KOMMENTARER

Hvor mye er NSB verdt?

OMDØMME: NSB skal verdisettes. Spørsmålet er om denne gjengen av daglige brukere blir spurt.
OMDØMME: NSB skal verdisettes. Spørsmålet er om denne gjengen av daglige brukere blir spurt. Bilde: Scanpix

Som et ledd i eieroppfølgingen av NSB-konsernet ønsker Samferdselsdepartementet å få gjennomført en verdivurdering av NSB AS, heter det på Doffin.

Formålet med oppdraget er å få synliggjort endringer i formuesverdi og motta innspill og vurderinger mht. viktige styringsparametere for selskapet, fortsetter Doffin-teksten.

Les også: Vil gi NSB konkurranse

Stortingsmelding

Bakgrunnen er ikke at NSB skal selges. Den er heller ikke at Skattedirektoratet lurer på hvor mye skatt de skal kreve inn.

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet hvert fjerde år legger frem en stortingsmelding om NSBs virksomhet.

Les også: Kleppa lover – ekspertene tviler

Teksten på Doffin gjør det klart at verdivurderingen vil være et viktig element i departementets arbeid med neste stortingsmelding som etter planen skal legges frem for Stortinget våren 2013:

"Analysen skal tilsvare den type løpende vurderinger som børsnoterte selskaper er gjenstand for. Verdivurderingen skal inkludere vurderinger av NSB-konsernets resultater, konkurransesituasjon og fremtidsutsikter, samt anslag på verdien av selskapet med datterselskaper, med tilhørende følsomhetsanalyse for de forutsetninger som legges til grunn. Oppdraget gjennomføres med utgangspunkt i selskapets strategi og rammebetingelser. Årsregnskapet for 2011 og virksomhetsplanen som ventes vedtatt våren 2012 skal legges til grunn. Leverandøren skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere usikkerheten i planforutsetningene."

Les også: Vil ha raske tog i Norge

Habilitet

Puh, den var lang. Det mest spennende kom sist.

Hvis leverandøren på selvstendig grunnlag skal vurdere usikkerheten blir ikke den vurderingen avgjort av hvilke universitetsgrader leverandøren besitter, heller ikke av om leverandøren har tilstrekkelig erfaring med verdivurdering.

Den blir – uten forbehold – avgjort av om den stakkaren som vurderer er daglig bruker av NSBs tjenester eller ikke.

Her kommer med andre ord habilitetsspørsmålet inn med full tyngde. Det vanskelige spørsmålet er hvem som er inhabile. Er det de som kjører tog eller er det de som slipper?

Les også: Jernbanen: Mer penger, mindre punktlighet

Omdømme mangler

Videre går det frem av utlysningen at verdivurderingen så langt som mulig bør være sammenlignbar med forrige verdivurdering. Da kunne de jo bare inflasjonsjustert den forrige og sluppet billig unna.

Men det er en interessant faktor departementet har unnlatt å be om. I privat virksomhet ser vi til stadighet at omdømme tillegges en kroneverdi.

Fremstående eksperter blir ofte intervjuet av mediene når et selskap har klart å rote det til for seg selv, slikt skjer med jevne mellomrom. Ganske kjapt setter de da en verdi på omdømmetapet. Millionene flagrer lett.

Den biten har Magnhild Meltveit Kleppa enten glemt å ta med, eller så frykter hun resultatet så mye at hun har utelatt det bevisst.

Vi våger oss frempå med en gjetning: Hvis omdømmet til NSB skal tas med blir verdien av NSB langt under null.

Les også:

Flytoget kan miste passasjerer

Tester lover godt for nye tog

Internett skal gi mer pålitelige tog

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.