Foreløpige funn går langt i å frifinne bolter og cortenstål på Tretten bru 

Havarikommisjonen med første skriv om brukollapsen.

Foreløpige funn går langt i å frifinne bolter og cortenstål på Tretten bru 
Boltene på Tretten bru gikk i 90 graders skjærbrudd under kollapsen. Foto: Statens havarikommisjon

Statens havarikommisjon (SHK) har publisert et informasjonsskriv om undersøkelsen av Tretten bru-kollapsen 15. august, hvor de orienterer om foreløpige undersøkelser.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.