INDUSTRI

Kobbermiddel kan stoppe brann i elbilbatterier

Elbiler og brann

  • Per oktober 2013 var det solgt totalt 140.997 elbiler i verden.
  • Nissan Leaf står for halvparten av det totale elbilsalget­. Det er produsert til sammen 87.000 Nissan­ Leaf per oktober 2013.
  • Til sammenlikning er det produsert 13.000 Tesla modell S per oktober 2013.
  • Tre av disse har tatt fyr. Det utgjør en prosentandel på 0,023. En av disse er forårsaket av en ulykke.
  • På biler med forbrenningsmotor oppstår det brann i én prosent etter ulykke.

Kilde: electricdrive.org / spiegel.de

Elbilbatterier og spenning

  • Batteriet i en elbil er normalt integrert i bilens rammeverk og derfor godt beskyttet mot skader ved en eventuell kollisjon.
  • Batteriet kan ha en spenning på opp til 700V, kortslutningseffekten vil være ekstrem så det er all grunn til aktsomhet ved en eventuell kollisjon.
  • Berøring av strømførende deler med spenning over 50 V vil kunne medføre livsfare.
  • Forskjellige elbiler kan ha batterier med ulik teknologi og kjemi. Eldre elbiler har normalt en batteripakke som består av tradisjonelle bilbatterier med lav spenning (blybatterier). Nyere elbiler har batteripakker med litiumteknologi.
  • Litiumbatterier kan lagre mye energi i et lite volum, og dermed gi økt kjørelengde. Men en eventuell brann i et litiumbatteri kan være vanskelig å slukke. Brannvesenet må ofte konsentrere seg om å kjøle ned batteriet med store mengder med vann inntil brannen slukker av seg selv.

Kilde: Statens vegvesen

Med de slukkemidlene vi har tilgjengelig i Norge er det i prinsippet umulig å slukke en elbilbrann.

– Brannvesenet vil ha en mulighet til å kjøle ned og kontrollere brannen med store mengder vann. Men de vil ikke kunne slukke brannen, sier Jostein Ween Grav, sjefingeniør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Les også: Her setter ingeniørstudentene fyr på en Peugeot iOn

Brann vedlikeholder seg selv

Stadig flere nordmenn kjøper seg elbil. I november var tre av de ti mest kjøpte bilene i Norge elbiler. Det utgjorde ti prosent av nybilsalget her i landet.

– Det er ikke noe grunnlag for å si at elbiler brenner mer enn andre biler, men når elbiler først brenner, er det en helt annen jobb som må til for å kontrollere brannen enn det er ved bensin- og dieselbranner der brannen slukkes med en gang brannvesenet ankommer åstedet, sier Grav.

Da en Tesla Model S tok fyr utenfor Seattle i begynnelsen av oktober i år, forklarte Tesla-sjef Elon Musk at brannen skyldtes en metallgjenstand som punkterte battericeller under bilen. Brann­vesenet hadde store problemer med å slukke brannen, fordi de ifølge Musk punkterte metallveggene på batteriene.

– Utfordringene når det brenner i elbiler er at brannen kan være så godt som umulig å slukke før energien i battericellene er utladet. Dessuten benyttes ofte litiumbatterier med anodemateriale som frigir oksygen over en viss temperatur. Det innebærer at brannen vedlikeholder seg selv. Det eneste brannvesenet kan gjøre er da å kjøle ned batteriet med store mengder vann til temperaturen på batteriet er normal og det ikke er fare for at varmen sprer seg til resten av batteriet, forklarer Grav.

Dette fører til at bruk av normalt brannslukningsapparat ikke har den samme effekten på elbilbranner som på brann i bensin- eller dieselbil.

– Det kan bare dempe flammene som oppstår når brannen har spredd seg til andre deler av bilen, sier Grav,

Les også: Det blir slutt på gratis hurtiglading i Asker og Oslo

Finnes slukningsmiddel

Det finnes imidlertid et spesialmiddel for å slukke denne type branner, opplyser Kjell Kjensli i seksjon for utrykning i Brann- og redningsetaten i Oslo.

– Det er et kobberbasert brannslukningsmiddel utviklet av det amerikanske forsvaret, forklarer han.

Til tross for at middelet, som heter Copper Powder Navy 125S, er på markedet, tror ikke Kjensli det vil bli tatt i bruk i Norge.

– Det er et utrolig dyrt middel. Siden problemet med elbilbranner ikke er så stort her i Norge, vil det neppe bli aktuelt med et sånt middel her, sier han.

Kjensli bekrefter at elbilbranner er utfordrende for brannvesenet som ankommer brannen.

– En del av batteriene avgir oksygen når de blir oppvarmet, da kan det være noe vanskeligere å slukke brannen. Om du ikke får kjølt den godt nok ned, vil den antenne på nytt, sier han.

Les også: Nissan Leaf og Tesla Model S sørger for rekordsalg av elbiler

Kan ikke slukkes: Med de slukningsmidlene vi har tilgjengelig i Norge er det ikke mulig å slukke en elbilbrann, den kan kun kontrolleres, ifølge sjefingeniør Jostein Ween Grav. AP

Ukjent i Norge

Copper Powder Navy 125S er ikke et nytt middel, men det er lite kjent.

– Jeg har aldri hørt om det før. Men om det finnes et slikt middel, forventer jeg at brannstasjonene i de største byene våre vil ha det i fremtiden, sier Generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk elbilforening.

Middelet finnes i pulverform og er utviklet for å håndtere vanskelige litium- og litiumaluminium-branner. Pulveret kveler brannen og fungerer som varmeleder for å redusere den ekstreme varmen. Samtidig skaper det en kobber-litiumaluminiumshinne som ikke er brennbar eller antennelig, og som kutter tilgangen til oksygen fullstendig.

Det norske selskapet Alf Lea & co tar inn og distribuerer kobberpulver i Norge. Pulveret er produsert av amerikanske Amerex, i Alabama.

Daglig leder, Frank Jarle Fjellving, sier slukningsmiddelet stort sett brukes på skip.

– Så vidt jeg vet er det ikke testet på elbil. Men det er et ypperlig slukningsmiddel på litiumbranner, så jeg ser ikke bort fra at det kunne fungert der og. Det kommer litt an på hvor batteriet er plassert i bilen, sier han.

Fjellving sier det ikke selges mye av middelet her i landet.

– Men det skyldes nok blant annet størrelsen på apparatene. De veier over 20 kilo, og er dermed for store til å kunne kalles håndslukkere, sier han.

Les også:

Tesla kan bytte batteri på 90 sekunder

Slik forklarer Tesla-sjefen Model S-brannen

– En mellomstor bil må bli 300 kilo lettere