Hagland bestiller to lavutslipps bulkskip

Hagland Shipping benytter all tilgjengelig lavutslippsteknologi og bygger to 5.000-tonnere i Nederland.

Hagland bestiller to lavutslipps bulkskip
Hagland Shipping fornyer flåten med to lavutslipps bulkskip som er forberedt for nullutslipps drivstoff. Skipene blir 87 meter lange, 15 meter brede og er på 5.000 dødvekttonn. Illustrasjonsfoto: Hagland Shipping

Skipene skal være forberedt på drift med ammoniakk eller hydrogen for å kunne bli nullutslippsskip.