Her er den nye byggstrategien

– Byggenæringen skal bli mer produktiv, bærekraftig og seriøs.

Her er den nye byggstrategien
Den nye Bygg21-strategien peker i retning mer bærekraftige og energismarte bygg. Bilde: Dag Yngve Dahle

BYGG21

  • Bygg21 ledes av et styre, mens Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for sekretariatet og daglig ledelse av Bygg21.
  • I 2014 skal Bygg 21 foreslå nasjonale strategier for byggenæringen innen FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer.
  • Bygg21 bygger på erfaringene med andre 21-satsninger som Maritim21 og Energi21 hvor næring og industri sammen med forskningsinstitusjoner og myndigheter har utviklet nasjonale strategier.
  • Initiativet til Bygg21 ble i sin tid tatt av NTNU og Sintef, staten grep ballen i Stortingsmelding 28 (2011–2012), "Gode bygg for eit betre samfunn".

Mandag overleverte styreleder Petter Eiken i Bygg21 den ferdige Bygg21-strategien til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Bygg- og eiendomsnæringen har tatt utfordringen med å endre bransjen. Med denne strategien ønsker vi å bli mer produktive, mer seriøse og mer bærekraftige, sier Eiken.

Les strategien i sin helhet her.

Effektiviseringspotensial

Mer enn 400 ledende representanter for byggenæringen, interesseorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og myndigheter har gitt innspill til dokumentet Sanner fikk overlevert.

Strategien viser at byggenæringen kan øke produktiviteten med 20 prosent.

– Det største effektiviseringspotensialet ligger i bedre planlegging, og  bedre samarbeid mellom næringsaktørene, sier prosjektleder for Bygg21, Sverre Tiltnes.

Han understreker at næringen må bli flinkere til å samarbeide, og til å lære av egne og andre tiltak.

Les også: – Byggenæringen må slutte å gå etter lavest pris

Bærekraft og energismarte bygg

Bygg21-strategien inneholder mål og tiltak på en rekke områder som innovasjon, kunnskapsoverføring, rekruttering, bærekraft og konkurransekraft.

Målet er blant annet å styrke den industrielle konkurransekraften og redusere energi- og miljøbelastningen fra næringen blant annet ved å utvide satsingen på bærekraftige og energismarte bygg.

Strategien peker videre på behovet for en mer systematisk etter- og videreutdanning for å øke næringens kompetanse og seriøsitet. Dette skal gjøres ved at blant annet andelen medarbeidere med fagutdanning må økes.

Bygg21 ønsker også bedre bransjenormer i produksjons- og byggeprosess og bedre kunnskap om hvordan gode bygg kan øke produktiviteten til de som bruker byggene.

– Bygg21-strategien er et godt gjennomført arbeid. Byggenæringen er stor og viktig. Vi ønsker at det stilles høye krav til klima og miljø, til seriøsitet og produktivitet i næringen. Vi har nå sett at bransjen kan samle seg. Nå vil den bli målt på sin gjennomføringsevne, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Teknisk Ukeblad.

Ser stort potensiale

Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO, roser den nye strategien.

Godt partssamarbeid vil være sentralt for å løse byggenæringens utfordringer, sier han.

Gabrielsen peker på at byggenæringen sliter med lav produktivitet, høye byggekostnader og sosial dumping.

– Vi mener potensialet for økt verdiskaping i byggeæringen er stort, og denne strategien peker ut riktig retning, sier han.

Og legger til at han er svært positiv til måten Bygg21 er fremarbeidet på.

Nå må man følge strategien og starte i bunnen med gode, seriøse arbeidsforhold. Mange aktører er flinke, men det finnes også mange sorte får. For å klare å øke produktivitet og kompetanse, må man rydde opp. Gjør man ikke det, kommer man ingen vei, mener Gabrielsen.

Les også:

Sjefingeniør: – Norge i ferd med å gå tom for god grus og pukk

Rapport: Alle nybygg bør bygges 100 prosent «energifleksible»

Byggingen av verdens høyeste trehus er i gang  

Les mer om: