Green Saver skal redde liv på sjøen med elektrisk framdrift og kunstig intelligens

Redningsselskapet bygger neste generasjon redningsskøyte med grønn og autonom teknologi. Målet er nullutslipp om to år.

Green Saver skal redde liv på sjøen med elektrisk framdrift og kunstig intelligens
Green Saver skal etter planen være klar til innsats i Oslofjordområdet i 2023. Illustrasjon: Hydrolift/Redningsselskapet

Teknologien er ikke klar, men ambisjonen er å få en nullutslipps redningsskøyte på vannet i 2023.