ENERGI

KLP: – Frøya-saken gjør det mer risikabelt å investere i vindkraft

Kommuner som stopper en utbygging etter at den er vedtatt, øker uforutsigbarheten og kan skremme utenlandske investorer, ifølge bankene.

Demonstranter hindret Trønderenergis vindkraftutbygging på Frøya, og nå er utbyggingen stoppet av kommunestyret. Det gir dårlig forutsigbarhet for investorene, mener KLP.
Demonstranter hindret Trønderenergis vindkraftutbygging på Frøya, og nå er utbyggingen stoppet av kommunestyret. Det gir dårlig forutsigbarhet for investorene, mener KLP. Foto: Ronny Dybdahl/NTB Scanpix

KLP, som eier 10 prosent av aksjene i Trønderenergi, har fulgt nøye med på konflikten rundt vindkraftutbygging på Frøya. Etter stor folkelig motstand og demonstrasjoner som hindret utbyggingen, ble prosjektet stoppet av kommunen. I dag er det en måned siden byggingen skulle vært i gang.