INDUSTRI

I havn med tidenes forsvarskjøp

FREGATT NUMMER FEM: F314 KNM Thor Heyerdahl med besetning før overtakelse ved verftet Navantia i Ferrol, Spania.
FREGATT NUMMER FEM: F314 KNM Thor Heyerdahl med besetning før overtakelse ved verftet Navantia i Ferrol, Spania.Bilde: Per Anders Bjørklund/Forsvaret

Fridtjof Nansen-klassen

 • Lengde: 133,25 m
 • Bredde: 16,80 m
 • Maks. høyde: 32,25 m
 • Maks. dypgang: 7,60 m
 • Deplasement: 5300 tonn
 • Toppfart: 27 knop
 • Økonomisk fart: 16 knop
 • Rekkevidde: 4500 nautiske mil
 • Akselerasjon: 18 til 25 knop innen 45 sekunder.
 • Deselerasjon: Kan stoppe fra 22 knop på 4 båtlengder
 • Besetning: 127 personer
 • Våpen: Nytt antioverflate sjømålsmissil (NSM) og NH90 helikopter med Sting Ray torpedo (begge planlagt installert fra 2013), RIM-162 Evolved sea sparrow missile (ESSM) luftvernmissil, 76 mm Otobreda kanon (anti-overflate og -luft), Sting Ray torpedo (anti-ubåt), 12,7 mm mitraljøse

Arbeidet med å erstatte fregattene i Oslo-klassen startet i 1992 (konseptfase) og prosjektet fikk Stortingets godkjennelse i 1999 med en ramme på 12,2 milliarder kroner. Kontrakt ble inngått med det spanske verftet Bazan i juni 2000. Verftet ble senere Izar og heter i dag Navantia

Den første fregatten, KNM «Fridtjof Nansen», ble levert i april 2006

Med utvidelse på 2,5 milliarder kroner og valuta- og indeksjustering, er totalrammen i dag på 18,9 milliarder kroner for hele fregattsystemet, inkludert blant annet seks helikoptre

Klokka 12.30 tirsdag ble F314 KNM «Thor Heyerdahl» overtatt av Forsvaret på en seremoni hos verftet Navantia i Ferrol på nordvestspissen av Spania.

Med en totalramme på 18,9 milliarder kroner er dette den største anskaffelsen i forsvarets historie så langt. Inntil det settes ny rekord når kontrakten for nye kampfly signeres.

– Det som mangler nå er å få på plass NSM og NH90. Når dette er på plass vil det øke fartøyenes stridsevne utover den de har i dag, sier Generalinspektøren i Sjøforsvaret, kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen, til Teknisk Ukeblad.

FREGATT NUMMER FEM: F314 KNM Thor Heyerdahl med besetning før overtakelse ved verftet Navantia i Ferrol, Spania.
Mannskapet på KNM Thor Heyerdahl er oppstilt i påvente på å gå om bord i den nye fregatten for første gang. Foto: Per Anders Bjørklund, Forsvaret Per Anders Bjørklund/Forsvaret

Venter på mer utstyr

Det vil gå tre år før stridsevnen til fregattene når sitt fulle potensial. Først i løpet av 2013 vil skipene kunne ta i bruk militær satellittkommunikasjon, nye sjømålsmissiler og NH90-helikoptrene.

Fem år på overtid er de første fregatt- og kystvakthelikoptrene NH90 i ferd med å leveres til Norge. NH90 skal opptre som fregattenes forlengede sensor- og våpenarm, og Norge blir faktisk første land som tar fregattvarianten (NFH) i bruk i sjømilitære operasjoner.

Les også: Først med NH-90 til sjøs

Kjølig velkomst for NH90

Sjømålsmissilet NSM fra Kongsberg Defence Systems kan imidlertid være montert og testet noe tidligere enn 2013, dersom behovet oppstår, forklarer Bruun-Hanssen.

– Fregattene er i all hovedsak klare til å motta og operere NH90. I påvente av NH90 benytter vi andre militære og tidvis også sivile helikoptre til å opprettholde helikopterkompetanse om bord, sier han.

Prosjektleder i Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo), kommandør Sigurd Smith, understreker at det å være stridsdyktig innebærer mer enn det rent materiellmessige.

– Det handler vel så mye om besetningenes evne til å utnytte materiellet og fartøyene på en optimal måte. Allerede nå deltar fregattene i operasjoner og leverer meget viktige bidrag som en sjøforsvarets viktigste kapasiteter, framholder Smith.

Unik posisjon for Kongsberg Defence Systems

Flere missiler til Polen

Nok folk til tre av fem fregatter

Besetningen skal nå drive trening og tilvenning frem til fartøyet seiler hjem til hjemmebasen Haakonsvern den første uka i mars.

Tiden frem til da vil være hektisk for både prosjektorganisasjonen og besetningen på hver sine områder. Prosjektet vil ha hovedfokus på det forestående test- og verifikasjonsprogrammet, samt på oppfølging av garantisaker som avdekkes i den tolv måneder lange garantiperioden som begynner ved overtakelsen.

Besetningen vil ha fokus på seile fartøyet for å få best mulig driftserfaring og gjennomføre oppøvingsaktiviteter fastlagt av fregattvåpenet.

Sjefen for Sjøforsvaret beskriver driftsbudsjettet for fregattene i 2011 som tilfredsstillende.

– Når det gjelder bemanning, så har vi i dag besetning til å ha tre operative fregatter. På sikt ønsker vi å øke dette slik at vi kan seile fire, sier Bruun-Hanssen.

Besetningen vil drive trening og tilvenning frem til fartøyet forlater verftet 7. mars. Etter ankomst Norge vil fartøyet gjennomføre sjøprøver i henhold til etablert testprogram. Dette testprogrammet forventes fullført i løpet av 2011. Foto: Per Anders Bjørklund, Forsvaret Per Anders Bj¿rklund

Gjenkjøp

Fregattkjøpet er omtalt som en av de beste gjenkjøpsavtalene Norge har fått noensinne, og omfatter mer enn 250 norske bedrifter.

Allerede i 2007 hadde spanjolene oppfylt sine forpliktelser på 10,6 milliarder kroner. I tillegg har det spanske Forsvaret kjøpt norsk forsvarsmateriell for i overkant av tre milliarder kroner som del av denne avtalen.

Les sakene: 10 forsvarsmilliarder til norsk industri

Navantia på frierferd til norske bedrifter

Og det industrielle samarbeidet har fortsatt i etterkant utenfor gjenkjøpsregimet.

– Forsvarsdepartementet inngikk en fornyet avtale med Navantia i 2008, for å blant annet motivere for videre samarbeid mellom norsk og spansk industri. Denne avtalen har medført verdiskapning i Norge for cirka 50 millioner euro årlig, opplyser oberst Tore Kvalvik i Forsvarsdepartementet.

KNM Thor Heyerdahl skal ligge i Spania fram til mandag 7. mars da det etter planen seiler hjem til Bergen. Foto: Per Anders Bjørklund, Forsvaret Per Anders Bj¿rklund