CV90 RHEINMETALL NORWAY

Hemmelig forlik: Forsvaret og Rheinmetall legger CV90-saken bak seg

Sparer seg for over en måned i retten.

Telemark bataljon øver med sine CV9030 stormpanservogner i Polen sommeren 2019. Men de 21 oppklaringsvognene mangler fortsatt.
Telemark bataljon øver med sine CV9030 stormpanservogner i Polen sommeren 2019. Men de 21 oppklaringsvognene mangler fortsatt. (Frederik Ringnes/Forsvaret)

Sparer seg for over en måned i retten.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det var satt av over en måned i Oslo tingrett i høst til at Rheinmetall Norway og Staten skulle diskutere hva som gikk galt da førstnevnte skulle levere sensorer til 21 CV90 oppklaringsvogner.

Dette er en sentral komponent i det såkalte Kampvognprosjektet som regnes som Hærens største investering. Samarbeidet endte med at Forsvaret hevet kontrakten på grunn av vesentlig forsinkelse og deretter saksøkte selskapet.

Som Teknisk Ukeblad fortalte i august, krevde Staten 76,6 millioner kroner samt kostnader knyttet til dekningskjøp, mens Rheinmetall krevde 125 millioner kroner i erstatning.

Nå er konflikten løst utenfor rettssalen:

– Ser framover

Rheinmetall Norway og Forsvarsmateriell har sendt en felles uttalelse, der det heter at de har lyktes med å oppnå enighet i tvisten om leveranse av sensorsystemet Vingtaqs II til Forsvarets CV90 oppklaringspanservogner.

– Løsningen innebærer en minnelig avslutning av saken. Sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Ivar Halset og administrerende direktør Thomas Berge Nielsen i Rheinmetall Norway gleder seg over å kunne se fremover. Utover det har partene ingen ytterligere kommentar, skriver de i meldinga.

Forliket, som også omfatter saksomkostningene, ble inngått 28. august.

Som Teknisk Ukeblad omtalte for to uker siden, har Rheinmetall Norway nettopp vunnet en ny kontrakt med Forsvarsmateriell etter en anbudskonkurranse. 

Leveransen gjelder såkalte «softmounts» (overlavetter) til Forsvarets nyinnkjøpte M2A2N tunge maskingevær i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (.50 cal) – også kjent som «tolvsju».

Manglet grunnleggende ytelse

De opprinnelige 104 norske CV90-ene ble bestilt i 1994, og 18 år senere ble det besluttet å erstatte dem med 144 nye og moderniserte stormpanservogner i fem forskjellige varianter.

Oppklaringsvognene skiller seg fra de andre stormpanservognene ved at de har en sensormast som kan heves inntil seks meter. Planen tidligere i kampvognprosjektet var å plassere Vingtaqs II, som består av elektrooptiske sensorer og en integrert radar, på toppen av masta.

Planen var å utstyre CV90 OPV med Vingtaqs II. Bilde: Rheinmetall

I en kjennelse fra tingretten i sommer kommer det fram at innfestingen av teleskopmasta regnes som det viktigste enkeltforhold i tvisten. Her kommer det fram at den opprinnelige fjærbelastede løsninga viste seg å ha svakheter av en slik karakter at det utgjorde en sikkerhetsrisiko for personer i vognen.

Etter problemene med masten, skal det også ha oppstått en rekke andre forsinkelser. Sluttleveransen ville bli nær fire år forsinket, argumenterte staten med i 2017.

Ifølge staten ble det også i januar 2018, fire måneder før kontrakten ble hevet, gjort alvorlige funn. Da hadde Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) avdekket at systemet ikke ville oppfylle helt vesentlige krav til funksjonalitet og ytelse knyttet til såkalt «Detection, Recognition and Identification» (DRI).

Kort fortalt betød dette at sensorene ikke ville fungere under ulike klimatiske og andre ytre påvirkninger som de visste at systemet ville utsettes for. Dette er kjernefunksjonalitet.

Les også

Manglende kompetanse i FMA

Rheinmetall Norway har på sin side replisert med at Staten kan skylde seg selv og harde påstander om at Forsvarsmateriell lider av manglende ressurser og systematisk manglende teknisk kompetanse og prosjektstyringskompetanse.

I denne saken mener Rheinmetall at Forsvarsmateriell har skylda for forsinkelsene på grunn av svake eller mangelfullt utarbeidede kravspesifikasjoner, forsinkelser i andre sideordnede kontraktsforhold og svak oppfølging av kontraktsforholdet.

Rheinmetall påpekte at forsinkelsene i CV90-saken ikke er særegne, men noe Forsvaret nærmest må ha vent seg til og viser til flere eksempler på skandaleinnkjøp: NH90-helikoptrene, Archer-artilleriet og logistikkskipet KNM Maud.

Vrakingen av Vingtaqs-kontrakten sved i regnskapet til Nøtterøy-bedriften. I 2017 var driftsinntektene deres over 300 millioner kroner, i 2018 var dette mer enn halvert – til 118,5 millioner kroner.

«Reduksjonen skyldes i hovedsak terminering av en betydelig anleggskontrakt i 2018», het det i regnskapet.

Les også tidligere saker om samme tema:

 

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå