OLJE OG GASS

Kritisk å holde budsjett på Ekofisk

10 prosent overskridelse på Ekofisk ville kostet mer enn Gambias bruttonasjonalprodukt.

Bilde: Ole K. Helgesen

 

Det er langt fra uvanlig at olje- og gassutbygginger blir forsinket. Og dagens marked er så presset at det er vanskelig å få selv et lite prosjekt ferdig uten forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Men på Ekofisk må alt gå etter planen.

Feltet produserer 200 000 fat per dag, og store mengder olje kan gå tapt dersom ikke alt går knirkefritt for seg.

Når det skal investeres enorme 83 milliarder kroner, kan selv den minste overskridelsen bli svært dyr. Faktisk vil en sprekk på 10 prosent på Ekofisk bli større enn bruttonasjonalproduktet til Gambia. Man snakker altså verdien av alt som produseres i ett år i et land med 1,7 millioner innbyggere.

Les også: Disse prosjektene sprekker med 40 milliarder

– Er det viktig for dere å holde dere innenfor planene?

– Tidsplanene er kritiske ettersom store verdier kan gå tapt om de ikke overholdes. Vi har veldig stort fokus på dette. Blant annet har vi tett oppfølging av leverandørene, sier administrerende direktør i ConocoPhillips, Steinar Våge.

Det er han som har ansvaret for å unngå at olje går tapt og milliardene renner bort.

Les også: Slik skal de holde liv i gullfeltet

Holder planen

Ifølge Våge går utbyggingen i henhold til plan og budsjett.

Dette har blant annet sammenheng med at kontraktene til Ekofisk allerede har blitt tildelt. Dermed ligger prosjektet i forkant av det sterkeste kapasitetspresset.

– Det er nok enda større utfordringer for prosjekter som settes i gang nå, sier Våge.

TU mener: Oljefeltet som endret Norge

Over hele verden

Det er likevel ingen enkel jobb ledelsen i Conoco­Phillips Norge sitter med. Kontraktører utfører jobben­e i Norge, Singapore, Danmark, Finland, Spania­, Polen og India.

For å sikre at det er tilstrekkelig oppfølging av leverandørene, har prosjekt­organisasjonen til ConocoPhillips blant annet blitt styrket med personell fra hovedkontoret i Houston.

Les også: 

Én prosent økt utvinning her tilsvarer et middels norsk oljefelt

Norges oljeressurser eser ut

Vil bore helt opp til Nordpolen  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.