Gamle bruer sliter med tunge vogntog. Nå testes sensorer som skal si fra når bæreevnen svikter

Sensorer på brua varsler hvis bruas bæreevne blir for dårlig.

Gamle bruer sliter med tunge vogntog. Nå testes sensorer som skal si fra når bæreevnen svikter
Her festes sensorene på den gamle brua. Foto: Marit Reiso/ SAP

Først ble det innført vektbegrensninger på brua, så ble det satt opp skilt med lysvarsling for å forhindre at vogntog skal møtes på brua, eller kjøre for tett bak hverandre.