INDUSTRI

Hydro hevder fortsatt uskyld i forurensning - risikerer dagbøter

Hydros aluminaraffineri i Brasil blir beskyldt for å forårsake forurensing av drikkevann til en landsby utenfor anlegget. Hydro mener at deres anlegg ikke har hatt utslipp under det kraftige regnværet siste uke.

Hele Alunorte-anlegget får en rustrød farge fra bauksitten. Bauskitt lagres i to deponier, DSR1 og DSR2.
Hele Alunorte-anlegget får en rustrød farge fra bauksitten. Bauskitt lagres i to deponier, DSR1 og DSR2. Bilde: João Ramid/Hydro
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
27. feb. 2018 - 12:03

Ekstreme nedbørsmengder i februar skaper store problemer i den brasilianske provinsen Para, der Alunorte-raffineriet til Hydro ligger. Bare i februar har det kommet 830 millimeter nedbør og hele 200 millimeter falt i løpet av bare 12 timer.

Dermed sliter Hydro med å holde et pålagt fribord på én meter ved det ene av to deponier for bauksittavfall (red mud). Myndighetene pålegger Hydro å redusere kapasiteten på raffineriet slik at deponiet ikke skal renne over og gå ut over grensen på én meter mellom topp av diket og avfallstoppen.

- Vi har satt inn økt pumpe- og rensekapasitet, og nå går det rett vei. Men med slike nedbørsmengder er det store utfordringer, sier Molland.

Kaustisk soda

Han bedyrer at Hydro har kontroll på eget område.

- Til tross for de store nedbørsmengdene og mye overflatevann, har vi ikke hatt utslipp utenfor vår tomt. Vi har oppsamlingsbasseng med membran og vi renser avrenningsvann før det slippes ut, sier Molland.

I bauksittavfallet er det rester av kaustisk soda. Det meste resirkuleres og benyttes på nytt i prosessen. Når det regner, vil noe av restene vaskes ut. Det skal imidlertid håndteres internt.

Ifølge Hydro har de det fortsatt under kontroll, til tross for ekstremværet.

- Det har vært påpekt noen mindre vannutslipp av regnvann gjennom et gammelt rør som stammer fra byggeperioden. Det var plugget med betong, som har gått delvis i oppløsning. Mengden vann som gikk ut var veldig liten, sier Molland.

Ikke fra alumina-prosess

Alumina/alumininimoksid:

Framstilles fra bauksitt, som inneholder mellom 30 og 65 prosent alumininimoksid.

Aluminiumoksid framstilles med Bayer-metoden, utviklet i 1893.

Bauksitt varmes opp under høy temperatur og trykk i kaustisk soda.

Restprodukter er bauksitt-avfall (red mud).

Det er svært basisk på grunn av lutrester (kaustisk soda).

Bauksittavfallet blir stort sett bare lagret i store deponi.

Hvert år produseres det ca. 120 millioner tonn bauksittavfall globalt. L

Om lag 60 alumina-fabrikker benytter Bayer-prosessen i verden samt 50 i Kina.

Evandro Chagas-Instituttet (IEC) fra Belém har målt store mengder mineraler langt over grenseverdiene og en pH-verdi på 10 i boligområder nær Alunorte.

The Rio Times var raskt ute og la ansvaret på Hydro. 

- Noen av stoffene som er påpekt i målingene finnes ikke i vår prosess. Alunorte ligger i et industriområde med mange bedrifter som har vært her mange tiår. Det kan derfor være andre kilder til forurensningen, sier Molland.

Hydro har satt ned en egen ekspertgruppe for å se på egne systemer og prosesser og tolkning av prøveresultater.

- Det er noe inkonsistens i måleresultatene som vi ønsker å forstå bedre, sier Molland.

Han opplyser at vannkvaliteten til innbyggerne har vært diskusjonstema i mange år og vært gjenstand for flere målinger. Den siste rapporten ble utført etter det ekstreme været.

Hydro skriver i en pressemelding tirsdag at direktoratet for miljø og bærekraft i den brasilianske staten Pará (SEMAS) har varslet at det vil pålegge Alunorte å kutte produksjonen med 50 prosent.

Årsaken skal være manglende overholdelse av et vedtak om å oppnå et fribord på én meter i rødslamdeponiet DRS1, opplyser Hydro i pressemeldingen. SEMAS informerte også om at det vil pålegge suspendering av aktiviteten ved ett av to deponier ved bauksittgruven Paragominas.

I det opprinnelige vedtaket fra fredag 23. februar, beordret SEMAS Alunorte å redusere vannstanden i DRS1-deponiet etter ekstreme mengder regn 16.-17 februar, som førte til regional oversvømmelse.

Tar grep

- Vi har tatt betydelige grep for å møte fristen for Alunorte, og vi vil fortsette med full styrke for å sikre at vi møter forventninger og krav, sier Hydros administrerende direktør Svein Richard Brandtzæg.

Han sier videre at Hydro vil fortsette dialog med lokale myndigheter for å sikre at alle nødvendige tiltak settes inn for å sikre trygg og forsvarlig drift.

Dersom Alunorte må halverer produksjonen, kan det få store konsekvenser for resten av Hydros aluminiumsproduksjon. Årlig produksjon er 6,3 millioner tonn alumina.

Alumina fra Alunorte benyttes til produksjon av primærmetall. I Norge har Hydro fem aluminiumsverk: Karmøy, Husnes, Høyanger, Årdal og Sunndal.

SEMAS varslet at de vil introdusere daglige bøter på rundt BRL 1 million (2,4 millioner kroner) fram til Alunorte nådde et fribord på minimum én meter ved DRS1.

Hydro eier 92,1 prosent av aluminaraffineriet Alunorte og 100 prosent i bauksittgruven Paragominas.

Hydro er med i et forskningsprosjekt der bauksittavfall, «red mud», kan inngå i en prosess for å kutte CO2-avtrykket til betong.

Bauksittavfall  kan erstatte inntil 50 prosent av klinker i sement og det kan innebære at betongkonstruksjoner kan armeres med aluminium og ikke stål. Det vil gi lettere og slankere betongkonstruksjoner.

Hydro regner ikke med at bauksittdeponiene i Brasil vil forsvinne.

-Det kan gi et nyttig bidrag, sier Molland.

Forskingen foregår i et prosjekt kalt DARE2C - Durable Aluminium Reinforced Environmentally friendly Concrete Construction. Med i det 4-årige prosjektet er Norcem, Veidekke Entreprenør, Sintef Byggforsk og NTNU. Hydro er prosjekteier og -leder. Det er støttet av Forskningsrådet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.