KOFA

Fylket gjorde rett i å avvise ett firma, og skulle ha avvist det andre også 

Firmaet som klaget til Kofa fikk bare medhold i at konkurrenten også skulle ha vært avvist fra konkurransen.

10. nov. 2020 - 05:56

Nordland fylkeskommune lyste i mars 2020 ut tre konkurranser for driftskontrakter for elektriske anlegg på fylkesveiene i Nordland. Tilbudsfrist var satt til 15. april 2020.

Mesta lå prismessig godt an i to av kontraktene, men nå spørs det med en av dem. Delkontrakten for Lofoten, Ofoten og Vesterålen ble nemlig klaget inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) av en konkurrent, og nå har Kofa konkludert med at Mesta skulle ha vært avvist.

Les også

Mesta kan kapre kontrakt til 222 millioner

Først tildelt til ett firma

Men for å ta det fra begynnelsen: I driftskontrakten for elektro for Lofoten, Ofoten og Vesterålen ga Mesta et tilbud på snaue 35,3 millioner kroner. Firmaet El-Team ga en pris på snaue 28,6 millioner.

Fylkeskommunen sendte 5. juni 2020 brev om at kontrakten skulle tildeles El-Team. I
tildelingsbrevet gikk det fram at begge tilbyderne oppfylte kvalifikasjonskravene i konkurransen.

Like etter påklaget Mesta beslutningen, og mente at El-Team ikke oppfylte kvalifikasjonskravene.

Nordland sendte i to omganger epost til El-Team og ba om ytterligere dokumentasjon, spesielt for miljøledelsessystemer. Dokumentasjonen kom, men en drøy uke senere omgjorde fylket vedtaket. Kontrakten ble nå tildelt Mesta, og El-Team ble avvist fra konkurransen. Fylket kom fram til at bedriften ikke hadde sannsynliggjort at den hadde «et godt og velfungerende miljøledelsessystem basert på ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.» Fylkets konklusjon var at kvalifikasjonskravet for såkalt Ytre miljø ikke var oppfylt.

Tre entreprenører har levert pristilbud for driftskontrakt i Møre og Romsdal.
Les også

Møre og Romsdal: Hårfin margin mellom to entreprenører

Kontrakten er utsatt

El-Team klaget først til fylket, men det hjalp ikke. Så ble det klage til Kofa i august 2020. Nordland fylke opplyste til Kofa at kontraktsinngåelse ville bli utsatt til klagenemnda hadde behandlet saken. Saken er derfor blitt prioritert av nemnda, og den ble behandlet i oktober 2020.

El-Team mente dette overfor Kofa: Fylket har begrenset evalueringen av miljøstyringssystemet til ISO-standarden og ikke tatt i betraktning samtlige oversendte dokumenter. Fylket har brutt regelverket ved avvise El-Team fra konkurransen. Derimot skulle Mesta ha vært avvist fordi selskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om gjennomføringsevne, ifølge El-Team.

Nordland fylkeskommune mente på sin side at de hadde gjort alt riktig.

I 2023 startet Maryam Ghadrdan selskapet Planck Technologies, som spesialiserer seg på å utvikle og tilby nye og avanserte materialer for energilagring.
Les også

Hun jakter på supermaterialer for energilagring

Dels medhold, og dels ikke

Først vurderingen av El-Teams miljøstyringssystem. Her har klagenemda delt seg. Flertallet på to medlemmer mener at fylket ikke handlet i strid med forskriften. Med andre ord var det ikke feil av fylket å avvise El-Team på det grunnlaget.

Men El-Team mente også i sin klage at Mesta ikke oppfylte kvalifikasjonskravet til
gjennomføringsevne, og at konkurrenten derfor skulle vært avvist.

El-Team viste til at Mestas tilbud ikke inneholdt CV for anleggsleder. Her hadde fylket stilt kvalifikasjonskrav om at det blant annet skulle oppgis CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell.

Kofa skriver: «Kvalifikasjonskravet, lest i lys av dokumentasjonskravet, gjorde det tydelig at det var stilt et krav om at leverandørene var nødt til å navngi nøkkelpersonellet som skulle utføre arbeidet. Avvisning av valgte leverandør [Mesta] som følge av at én nøkkelperson ikke er navngitt, kan fremstå som strengt. Oppdragsgivere har imidlertid stor frihet til å fastsette hvor strengt et kvalifikasjonskrav skal være, og må forholde seg til dette i den etterfølgende kvalifikasjonsvurderingen.»

Og videre: «Tilbudet til valgte leverandør inneholdt ikke CV for anleggsleder. Anleggsleder var i tilbudet oppført som «N.N». Det er klart at valgte leverandør med dette ikke har dokumentert oppfyllelse av kvalifikasjonskravet «Gjennomføringsevne».»

Kofa konkluderer: «Nordland fylkeskommune har brutt forskriften § 24-2 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør. Klagers øvrige anførsler har ikke ført frem.»

Avgjørelsen er datert 3. november i år.

Cellufys Jowan Rostami og Vattenfalls Eric Lillberg med skumstaver i eksperimentanlegget i Älvkarleby i Sverige.
Les også

Vannkraft har et alvorlig miljøproblem. Slik vil de løse det

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.