Opprørt over suksesshonorar for Skattefunn-søknader

Konsulenter tjener store penger på å skrive søknader.

Opprørt over suksesshonorar for Skattefunn-søknader
Få timers arbeid - stor gevinst for konsulenter som tilbyr å skrive Skattefunnsøknader basert på "no cure - no pay". Kjersti Magnussen/TU

Maksimalt kan et selskap søke om å få godkjent prosjekter for inntil 25 millioner kroner. Små og mellomstore bedrifter kan få skattefradrag på 20 prosent. Det vil si maks 5 millioner kroner.