SAMFERDSEL

Foreslår nye krav: Bare biler uten utslipp i det offentlige fra nyttår

Ny forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy i veitransport.

Om tre og et halvt år skal det offentlige bare kjøpe inn biler uten utslipp, i praksis elbiler, ifølge et nytt forslag.
Om tre og et halvt år skal det offentlige bare kjøpe inn biler uten utslipp, i praksis elbiler, ifølge et nytt forslag. Foto: Eirik Helland Urke
12. aug. 2021 - 13:25

Fra 2025 skal det offentlige bare kjøpe biler, lette varebiler som er uten utslipp. Samferdselsdepartementet melder i dag, torsdag, om et forslag til ny forskrift som skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter går for nullutslipp i 2022. Det er åtte år tidligere enn den nasjonale ambisjonen om at alle nye biler som selges i 2030, skal være uten utslipp.

Bybusser skal ha nullutslipp fra 2025.

– Stat, fylker og kommuner er store innkjøpere, og de valgene som tas av det offentlige, er svært viktige når vi skal bli et lavutslippssamfunn. Derfor er det helt naturlig å stille disse kravene til offentlige anskaffelser. Vi har forsøkt å utforme kravene på en måte som spiller på lag med både teknologiutviklingen og de som skal bruke kjøretøyene. For de fleste er nullutslipp nå heldigvis det naturlige valget, og dette kravet sikrer at flest mulig når dit så raskt som mulig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Dermed skal kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter kreve elbiler eller hydrogenbaserte biler fra nyttår, gitt at forskriften blir vedtatt. Forslaget går nå på tre måneders høring, og deretter er det departementet som bestemmer den endelige forskriften. 

Gjelder alle bilkjøp

Forskriften vil i praksis gjelde for alle bilkjøp, siden alle innkjøp over 100.000 kroner skal være omfattet av reglene – ifølge forslaget.

Reglene skal gjelde for personbiler, lette varebiler og bybusser. Men det skal fortsatt være lov å bruke biogass i bybusser, og det vil være mulig å ha unntak der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy.

Ifølge høringsnotatet fra Samferdselsdepartementet er forslaget en oppfølging av Klimaplan 2030, der det framgår at regjeringen vil innføre krav om nullutslipp til offentlige kjøp av disse kjøretøygruppene.

17 prosent av utslippene

Notatet viser til at transportsektoren står for 60 prosent av de norske klimagassutslippene innenfor den såkalte ikke-kvotepliktige sektoren. Halvparten av disse utslippene er fra veitrafikken, som samlet har klimagassutslipp på 8,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er rundt 17 prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser.

Hva gjelder lette varebiler, har det offentlige en langt høyere andel elektriske biler enn private. Ifølge høringsnotatet var den elektriske andelen på 27 prosent i fjor i det offentlige. Ifølge Opplysingsrådet for veitrafikken var den nasjonale andelen – privat og offentlig tilsammen – på bare 8 prosent.

«Aktører som trenger en varebil til moderat kjørelengde og lastekapasitet, vil finne tilstrekkelige og kostnadsbesparende alternativ blant elektriske lette varebiler», skriver departementet i høringsnotatet.

Artikkelen er oppdatert etter publisering, med presisering av at forbudet skal gjeldet for biler og varebiler fra 2022, mens forbudet gjelder for bybusser fra 2025.

Storbritannias neste statsminister heter Keir Starmer. Han har lovet å levere forandring.
Les også

Hva betyr Labours seier for britenes grønne skifte?

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.