BYGG

– Høyblokka må rives

De underøskelser som er gjort av høyblokka og andre bygg i regjeringskvartalet begrenser seg til hvor hardt skadd de ble av bomben. Ingen har vurdert om de kan renoveres og brukes på nytt.
De underøskelser som er gjort av høyblokka og andre bygg i regjeringskvartalet begrenser seg til hvor hardt skadd de ble av bomben. Ingen har vurdert om de kan renoveres og brukes på nytt. Bilde: Scanpix
12. des. 2013 - 13:03

Regjeringen hevder at ingen av byggene i regjeringskvartalet er påført så store skader i bæresystemene at det er behov for å rive dem av den grunn.

Bakgrunnen er en rapport utarbeidet av Statsbygg, med støtte fra Høyer Finseth AS, Haug & Blom-Bakke AS og JJJ Consult.

I brevet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet da rapporten ble oversendt i januar 2012, skriver Statsbygg at ingen av byggene må rives på grunn av bæresystemet.

Les også: Snart skal regjeringskvartalets skjebne avgjøres

Må rives

Men en av våre fremste eksperter på konstruskjonsteknikk og bæresystemer i bygg har en helt annen oppfatning. Han peker på at ved så omfattende rehabilitering som regjeringsbyggene, inkludert høyblokka, må gjennom så utløses dagens krav.

De byggtekniske kravene som gjaldt da byggene ble ført opp, vil ikke kunne brukes.

– Jeg tror riving blir resultatet av en vurdering opp mot TEK10. Sannsynligvis vil både økonomiske og bæremessige forhold føre til at høyblokka må rives, sier Øystein Løset.

Løset leder ekspertgruppen om bygge- og anleggsteknikk i Rådgivende Ingeniørers forening og arbeider til daglig med konstruksjonsteknikk hos dr. techn. Olav Olsen.

Les også: – At vinduene ble knust kan ha reddet høyblokka

Øystein Løset har etterlyst en vurdering av regjeringsbyggene opp mot dagens krav. Han mener debatt om riving eller bevaring er meningsløs uten at man vet om bevaring er mulig.
Øystein Løset har etterlyst en vurdering av regjeringsbyggene opp mot dagens krav. Han mener debatt om riving eller bevaring er meningsløs uten at man vet om bevaring er mulig.

Utenfor mandatet

Rapporten er ikke laget for å vurdere byggene opp mot dagens krav i teknisk forskrift, TEK10.

– Det var ikke vårt mandat, sier Rolf Jullum, som ledet arbeidet med Statsbygg-rapporten.

Jullum sier at gruppen gjorde noen vurderinger opp mot TEK10, blant annet for jordskjelv.

– Men vi gikk ikke fullt inn. Vår oppgave var å se om bomben hadde påført byggene så store skader at de måtte rives.

Til Teknisk Ukeblad sier han at det er åpenbart at en grundigere vurdering må gjøres for hvert bygg.

Øystein Løset, har tidligere etterlyst vurderinger av byggene opp mot dagens krav. Hittil har regjeringen nøyd seg med å vise til rapporten Jullum laget, og uttalelser fra Forsvarsbygg.

Les også: Arkitekter vil legge sentralstasjon under sentrum

Unntatt offentlighet

Jullumrapporten var først unntatt offentlighet. Siden har Teknisk Ukeblad fått tilgang til seks sider av den 18 sider lange rapporten. Øystein Løset er ikke imponert over rapporten.

– De prøver å gi inntrykk av at de har gjort mer enn de faktisk har gjort, sier han, etter å ha lest de seks åpne sidene.

Det har vært gjennomført visuell kontroll og trykkfastheten er målt noen steder, i tillegg til målinger av hvor armeringen ligger og skjevheten i byggene.

– Dette er i og for seg fornuftig, men det er ikke tilstrekkelig og det fremgår ikke om de har gjort noe mer. Det virker som om det kun er gjort vurderinger av hvor skadd eller lite skadd byggene er, men når det skal vurderes om bygningen skal rives eller bevares, er det helt andre vurderinger som må gjøres.

Les også: Behovstyrt ventilasjon og lysstyring sparer inn flere hundre tusen i året

Kunsten kan likevel bevares, det er ikke nødvendig å ødelgge den om selv om byggene må rives, påpeker Øystein Løset.
Kunsten kan likevel bevares, det er ikke nødvendig å ødelgge den om selv om byggene må rives, påpeker Øystein Løset.

Etterlyser grundig rapport

Løset er kritisk til at debatten om bevaring eller riving av høyblokka går uten at det er gjort skikkelige vurderinger som viser om det i det hele tatt er mulig å bevare, og eventuelt hvor mye det vil koste i form av forsterkninger og ombygninger.

– Dette må de ta tak når det skal gjøres en vurdering av om byggene skal rives eller få stå, sier Løset.

Fra Statsbyggs side er Anders Wethal prosjektleder for regjeringskvartalet. Han vil ikke gi noen kommentar til hva nye undersøkelser vil vise, og om det er mulig at konklusjonen blir riving.

– Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg, du får lese de åpne delene av rapporten og trekke dine egne konklusjoner, sier Wethal.

Les også:

Sprinkleranlegg kunne reddet to av tre som omkommer i brann

Ingeniørene skal lage en ny «State of the nation»

Det beste impregneringsmiddelet blir forbudt  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.