KLP: – Frøya-saken gjør det mer risikabelt å investere i vindkraft

Kommuner som stopper en utbygging etter at den er vedtatt, øker uforutsigbarheten og kan skremme utenlandske investorer, ifølge bankene.

KLP: – Frøya-saken gjør det mer risikabelt å investere i vindkraft
Demonstranter hindret Trønderenergis vindkraftutbygging på Frøya, og nå er utbyggingen stoppet av kommunestyret. Det gir dårlig forutsigbarhet for investorene, mener KLP. Foto: Ronny Dybdahl/NTB Scanpix

KLP, som eier 10 prosent av aksjene i Trønderenergi, har fulgt nøye med på konflikten rundt vindkraftutbygging på Frøya. Etter stor folkelig motstand og demonstrasjoner som hindret utbyggingen, ble prosjektet stoppet av kommunen. I dag er det en måned siden byggingen skulle vært i gang.