INDUSTRI

«Kan vi gjøre vann til den nye oljen?»

Den stadig økende etterspørselen etter rent vann i verden betyr fremtidsrettede muligheter for norsk vannkompetanse og -teknologi, mener artikkelforfatterne.
Den stadig økende etterspørselen etter rent vann i verden betyr fremtidsrettede muligheter for norsk vannkompetanse og -teknologi, mener artikkelforfatterne. Bilde: Colourbox
24. feb. 2016 - 14:13
  • Av adm.dir. Anita Krohn Traaseth og fagansvarlig vann, Arne Borgersen, Innovasjon Norge

Rent vann og vannbehandling er en av våre største samfunnsutfordringer og ett av FNs nylig vedtatte mål for en bærekraftig global utvikling. Det betyr fremtidsrettede muligheter for norsk vannkompetanse og -teknologi.

Vann er verdens viktigste ressurs og vårt livsgrunnlag. FNs siste vannrapport viser at nær 750 millioner mennesker er uten tilgang til rent drikkevann, mens ca. 2,5 milliarder mangler akseptable sanitærforhold.

Klimautfordringer som tørke og flom, sammen med befolkningsvekst og økt urbanisering, krever nye løsninger innen vannteknologi og vannbehandling.

Befolkningsvekst og bedre levestandard er en drivkraft bak det økte behovet for vann.

I 2050 forventes den globale etterspørselen etter vann å øke med 55 prosent. I industrien alene forventes behovet å øke med hele 400 prosent frem mot 2050.

Flere av verdens ledende næringsaktører har vann som prioritert tema, da tilgang og forsyningssikkerhet er viktige risikofaktorer. Dette bidrar til å gjøre den globale vannindustrien til en av verdens raskest voksende næringer.

Anita Krohn Traaseth.
Anita Krohn Traaseth.

Investerer i vann

Det norske oljefondet har allerede sett verdien i selskaper som har en forsvarlig vannforvaltning.

Fondet øker også sine investeringer i vannbehandlingsselskaper, og er i tillegg ledende sponsor av den globale organisasjonen Carbon Disclosure Program’s vannprogram.

Arne Borgersen.
Arne Borgersen.

Programmet gir informasjon om selskapers vannforbruk og risiko knyttet til knappe vannressurser.

Målet er å gi investorer økt forståelse for de forretningsmessige risikoene og mulighetene forbundet med vannmangel og forsvarlig vannhåndtering.

Blant de ledende

Norge er ett av landene i verden med mest ferskvann per innbygger, og best vannkvalitet. Mye av årsaken til dette er en teknologisk avansert vannbransje med dyktige fagfolk.

Foruten rent vann i springen, handler vannteknologi også om det som renner ut.

I dag kan et moderne anlegg for avløpsvann produsere energi og biogass gjennom rensing og utskilling av viktige organiske næringsstoffer. Her er norsk teknologi og kompetanse i tet.

Bedriften Salsnes Filter fra Namsos har hatt internasjonal suksess med en teknologisk kompakt løsning for resirkulering, gjenbruk og utnyttelse av biprodukt i industrielt prosessvann.

Asker-bedriften Cambi er ledende innen såkalt termisk hydrolysebehandling av slam, en prosess for konvertering av biologisk materiale til fornybar energi. Selskapet har levert anlegg bl.a. i London, Washington DC og Beijing, foruten Norge.

Vann berører de fleste industrier og miljøutfordringer. Vannteknologi står derfor sentralt i det grønne skiftet og utviklingen av en global fremtidsrettet og bærekraftig bioøkonomi.

Med lærdom fra oljeeventyret

Da det norske oljeeventyret startet, fantes det lite norsk teknologi i bransjen. I løpet av de 40 årene som har gått er det utviklet en norsk oljeteknologiindustri som på en rekke områder er verdensledende.

Dette er et resultat av en bevisst politikk og et fokusert virkemiddelapparat.

Kan vi nå gjøre vann til den nye oljen? Med en målrettet satsing kan norsk vannteknologi bli en viktig eksportnæring med stort og bærekraftig fremtidspotensial.

I dag er de viktigste norske vannaktørene samlet i to næringsklynger som samarbeider blant annet med Innovasjon Norge om å utvikle morgendagens løsninger som skal bidra til å redusere energiforbruket, resirkulere vannet og utnytte energipotensialet i avløpsvannet.

Dette er gode klimatiltak der Norge har muligheter til å bidra globalt.

Omstillingen som nå skjer i norsk økonomi og næringsliv, er også en god anledning for andre store norske globale aktører til å være med på å løfte en næring med stort potensial for verdiskapning, eksport, arbeidsplasser og avkastning.

Vannteknologi er ikke bare bærekraftig teknologi på sitt beste, det er ikke minst teknologi på sitt viktigste!

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.