OLJE OG GASS

– Johan Sverdrup planlegges med for få sengeplasser

Statoil bygger ikke for framtiden, mener Industri Energi.

Det er planlagt egen boligplattform på Johan Sverdrup, men Industri Energi mener det planlegges for få sengeplasser. – Det bygges ikke for framtiden, sier forbundslederen.
Det er planlagt egen boligplattform på Johan Sverdrup, men Industri Energi mener det planlegges for få sengeplasser. – Det bygges ikke for framtiden, sier forbundslederen. Bilde: Statoil
Ina AndersenIna AndersenJournalist
28. mai 2014 - 13:20

«Industri Energi er fornøyd med at utbygger forslår en løsning med permanent boligkvarter. Vi mener imidlertid at sengekapasiteten en presenterer med 450 lugarer og 560 sengeplasser er for knapp og ikke tilfredsstillende», skriver Industri Energi i sitt høringssvar om Johan Sverdrup.

Forbundsleder Leif Sande sier til Teknisk Ukeblad boligplattformen bør utvides nå, i stedet for en kostbar utvidelse på et senere tidspunkt.

– Aksepterer ikke uverdige boforhold

Saken om sengeplassene innleder Industri Energi sitt høringssvar, og Sande mener det viser hvor viktig denne saken er for dem.

– Vi har dårlige erfaringer med saker som dette, derfor er dette viktig for oss. Vi aksepterer ikke at folk skal innlosjeres på uverdige måter, understreker forbundslederen, som ikke ønsker at sengekapasiteten på feltet skal utløse en ny debatt om boforhold for offshorearbeidere.

Han mener plattformen i dag kun er planlagt bygget med sengekapasitet nok til å dekke det behovet som er i utgangspunktet.

– Det bygges ikke for fremtiden, plattformen er ikke dimensjonert for endringer. Vi mener det må være en buffer på sengeplasser.

Les også: Nå er verdens største jackup-rigg snart i Norge

Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, mener Statoil planlegger for få sengeplasser på Johans Sverdrup.
Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, mener Statoil planlegger for få sengeplasser på Johans Sverdrup.

Mener det bygges for smått

Sande mener det historisk sett på norsk sokkel er bygget for smått, og peker på at det finnes flere eksempler på plattformer som må bygges ut.

«Historisk sett erfarer man at felt får utvidet levetid, og dette øker behovet for vedlikehold og modifikasjoner. Dette i kombinasjon med regulær bore- og produksjonsaktivitet skaper knapphet om sengeplasser. I verste fall kan dette medføre unødvendig sikkerhetsrisiko og svært fordyrende driftsstanser», skriver forbundet i høringssvaret.

– Det har vært en tendens at plattformene har vært bygget for små. Så kommer det nye ressursanslag, plattformen får forlenget levetid, som gir behov for flere folk ombord, og så må det bygges ut i etterkant. Det krever modifikasjoner og vedlikehold, og det er ikke nødvendigvis så enkelt å få til. Det gjør at det blir utrolig dyrt å holde på på denne måten, poengterer han.

Industri Energi påpeker at Statoil i nåværende planleggingsfase har mulighet til å dimensjonere boligkvarteret størrelse og tilhørende beredskap- og sikkerhetstiltak, som livbåter.

Les også: Denne skal bore 40 nye brønner i Nordsjøen

Godtar ikke lugardeling

I høringssvaret viser Industri Energi til innretningsforskriften paragraf 58, hvor det heter det at «Boligkvarterets innredning og kapasitet skal sikre et forsvarlig bomiljø og være tilpasset de ulike funksjonene som skal ivaretas, og det forventede personellbehovet i de ulike fasene av petroleumsvirksomheten».

– Industri Energi mener at «de ulike fasene» også omfatter senfaseproduksjon, samt vedlikehold- og modifikasjonsoppdrag, skriver forbundet, og understreker at lugardeling ikke vil aksepteres:

«Gjennom aktivitetsforskriften paragraf 19 ble det gitt unntak for lugardeling på oppstartede felt allerede i produksjon. Industri Energi ser ikke at selskapene er gitt frihet til å legge opp til lugardeling som en vanlig praksis, og med nye felt krever vi at de tar høyde for boligbehovet i hele feltets levetid.»

Les også: – Finn en løsning uten folk i Nordsjøen. Da er problemet løst

– Regner med vi blir hørt

For Industri Energi er det viktigste argumentet ikke økonomi, men de konsekvensene kostbare modifikasjoner vil ha for deres medlemmer.

– I en situasjon som krever mer kapasitet, så kan vi aldri gå på akkord med skikkelige boforhold. Det har førsteprioritet, og vi ser helst at dette sikres fra starten av, for det vil bli dyrere å gjøre noe med på et senere tidspunkt, presiserer forbundslederen.

Forbundet ber derfor Statoil og de andre rettighetshaverne om å revidere forslaget som foreligger for boligkvarter, og tar hele feltets levetid og sikkerhetsfaktorer med i sine nye beregninger.

– Vi går den runden som er med høringsuttalelse og vi vil møte på høring, for å gi beskjed om hva vi mener. Og vi regner med at vi blir hørt, poengterer Sande.

Har notert seg høringssvaret

Pressekontakt i Statoil, Ørjan Heradstveit, skriver i en e-post til Teknisk Ukeblad at de har registrert høringssvaret fra forbundet.

– Vi har notert oss uttalelsen fra Industri Energi. Vi har en dialog med Olje- og energidepartementet (OED) og endelig utredningsprogram blir fastsatt av OED, trolig i løpet av juni, skriver han.

Johan Sverdrup skal bygges ut i faser og feltsenteret i første fase inkluderer prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligplattform, og er ifølge Statoil utformet med tanke på framtidige utvidelser.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup forventes innlevert i fjerde kvartal 2014. Produksjonsstart er berammet til fjerde kvartal 2019, og feltet har en produksjonshorisont til 2050.

Les også:

Statoil truet med 54.000 ekstra arbeidstimer, og slapp Gudrun-modifikasjoner

– 2-4-ordningen vil ikke fungere i Arktis

Her velsigner thailandske munker Aibels kompressormodul  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.