MARITIM

Japan lager elektrisk oljebunkringsfartøy

Et japansk konsortium utvikler et konsept for elektrisk drevet oljetankfartøy og tilhørende infrastruktur.

Asahi Tanker/ Exeno-Yamamizu har utviklet «e5»-konseptet, i utgangspunktet med tanke på bruk i Tokyo Bay.
Asahi Tanker/ Exeno-Yamamizu har utviklet «e5»-konseptet, i utgangspunktet med tanke på bruk i Tokyo Bay. Asahi/Exeno-Yamamishu

Mens Norge utvikler dieseldrevet hydrogenbunkringsskip, går Japan motsatt vei og lager elektrisk tankskip for olje og diesel.