BYGG

Foreslår togtunnel under Rondane

Et av traséalternativene for høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim inneholder en tunnel gjennom Rondane.

BRATT: Høyhastighetsutredningen skal bl.a. legge føringer for fremtidens toglinje mellom Oslo og Trondheim. Her er et tog på Dovrebanen.
BRATT: Høyhastighetsutredningen skal bl.a. legge føringer for fremtidens toglinje mellom Oslo og Trondheim. Her er et tog på Dovrebanen. Bilde: Rune Fossum/NSB
Fredrik Drevon
25. nov. 2011 - 07:07

I Høyhastighetsutredningen foreslår konsulentselskapet Rambøll flere ulike traséalternativer for det planlagte høyhastighetstoget mellom Oslo og Trondheim.

Deler av utredningen offentliggjøres 29. november, mens den endelige rapporten skal foreligge 1. februar.Tre alternativer

Rambøll har vurdert tre ulike traseer for Trondheimsbanen:

  1. Gudbrandsdalen og Dovrefjell
  2. Rondane
  3. Østerdalen

Ifølge Rambøll gir Østerdalsalternativet de laveste byggekostandene fordi det blir færre tuneller.

Gudbrandsdalsalternativet har det største markedet, men kan bli komplisert å bygge grunnet høydeforskjellen på 1000 meter mellom Dovre og Trondheim.

– Over Rondane kommer man i kontakt med en villreinstamme, ved siden av at det gjennom Venabygdsfjellet må bygges en 30 km lang tunnel med en beregnet byggetid på 12-14 år, sier sivilingeniør Kathrine Gjerde i Rambøll til Jernbanemagasinet.

Les også: – Høyhastighetstog like bærekraftig som Aldous-funnet

Vil la godstog kjøre på lyntogsporene

400 km nye linjer

Når Teknisk Ukeblad ber Gjerde fortelle mer om Rondane-tunnelen, har hun fått munnkurv av Lisbet Kierulf Botnen, kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket.

Gjerde sa nylig til VG at for å få ned togturen mellom Oslo og Trondheim til to timer, må man legge 400 kilometer med nye, flotte og raske toglinjer.

– Det må legges opp til en fart på 250 eller 300 kilometer i timen og dobbeltspor hele veien. Det kreves noen tunneler og broer, men ikke urovekkende mange. I hvert fall ikke for Østerdalen.

Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen (Ap), sier til TU at han ikke har hørt om tunnelvarianten gjennom Rondane.

– Vi ønsker oss dobbeltspor og høyhastighetstog mellom Lillehammer og Oslo så snart som mulig. Det er ikke en god løsning å grave en tunnell under Rondane. Vi bør holde oss til eksisterende trase mellom Oslo og Trondheim, og bygge den ut til dobbeltspor.

- Høyhastighet vil løse togkrisen

– Ikke sannsynlig

Ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn, sier til TU at han ikke ser på tunnel under Venabygdsfjellet og Rondane som et sannsynlig alternativ.

– Østerdalsalternativet blir billigst, men i Gudbrandsdalen kan høyhastighetstog bety mye for utviklingen, dersom det stopper og ikke bare raser forbi.

Pryhn er dessuten opptatt av muligheten for å knytte Otta opp mot linjer fra Vestlandet.

NSBs nye sjef: – Oslo-området er viktigst

Flerbruksbane

Et sentralt spørsmål i debatten om fremtidig høyhastighetstog er hvilke linjer skal bygges både for gods- og persontrafikk, siden man må ta høyde for at godstog ikke tåler drastisk stigning.

En omfattende rapport bestilt av samferdselsministeren har allerede konkludert med at Norge bør gå for flerbruksspor.

I rapporten " Modernisert jernbane – på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling i Norge", heter det at "Fremtidens jernbane må bygges så robust at den vil kunne tilfredsstille alle trafikkmessige behov. Fremtidens jernbane er en dobbeltsporet flerbruksbane for alle typer togtrafikk (langdistanse og lokal persontransport og godstransport)."

Dermed blir det spennede å se om Høyhastighetsutredningen når samme konklusjon.

Les også:

Høyhastighetstog et skritt nærmere

– Høyhastighetstog vil ha 28.000 reisende hver dag

Høyhastighet er ofte oppskrytt

– Ingen vei utenom lyntog

Lyntogutrederne er klare

Les mer om: