Kjølig velkomst for NH90

Kjølig velkomst for NH90

Norsk variant

 • Alle de 14 helikoptrene Norge har bestilt tilhører fregattversjonen (NFH) med norsk tilpasning. Men Norge skiller samtidig mellom kystvaktkonfigurasjon (8 stk.) og fregattkonfigurasjon (6 stk.), der de sistnevnte blir utrustet med sensorer og våpen til bruk i antiubåtkrigføring.
 • Alle 14 NH90 vil ha identisk grunnkonfigurasjon. For best mulig å kunne tilpasse helikoptrene for ulike roller og oppdrag, som søk og redning (SAR), kystvakt, anti-ubåtkrigføring, overflateovervåkning med mer, kan helikoptrene i løpet av fire timer av- eller påmontere ulike sensor- og våpenpakker
 • Planen er at de seks første helikoptrene skal være på plass i løpet av 2011. Norges 14 helikoptre kan være ferdig levert rundt 2016. Den trinnvise leveransen er akseptert for å kompensere for forsinkelsene i det europeiske programmet
 • Den norske NH-90-anskaffelsen har en budsjettramme på nærmere seks milliarder kroner. Bestillingen ble gjort i 2001
 • Det utvikles i alt 22 forskjellige varianter av NH90. I konfigurasjonen vil de norske maskinene ligne mest på sjøvariantene til Nederland, Frankrike og Italia
 • De norske NH90 vil ha enkelte løsninger som avviker fra ”standarden” for den maritime NH90 versjonen: digital kartløsning, eksterne redningsflåter, forbedret ESM-system, ekstra interne drivstofftanker, mission recoder, hjelmmontert sikt og display (HMSD) mm

NH90

 • Produsent: NHIndustries, et konsortium eid av Eurocopter (62,5 prosent), AgustaWestland (32 prosent) og Stork Fokker (5,5 prosent)
 • Første flyging: 18.12.1995
 • Rekkevidde: 486 nautiske mil med 2 500 kg nyttevekt
 • Motorer: 2x RTM322-01/9, 1,662 kW
 • Maks cruisehastighet: 162 knop
 • Maks bruttovekt: 10,6 tonn

Det ble en kjølig mottakelse på Bardufoss flystasjon for det første NH90-helikopteret. Men det var kun målt med termometeret.

50-60 ansatte på flystasjon møtte opp for å ta imot flyet da testpilot Erik Mikkelsen satte NH90-maskinen ned i mørket klokka 16.43 fredag.

Allerede ved første landing fikk NH90 prøve seg på skikkelig norsk vinter.

– Det varmet

– Vi har ventet i flere år med lengsel etter dette helikopteret. Det var vel 23-24 minusgrader her da det ankom, men det varmet likevel godt å se NH90-en, forteller Jørn Øvervoll som er nestkommanderende på Bardufoss flystasjon.

Som kjent er det fem år på overtid at leveringen av de nye fregatt- og kystvakthelikoptrene starter. Dette skyldes forsinkelser med fregattvarianten (NFH) som alle de 14 norske maskinene baseres på.

Dessuten ble det ytterligere noen dagers forsinkelse etter at helikopteret fikk et ufrivillig opphold i Nederland der det måtte bytte en av motorene.

Deretter fløy helikopteret til Luftforsvarets skolesenter på Kjevik, via Molde for etterfylling av drivstoff, et besøk i Bodø og til slutt altså hovedbasen.

Endelig har Luftforsvarets hovedbase for helikopter, Bardufoss, fått et NH90 på plass i hangaren. Foto: Lars Kroken, Hæren

Les også: Motortrøbbel for første NH90

Bygde egen NH90-simulator

Italiensk koloni

Det er en såkalt industrimaskin, som eies og opereres av AugustaWestland, som nå er i Norge. Derfor blir det i en periode framover en liten italiensk koloni, 12-13 ansatte, stasjonert på Bardufoss.

De italienske AgustaWestland-ansatte ble tatt godt imot på Bardufoss flystasjon. Foto: Lars Kroken, Hæren

Det første helikopteret i norske farger skal leveres over nyttår. Når Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) er ferdige med mottakskontroll, blir det offisiell overrekkelse til Luftforsvaret. Trolig blir denne seremonien i februar.

Deretter skal leveransene fortsette slik at det etter planen om ett år skal befinne seg seks NH90 på Bardufoss.

De åtte siste maskinene skal leveres i ferdig konfigurasjon fra fabrikk. Etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst, er det fortsatt usikkert om sertifiseringsarbeidet på denne er ferdig i 2012 eller 2013. Dersom det blir 2013, vil vi trolig skrive 2016 før alle maskinene er på plass på Bardufoss og detasjementet på Haakonsvern.

Les også: Først med NH-90 til sjøs

Nye helikoptre er unyttige for fregattene

Lynx på vei ut

– Det er stor stas å endelig begynne å fylle opp hangaren med nye helikoptre. Nå starter vi med utsjekk av piloter, og teknikerne skal også få sett nærmere på maskinen selv om den første altså styres av industrien. Dette er et steg mot det å bli hovedbase, og vi ser fram til å starte arbeidet med å bli operative på det nye systemet samtidig som Lynx fases ut, sier Øvervoll.

I midten av oktober ble det første av 337-skvadronens Lynx-helikoptre pensjonert etter 29 års tjeneste og 9 000 timer i lufta. Til sommeren blir fly nummer to satt på bakken. Da er kun fire igjen.

Jan Terje Jakobsen (f.v), sjef for flyvedlikehold i 139 luftving, testpilot Erik Mikkelsen i OT&E og Jørn Øvervoll, NK/stabsjef på Bardufoss flystasjon. Foto: Lars Kroken, Hæren

Norske forhold

Operativ test og evaluering (OT&E) av NH90 skal gjennomføres på Bardufoss før flyene overføres til de to operative skvadronene i 139 luftving. Først kystvaktskvadronen, 337, og deretter 334 (fregatt).

OT&E er en nylig etablert prosjektorganisasjon som er underlagt Luftoperativt inspektorat på Rygge.

Jobben deres er blant annet å avdekke helikopterets operative og tekniske ytelser under særnorske forhold. Det vil si egnetheten for norsk bruk med tanke på muligheter og begrensninger.

Dessuten er det denne testorganisasjonen, med rundt 50 ansatte, som skal bidra til å utarbeide regelverk, prosedyrer, standarder, taktikker samt trenings- og utsjekksprogram for helikopterbesetningene.

Les også: NH-90 taklet norsk vær

FRISTENDE: At Bardufoss er hovebasen for de norske NH90-helikoptrene gjorde at finske Patria nå etablerer seg på stedet med en vedlikeholdsavdeling.
Foto: Lars Kroken, Hæren Hæren

Les mer om: