AFC Energy-sjef Adam Bond demonstrerer ladeløsningen basert på en brenselcelle.
AFC Energy-sjef Adam Bond demonstrerer ladeløsningen basert på en brenselcelle. (Foto: AFC Energy)

Brenselceller

Her lader de elbilen med hydrogen

Britisk firma mener elbilladere som får strøm fra brenselceller er fremtidens løsning.

Er fremtiden elbil eller hydrogenbil? Britiske AFC Energy ser ut til å tenke at det er elbil, men de tror hydrogen likevel kan ha en viktig plass.

De har demonstrert løsningen CH2RGE, som benytter brenselceller for å lage strøm til å lade elbiler.

Dette mener de skal gjøre det mulig å tilby lading med hundre prosent ren energi. 

Det er i det hele tatt dette som ser ut til å være salgsargumentet til AFC Energy. For det vil aldri bli særlig effektivt å lade en elbil med en brenselcelle, da virkningsgraden toppen vil ligge på noe over 50 prosent.

Men det er mulig å fremstille hydrogen helt uten å slippe ut noe CO2 eller andre klimagasser i produksjonen. Tradisjonell lading slipper derimot ut forurensing gjennom forbrenning av fossilt brennstoff, skriver AFC Energy i pressemeldingen (PDF).

Fremstille hydrogen for å så lade batteri

Og selv om de da ser helt vekk fra muligheter som å installere solceller og/eller vindturbiner i kombinasjon med batterier, er det for så vidt et poeng.

Den samme fornybare energien kan tross alt brukes til å generere hydrogen i stedet for å lade et batteri direkte.

Da kan det tenkes at det i noen scenarier lønner seg å frakte hydrogenet til ladestasjonen slik at det kan lages strøm der.

Mener det kan hjelpe på effektbehovet

AFC Energy har regnet på det, og mener at deres regnestykke viser at i et scenario hvor alle Storbritannias biler er elektriske, har batteri på i snitt 57 kilowattimer, og en av ti lades på samme tid, vil det gi en effekttopp på 25,7 gigawatt, eller halvparten av effektbehovet i landet i dag.

For ordens skyld anslår UK National Grid at toppeffektbehovet vil øke med 18 gigawatt i 2050, en økning på 30 prosent sammenlignet med behovet i dag. I dette scenarioet har de tatt utgangspunkt i at ladere på 7 kilowatt blir standard hjemme hos bileiere. 

Det er en stund siden NVE gjorde en lignende beregning av økningen i effektbehovet her til lands. De kom, i likhet med UK National Grid, frem til at det neppe blir behov for å produsere mye mer kraft. I stedet ser man for seg å incentivere forbrukerne til å velge å lade på gunstige tidspunkt.

AFC Energy ser uansett for seg at deres brenselcelleløsning kan bidra til å gjøre overgangen til elbiler enklere, ved at det ikke skal bli nødvendig å bygge ut en mengde ny kraftproduksjon og gjøre endringer i infrastrukturen.

Ser etter partnere

Systemet deres har i tillegg til en brenselcelle og en batteripakke på 48 volt, som skal bidra til å dekke kraftbehovet når forbruket er på sitt høyeste. Det kan bygges ut ved behov.

Inntil videre har de bare demonstrert systemet. I pressemeldingen skriver de at de ønsker å inngå samarbeid med potensielle partnere og utstyrsleverandører med tanke på å lansere systemet kommersielt.

Kommentarer (70)

Kommentarer (70)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå