vetorett på å vedta vindkraft? I så fall står masse verdifull natur i fare for å ryke, sier han.

Mandag la FNs naturpanel fram en rapport som tegner et illevarslende bilde over konsekvensene av menneskers utnyttelse av naturen.

To tanker i hodet

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig: Vi må både sørge for mer fornybar energi og ta vare på naturen. Storsatsingen på vindkraft må skje offshore, sier Haltbrekken.

Her er han på linje med mindretallet i Frp som ønsker full stans i all vindkraftutbygging på land, men som ble nedstemt på landsmøtet.

– Vi kan ikke industrialisere fjellene våre for å forsyne EU med strøm. Det er galskap, mente Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp i den opphetede debatten søndag.

Men topper i partiet, blant dem olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, tidligere oljeminister Terje Søviknes og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, advarte alle mot å si nei til vindmøller.

Frykter smittefare

Haltbrekken frykter på sin side smittefare at dersom mer makt i slike spørsmål flyttes til kommunene.

– Norge har nå masse atomavfall som må lagres ett sted, men dette er det jo ingen kommuner som vil ha, sier han.

Les mer om: