Her sveiser robotene døgnet rundt

Her sveiser robotene døgnet rundt
Nattskift: De nye 11-­aksete robotene sveiser­ om natta. De ansatte jobber to skift med å punktsveise emner og sette klar i jigger for mating­ inn i robotcellen. ⇥Foto. Duun Industrier Bilde: Duun

Duun Industrier

Leverandør av snøryddingsutstyr, landbruksmaskiner og traktordrevne maskiner­ til vedkapping og kløyving i Åsen, Nord-Trøndelag. 50 ansatte.

Omsetning 2013: 65 mill. kroner.

Brukt roboter siden 1986.

Investert i 11-akslet sveiserobot i 2013.

Sveisecellene omfatter to traversmonterte Motoman-sveiseroboter i kombinasjo­n med hver sin 2-akse manipulatorer som fortløpende håndterer paletter med produkter. Sveisecellen registrerer hvilken palett som kommer. Henter riktige sveiseprogrammer. En palett kan inneholde en mengde ulike sveise­oppgaver som krever hver sine programmer. Disse håndterer sveise­cellen uten omstilling og omprogrammering.

Skala Robotech

Leverer robotsystemer basert på japanske Motoman-roboter. Designer og utvikler robotceller og verktøy til flere typer industri.

Hovedkontor og verksted i Lier, Buskerud. 20 ansatte.

Omsetning 2013: 35 mill. kroner.

Budsjett 2014: 28 mill. kroner.

Verkstedbedriften Duun Industrier måtte velge mellom­ å flytte ut produksjone­n eller å investe­re i mer auto­matisert produksjon.

Valget var ikke så vanskelig. Duun produserer snøryddingsutstyr, vedmaskiner og jordbruksredskaper. Seriene er ikke så store og produksjonen arbeidsintensiv.

«Korleis har du tenkt å sveise det her da?» Dette spørsmålet vil John Erik Duun at hans ingeniører skal slippe å få fra en sveiser.

– Skal vi beholde vår rolle som en av de ledende i våre segmenter, er vi avhengige av stadig produktutvikling. Da er nærhet og tett samarbeid mellom produksjonsavdelingen og ingeniører helt avgjørende. Det ville vi miste ved å flytte fabrikasjon til Kina eller Østen, sier administrerende direktør John Erik Duun.

Les også: Robotbønder sikrer markens grøde

Tilsvarer tre mann

Bedriften har sammen med leverandøren Skala Robotech fått tilpasset og installert to 11-aksete sveiseroboter som jobber døgnet rundt.

Robotene tilsvarer en rasjonaliseringseffekt på tre årsverk. Ingen har fått sparken av den grunn.

– Vi øker effektiviteten og kan øke produksjonen. Begrensninger har hindret eksport. Ingen blir overflødige, selv om det blir mindre manuell sveising, sier Duun.

Les også:  Unike bilder viser hvorfor helikoptre støyer

Kraft: Traktormontert snøfreser fra Duun. Med økt kapasitet, er mulighetene for å dekke eksportmarkedet økt. Foto. Duun Industrier Duun

Nattskift

Nå kan flere årsverk overføres til andre aktiviteter i bedriften, blant annet platebearbeiding, overflatebehandling og montasje.

Det meste som må til av sveising er punkt­sveising før emnene monteres i jigger, klare for å sendes til roboten. De ansatte jobber to skift med å klargjøre emner som sveises i roboten om natta.

– Vi skal robotisere enda mer. Nå har vi cirka 25 prosent manuell sveising, men har mål om å komme ned i 10 prosent, sier Duun.

Det mest kompliserte sveises for hånd, men det skal bli mindre og mindre behov for det.

Les også: – Hver tredje arbeidsplass kan erstattes med en robot

Blåmann: Skala Robotech tilpasser og designer verktøy og systemer rundt de blå Motoman-­robotene. Til venstre daglig leder Ulf Brekke sammen med salgsansvarlig Bent Kløvstad. ⇥Foto: Even Fladberg / Automatisering

Kost ned – produksjon opp

– Skal vi lykkes, må vi klare å kombinere det markedet vil ha og det som er mulig å produsere. Her er det tette samspillet mellom ingeniører og produksjonsmiljøet avgjørende, sier Duun.

Bedriften var tidlig ute med sveiseroboter. De første ble installert i 1986, men de var enkle og enkeltstående. Nå har Skala designet og satt japanskproduserte Motoman-roboter opp i en stor celle som ble tatt i bruk i fjor høst.

Duun Industrier har 50 ansatte og en om­setning på cirka 65 millioner kroner i 2013.

– Vi er på vei oppover. Robotisering er nødven­dig for å få ned kostnader samtidig som produksjonskapasiteten øker, sier Duun.

Les også:

Hit skal 600 terabyte norske oljedata flyttes

Her er metall-3D-printeren du kan lage selv

Her er robotene som legger fliser og borer hull