OLJE OG GASS

Frykter oljearbeidere kan tvinges til å jobbe offshore måneder i strekk

Men Arbeidstidsutvalgets leder mener fagforeningene har lest rapporten feil.

Offshorearbeidere, her på Åsgard, og deres arbeidstid har vært blant temaene i Arbeidstidsutvalgets rapport.
Offshorearbeidere, her på Åsgard, og deres arbeidstid har vært blant temaene i Arbeidstidsutvalgets rapport. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
Ina AndersenIna AndersenJournalist
8. jan. 2016 - 06:00

I går presenterte professor Karen Helene Ulltveit-Moe Arbeidstidsutvalgets konklusjoner og anbefalinger. Ulltveit-Moe har ledet utvalgets arbeid i om lag halvannet år.

Om regjeringen velger å følge utvalgets anbefalinger kan det få store konsekvenser for offshorearbeidere og det kan åpnes for at arbeidsgiverne kan holde folk permanent på sokkelen i over et halvt år uten avspasering, mener forbundsleder i fagforeningen Industri Energi, Leif Sande. Offshore.no har også omtalt Sandes reaksjoner.

Fagforeningene Safe og Nito er også urolige etter rapporten kom.

Men utvalgsleder Ulltveit-Moe mener fagforeningene umulig kan ha lest rapporten om de tolker den slik de gjør.

1/3-regelen endres

Arbeidsgiversiden i oljebransjen har tidligere etterlyst mer fleksible turnusordninger, blant annet fordi det enkelte perioder er mer hektisk enn andre.

– Det vil være en fordel om de ansatte jobber timene i årsverket før de får overtidsbetalt, uttalte direktør i Norsk olje og gass, Jan Hodneland til Teknisk Ukeblad i fjor.

Punktet som får Leif Sande til å tenne er endringen som foreslås i den såkalte 1/3-regelen (tredjedelsregelen). Den regulerer arbeideres restitusjonstid etter et opphold offshore, og betyr at man skal ha hviletid hjemme i minst en tredjedel av den perioden man sist var offshore.

Det betyr at en arbeider som jobber med 2-4-ordning, som av forskjellige årsaker har vært offshore i for eksempel seks dager, skal ha minst to dagers hvile hjemme før vedkommende kan dra ut igjen.

Dette gjelder selv om man er i en toukers «på-periode».

Utvalget skriver at regelen fremstår som en viktig hviletidsbestemmelse først og fremst for arbeidstakere uten tariffavtale, men at den på andre vis kan føre til dårlig utnyttelse av arbeidskraften.

– I de tilfeller tredjedelsregelen pålegger arbeidstakeren en hvileperiode i løpet av en påperiode, vil dette kunne medføre at arbeidstakeren i løpet av et år arbeider færre timer enn fastsatt i tariffavtalen, skriver utvalget.

Flere dager uten aktivt arbeid

– I tillegg kan avspaseringsperioden medføre at arbeidstakeren ikke kan utføre et nytt oppdrag fordi det etter avspaseringen er for få dager igjen av disponibelperioden. Dette kan føre til at arbeidstakeren må gå enda flere dager uten aktivt arbeid, skriver utvalget videre.

De foreslår, blant annet med denne bakgrunnen, at regelen endres slik at regelen vil fungere for arbeidstakere uten tariffavtale, arbeidstakere med flere arbeidsgivere eller med særlig belastende arbeidstidsordninger.

– Flertallet mener at dette kan gjøres ved å bestemme at tredjedelsregelen ikke skal gjelde for arbeidstakere som har arbeidstidsordning som samlet sett gir et bedre vern, oppsummerer utvalget.

Det er spørsmålet om hva som gir et bedre vern som er det springende punktet i tolkningen av forslaget, slik Teknisk Ukeblad forstår det.

– 2177 timer

Leif Sande i Industri Energi mener anbefalingen ikke henger på greip. Han viser til to av de mange arbeidstidsordningene som finnes på norsk sokkel: 2-4-ordningen og den såkalte 42-10-ordningen.

– Endringene i regelen vil gjøre det mulig for arbeidsgiverne å holde folk permanent ute på sokkelen uten avspasering i over et halvt år. Dette er helt uakseptabelt, sier Leif Sande til Teknisk Ukeblad.

Han forklarer at det blant annet er enkelte innen oljeservice som jobber såkalt 42-10-rotasjon. Det betyr at de skal være disponible for arbeidsgivere i 42 uker, så skal de ha 10 uker fri.

– Da kan man tenke seg at en person reiser ut til en plattform i 14 dager, reiser til en ny plattform i ytterligere 14 dager, og holder på sånn helt til årstimeverket til vedkommende er oppfylt, sier Sande.

– I henhold til loven har man ikke lov til å jobbe mer enn 36 timer uka. Det kan han jobbe i 52,14 uker. Så kan du plusse på 300 timer overtid. Da kommer du opp 2177 timer. Først da kommer du opp i lovens grense, og da er det ingen krav til at du skal være i land i denne perioden, hevder Sande.

– Man vet aldri

Han sier videre at det også for arbeidere som jobber i 2-4-rotasjon i prinsippet kan få store konsekvenser med en slik endring.

– I dag er utgangspunktet at du kan være på plattformen i to uker. Tre uker med dispensasjon. Deretter hvile hjemme. Med endring som foreslått trenger du ikke lenger å reise i land for å avspasere fordi tredjedelsregelen er borte, mener Sande.

– Det betyr at du kan reise til en annen plattform når to uker har gått, for eksempel fra Gullfaks A til Gullfaks C. Når ytterligere 14 dager har gått, kan du dra tilbake igjen til Gullfaks A.

Sande sier at arbeidsgiverne kan holde på slik i åtte uker i strekk før man kommer opp i et timeantall som er høyt nok.

– Men de må betale overtid og de er nødt til å flytte deg fra én plattform til en annen etter 14 dager. Men de behøver ikke la deg dra hjem for å få fri, sier han.

– Scenariene dine kan virke ekstreme. Har de rot i virkeligheten?

– La oss si at dette skulle vært i Statoil. Jeg sier ikke at Statoil vil hive en person fra Gullfaks A når han skulle reist hjem, til Gullfaks B for å jobbe overtid. Jeg sier ikke at Statoil vil gjøre det. Men jeg sier at lovmakerne i så fall vil gjøre det mulig for Statoil å gjøre det, uten å bryte loven.

– Men man vet aldri. Vi opplever så mye med forskjellige arbeidsgivere at ikke det er måte på. Men så har du mange som er mer flinke og seriøse enn andre.

Ulltveit-Moe: De har ikke lest rapporten

Teknisk Ukeblad har konfrontert Arbeidsutvalgets leder, Karen Helene Ulltveit-Moe med tolkningen til Leif Sande.

Hun mener at Sande neppe kan ha lest rapporten fra utvalget grundig nok og avviser at konsekvensene kan bli slik Sande skisserer.

– Det er samspillet mellom tariffavtaler og tredjedelsregelen som skaper ineffektivitet. Det er dette vi vil til livs.

– Det vi skriver er at dersom man samlet sett har et vern som er bedre enn tredjedelsregelen, så vil man da ikke benytte denne, slik som for eksempel de som går 2-4-ordning. De har et bedre vern. Jeg synes det er veldig rart at han tolker det slik han gjør, sier Ulltveit-Moe.

Hun sier at de som går en 42-10-ordning, slik Sande også beskrev, vil være blant gruppene som vil beholde tredjedelsregelen.

– Dette er utformet for å ivareta vernet til dem med dårlige tariffavtaler og som ikke er organisert, forklarer Ulltveit-Moe.

– Det må kunne sies at de som jobber 2-4-ordning har et relativt godt vern. Men det må altså forventes at det blir jobbet alle dagene i påperioden, sier hun.

Nito enig med Sande

Men det er i så fall ikke bare Industri Energi som har lest rapporten feil.

Sande får støtte fra Nito. Ingeniørforeningen leser forslaget om endringer i tredjedelsregelen på samme måte, og er bekymret for konsekvensene.

Nito-president Trond Markussen sier til Teknisk Ukeblad at dette i stor grad handler om HMS, og at hvilebestemmelsene er der for å sikre at offshore-arbeidende har fått tilstrekkelig hvile til å kunne utføre arbeidet sitt på en sikker måte.

– Her er vi helt på linje med Industri Energi. Dette vil være en vanskelig regel både å håndheve og anvende. Sektoren er et spesielt område med mange særegne forhold knyttet til sikkerhet og risiko. Skadepotensialet ved feil offshore er stort, både med tanke på personellskade, skade på utstyr og områdene de opererer i.

– Hviletiden er der av en grunn, og den skal vi ikke eksperimentere med, understreker Markussen.

Frykter å bli sesongarbeidere

Også fagforeningen Safe reagerer sterkt på anbefalingen fra utvalget. Lokaltillitsvalgt Idar Martin Herland sier at det for mange, særlig innen ISO-fag som stillas og maling, er et stort press i sommerhalvåret på grunn av revisjonsstanser og lignende.

– Mange går da 14 dager på, med fem dager fri, før det er 14 dager på igjen, gjerne til en annen installasjon. Deretter er det nye fem dager fri, før det kommer en ny påperiode.

– Det er 1/3-regelen som hindrer arbeidsgiverne å sende arbeiderne direkte mellom jobbene, hevder han.

Herland frykter at en eventuell endring i denne ordningen kan gjøre offshorearbeiderne svært utsatt.

– Blir morgendagens offshorearbeidere sesongarbeidere? Vil de jobbe fra mai til oktober og gå på Nav resten av året, spør Herland.

Fornøyd bransje

Oljebransjens lobbyorganisasjon Norsk olje og gass er på sin side fornøyd med utvalgets anbefalinger. Men de skulle ønske at hele tredjedelsregelen ble fjernet når man først var i gang.

– Vi er glad for at utvalget foreslår lemping av denne regelen. Samtidig er vi overrasket over at de når de først ser på denne, ikke fjerner bestemmelsen i sin helhet, eller finner en mer hensiktsmessig måte å regulere forholdet mellom arbeid offshore og friperioder, sier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv og kompetanse.

– Vi mener for eksempel at dersom en ansatt har vært offshore i tre dager, trenger man ikke nødvendigvis et helt døgn fri før man kan reise ut igjen, sier han videre.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.