Batteridrevet elektrisk tankskip

Japan lager elektrisk oljebunkringsfartøy

Et japansk konsortium utvikler et konsept for elektrisk drevet oljetankfartøy og tilhørende infrastruktur.

Asahi Tanker/ Exeno-Yamamizu har utviklet «e5»-konseptet, i utgangspunktet med tanke på bruk i Tokyo Bay.
Asahi Tanker/ Exeno-Yamamizu har utviklet «e5»-konseptet, i utgangspunktet med tanke på bruk i Tokyo Bay. (Asahi/Exeno-Yamamishu)

Et japansk konsortium utvikler et konsept for elektrisk drevet oljetankfartøy og tilhørende infrastruktur.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Mens Norge utvikler dieseldrevet hydrogenbunkringsskip, går Japan motsatt vei og lager elektrisk tankskip for olje og diesel.

I Japan er det Asahi Tanker Co LTd og Exeno-Yamamizu Corporation Tokyo som står bak et miljøvennlig bunkringsfartøy og oljetanker.

Konsortiet skal også utvikle nødvendig infrastruktur. 

Elektrisk bunkringsfartøy leverer diesel til et cruieseskip. Ill: Asahi/Exeno-Yamamishu

DNV GL har i forbindelse med Re-Charge-prosjektet evaluert hvilke skipstyper som egner seg for elektrifisering i norske farvann.

– Bunkringsskip kom ikke høyt på lista i Norge ut fra kost-nytte-perspekltiv. Det kan hende de har en annen operasjonsprofil i Japan, sier Bjørn Johan Vartdal, forskningsleder på maritim transport i DNV GL.  

Nærskipsfart

Tankskipet er tenkt utviklet for innenriksfart, og i første rekke bunkring i Tokyobukta.

Det første konseptskipet designes med en kapasitet på 1.300 kubikkmeter. 

Det er Asahi Tanker Co LTd og Exeno-Yamamizu Corporation Tokyo som står bak.

De har engasjert klasseselskapet ClassNK til å bistå med tekniske råd om design og elektrisk framdriftssystem.

I følge de tekniske spesifikasjonene vil bunkringsfartøyet ha to elektromotorer på 350 kW og azimuthpropeller. Batteristørrelsen er ikke oppgitt.

Ingen leverandørnavn er oppgitt, men på en illustrasjon av konseptet er det bilde av Corvus-batterier.

Fem x E

Konseptet er kalt «e5». De fem E-ene står for:

Asahi Tanker/ Exeno-Yamamizu elektriske bunkringsskip «e5» Lengde: 60 meter, Ill: Asahi/Exeno-Yamamishu
 • Electrification (elektrifisering). Skipet skal ha lithium-ionebattererier. Lading står det ikke noe om.
 • Environment (miljø) Null utslipp av CO2, Nox, SOx, redusert støy og vibrasjoner.
 • Economics (økonomi) Internet of things (IoT), digitale verktøy og løsninger samt mer økonomisk drift reduserer kostnader.
 • Efficiency (effektivitet) Enkel skrogkonstruksjon, automatisering og behov for færre mannskap.
 • Evolution (evolusjon) Digitalisering og tekniske framskritt leder til et mest avansert konseptet for innenlands shipping.

 Partnerne jobber nå med en kommersiell modell for bunkringstjenester til alle skip i Tokyo  

«e5» - elektrisk bunkringsfartøy

 • Lengde: 60 meter
 • Bredde: 10,3 meter
 • Framdriftsmaskineri: 2 x 350 kW azimuth thrustere, 1 x 130 kW baugpropell
 • Bruttotonn: 499
 • Tankkapsitet: 1.300 m3
 • Flagg: Japansk
 • Skrogdesign: Groot Ship Design
Groot Ship Design har tegnet skroget til det e5. To azimuthtrustere på 350 kW hver sørger for framdrift. Foto: Asahi/Exeno-Yamamishu

Arbeidsdeling

Asahi Tanker operer flere skip for transport av oljeprodukter. Selskapet hevder å være opptatt av sikkerhet for mennesker og miljø. Asahi skal i «e5»-prosjektet stå for drift og bemanning av skipet.

Exeno-Yamamizu er en skipsmegler- og varemegler/agent med økende fokus på LNG og grønn teknologi for maritim industri.  Selskapet er prosjektleder for «e5» og skipsdesignutvikling, skipsutstyr og infrastrukturutvikling.

Norge: Hydrogen og diesel

I forrige uke ble det kjent at et norsk konsortium jobber med utvikling av et bunkringsfartøy for flytende hydrogen (LH2) med kapasitet på 9.000 kubikkmeter.

De fire selskapene Moss Maritime, DNV GL, Wilhelmsen og Equinor står bak utviklingen av konseptet.

Selskapene vil stå klare med infrastruktur når etterspørselen etter flytende hydrogen (LH2) kommer.

Partnerne var ikke kommet i mål med valg av framdriftssystem, men det ble antakelig diesel-elektrisk for å kunne være mest mulig fleksibelt med tanke på geografisk dekningsområde. Det ble ansett for økonomisk ugunstig å «spise» av lasset og ha brenselcelle. 

Bunkersskip for flytende hydrogen (LH2 - liquefied hydrogen) er utviklet av Moss Maritime, Wilhelmsen, DNV GL og Equinor.
Bunkersskip for flytende hydrogen (LH2 - liquefied hydrogen) er utviklet av Moss Maritime, Wilhelmsen, DNV GL og Equinor. Illustrasjon: Moss Maritime

Teknologien som skal til for å levere et skip som kan frakte superkald, flytende hydrogen utvikles nå i Norge. 

Bunkringsskipet er som et lite tankfartøy, men spesialdesignet for å fylle drivstoffet direkte over i andre skip.

Hydrogen til Japan

Japan vil også ta i bruk hydrogen som energibærer, og har inngått en avtale om import fra Australia fra 2020.

Kawasaki bygger i den forbindelse verdens første hydrogen-tankskip, som kan frakte 170 tonn hydrogen.

Det er imidlertid ikke planlagt at skipet skal bruke hydrogen til framdrift.

Asahi Tanker/ Exeno-Yamamizu elektriske bunkringsskip «e5»Lengde: 60 meter, Ill: Asahi/Exeno-Yamamishu
 

Kommentarer (6)

Kommentarer (6)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå