BYGG

Høyhastighetstog et skritt nærmere

DOBBELTSPOR: Prosjektleder Tom Stillesby gjorde det klinkende klart at dobbelspor er det eneste fornuftige om man velger å bygge høyhastighetsbane i Norge.
DOBBELTSPOR: Prosjektleder Tom Stillesby gjorde det klinkende klart at dobbelspor er det eneste fornuftige om man velger å bygge høyhastighetsbane i Norge. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
10. mars 2011 - 08:26

Dette er strekningene:

 • Oslo – Trondheim
  Reisetid: 2 t 55 min
  Antall reisende: 9 000 / dag og 3,2 mill / år
 • Oslo – Bergen
  Reisetid: 2 t 40 min
  Antall reisende: 8 000 / dag og 3 mill / år
 • Oslo – Kr.sand – Stavanger
  Reisetid: 2 t 50 min
  Antall reisende: 12 000 / dag og 4,4 mill / år
 • Oslo – Stockholm
  Reisetid: 3 t 10 min
  Antall reisende: 3 000 / dag og 1 mill / år
 • Oslo – Göteborg
  Reisetid: 2 t 30 min
  Antall reisende: 4 000 / dag og 1,3 mill / år


Jernbaneverket har nå lagt frem del II av en omfattende utredning om høyhastighetstog. I den inngår blant annet en spørreundersøkelse som er sendt til 10 000 personer. 3100 har svart.

Undersøkelsen viser at hvis reisetiden ikke overstiger total reisetid med fly, inkludert til og fra flyplassene og at prisen heller ikke overstiger flyprisen så er nordmenn beredt til å ta høyhastighetstog i bruk.

Les også: Høyre vil finansiere høyhastighetsbane

Mye tunnel

Prosjektleder Tom Stillesby fortalte at 50 prosent av strekningene vil gå i tunnel, noe mer på de øst-vestgående banene enn på de øvrige. Han avviser at mange tunneler vil by på store problemer med tog med så høye hastigheter.

– En tunnel med blandet trafikk vil kreve større tverrsnitt. Vi bør debattere om det er klokt å bygge separate tunnelløp for hvert spor. Det blir ikke dobbelt så dyrt, med kun ett løp må det da i tillegg bygges rømningsveier.

Les også: – Ingen vei utenom lyntog

Høyhastighetsutredningen, korridor sør
SØR: Multiconsult skal nå jobbe videre med linjevalg langs sørlandskysten. Røde linje er nye spor, grønne er eksisterende spor. Illustrasjon, Jernbaneverket

Dobbeltspor

Stillesbye er også helt klar på at dobbeltspor er eneste farbare vei.

– Dette vil jeg ikke bli sitert på, men la oss heller bygge dobbeltspor hele veien enn veldig mange og lange krysningsspor. De som har jobbet med dette har ikke klart å finne noen rutetabell som lar seg kombinere med enkeltspor og blandet trafikk, sa Stillesby.

Jernbanedirektøren:

Ny trasé Oslo – Drammen

I tillegg til de seks traseene som blir planlagt, se faktaboks, vil Jernbaneverket bygge en ny høyhastighetstrasé mellom Oslo og Drammen. Det skyldes høy trafikk på dagens linjer.

– Med dagens trasé er det ikke mulig å komme under 36 minutter reisetid mellom Oslo og Drammen, sa Stillesby.

Høyhastighetsutredningen, korridor vest
VEST: Linjevalget vestover er mest komplisert med flest alternativer. Sweco har fått jobben med å finne det beste svaret. Røde linje er nye spor, grønne er eksisterende spor. Illustrasjon, Jernbaneverket

Nullføre verst

Det er hovedsakelig Tyske eksperter Jernbaneverket har måttet hente inn for å avklare vinterproblemer.

De hevder at det ikke skal være noen problemer knyttet til å legge høyhastighetsbaner i vinterlandet Norge. Men hastigheten må reduseres noe og rutetidene må derfor legges om i vintersesongen.

Ekstrem kulde skal ikke by på noen problemer, derimot skal nullføre, der det vekselvis fryser og tiner være det som byr på de fleste utfordringene.

Les også: Lyntog gir økonomisk vekst

Liten tro på gods

Den foreløpige vurderingen antyder at godstrafikk i 300 km/t ikke er virker veldig attraktivt på transportselskapene. For det første er det en veldig liten andel av godstransporten som reiser langt, 80 prosent av det som i dag lastes på bil fraktes mindre enn 50 km. Dernest vil det bli dyrere å tilrettelegge banene. Mens et høyhastighets passasjertog kan klare 2.5 prosent stigning så klarer ikke et godstog mer enn det halve, 1.25 prosent, med høy hastighet, fortalte Stillesby.

– Men det er fullt mulig å kjøre et tradisjonelt godstog på en høyhastighetsbane, sa han.

Tom Stillesby: Åpner for privat lyntogutbygging

Høyhastighetsutredningen, korridor øst
ØST: Korridor øst kan se slik ut.. Nå skal Norconsult legge mer detaljerte planer. Røde linje er nye spor, grønne er eksisterende spor. Illustrasjon, Jernbaneverket

Lunkne svensker

Stillesby fortalte at svenskene så langt er lunkne til nye høyhastighetsspor. Det skyldes først og fremst at de gjorde sine vurderinger for noen år siden, og dernest at de er i gang med egne høyhastighetsprosjekter som ikke inkluderer Oslo.

Et alternativ kan være nye baner til Öxenred på vei mot Göteborg og til Karlstad på vei mot Stockholm for så å oppgradere eksisterende baner videre.

Osmund Ueland: – Jernbanepolitikken er en skam

Veien videre

Nå skal traseer plasseres i landskapet, stasjoner skal lokaliseres og stoppmønster planlegges. En rekke forhold knyttet til anleggskostnader, miljø og næringsutvikling skal klarlegges. De største rådgivningsselskapene er tildelt hver sin strekning.

Multiconsult har fått Oslo – Kristiand – Stavanger, Sweco skal se på Oslo – Stavanger via Haukelifjell, og strekningene Oslo – Bergen og Stavanger – Haugesund – Bergen. Rambøll er tildelt Oslo – Trondheim, med alternativer både øst og vest for Mjøsa og både i Gudbrandsdalen og gjennom Østerdalen. Norconsult har fått strekningene inn i Sverige.

Bakgrunn: Lyntogutredning forsinkes

- Høyhastighet vil løse togkrisen

Høyhastighetsutredningen, korridor nord
NORD: Mot nord kan det velges linjer på begge sier av Mjøsa, og både i Gudbrandsdalen og gjennom Østerdalen. Det kan også bli aktuelt å forlenge banen til Værnes lufthavn. Rambøll skal jobbe videre med disse linjene. Røde linje er nye spor, grønne er eksisterende spor. Illustrasjon, Jernbaneverket

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.