I denne tunnelen skal helt ny teknologi gjøre det enklere å komme seg ut om det begynner å brenne

Forskningsprosjekt får millionstøtte fra Innovasjon Norge.

I denne tunnelen skal helt ny teknologi gjøre det enklere å komme seg ut om det begynner å brenne
Vet hjelp av intuitive lydsignaler som automatisk reagerer på brann og røyk mener Trafsys det skal bli enklere for personer å navigere i tunnel under brann. Illustrasjon: Trafsys

Hvert år brenner det i snitt 25 ganger i norske veitunneler. I tillegg er det rundt 15 tilløp til brann.