MARITIM

Havila Kystruten vil slippe å bruke erstatningsfartøy

Havila Kystruten søker Samferdselsdepartementet om å slippe å seile Bergen-Kirkenes på kystruten med sine reserveskip fra 1. januar.

De to første av de nye skipene til Havila Kystruten er klare i løpet av første kvartal 2021. Da blir disse tatt til Norge og satt i trafikk så raskt som råd. I påvente av de nye skipene og i lys av markedssituasjonen, har Havila Kystruten nå anmodet Samferdselsdepartementet om en avklaring rundt hva departementet mener om behovet for skip på kystruten gjennom vinteren, og også om det trengs erstatningsfartøy.
De to første av de nye skipene til Havila Kystruten er klare i løpet av første kvartal 2021. Da blir disse tatt til Norge og satt i trafikk så raskt som råd. I påvente av de nye skipene og i lys av markedssituasjonen, har Havila Kystruten nå anmodet Samferdselsdepartementet om en avklaring rundt hva departementet mener om behovet for skip på kystruten gjennom vinteren, og også om det trengs erstatningsfartøy. Illustrasjon: den-belitsky

På grunn av korona-krisen er trafikkgrunnlaget nesten borte.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.