KRAFT

Flygerforbundet om umerkede kraftlinjer: – Uhørt ansvarsfraskrivelse

Kraftselskaper straffes ikke for manglende flymerking.

Det har vist seg å være krevende for enkelte kraftselskap å merke kraftspennene sine i tråd med forskriften. BKK (bildet) har imidlertid alt på stell, etter at de igjen har tatt i bruk Ocas-systemet.
Det har vist seg å være krevende for enkelte kraftselskap å merke kraftspennene sine i tråd med forskriften. BKK (bildet) har imidlertid alt på stell, etter at de igjen har tatt i bruk Ocas-systemet. Bilde: bkk
Øyvind LieØyvind LieJournalist
4. nov. 2015 - 09:25
Vis mer

Mange fjordspennene som var merket med Ocas-teknologien har stått umerket etter at flyvarslingssystemet ble skrudd av for to år siden.

Flyverne fryktet at den manglende merkingen skulle føre til ulykker.

I september i fjor satte Luftfartstilsynet det de kalte en «endelig frist» om at alle de gamle Ocas-spennene måtte være forskriftsmessig merket innen 15. oktober 2015.

Ingen tvangsmulkt

Tilsynet understreket da at de hadde rett til å gi tvangsmulkt, og sa til Teknisk Ukeblad at disse ville være så store at det skulle lønne seg å merke i tide.

Nå opplyser imidlertid Luftfartstilsynet til Teknisk Ukeblad at flere spenn fremdeles ikke er merket. Men det vanker ikke bøter av den grunn.

Spennene tilhører Troms Kraft (fem spenn) og Nordkraft (to spenn). De har fått utsatt frist til å merke ett år, fram til 15. oktober 2016.

Nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, reagerer kraftig på at Luftfartstilsynet gir ytterligere et års utsettelse. Han mener tilsynet viser manglende handlekraft.

– Flyging i lav høyde er forbundet med høy risiko. Her viser tilsynet en ansvarsfraskrivelse som er uhørt, sier Skatval.

Presset marked

I sitt vedtak om utsettelse understreker Luftartstilsynet at alle spennenes master nå er merket med reflekterende materiale i tråd med forskriften. Det som står igjen er markørene (blåsene).

Troms Kraft pekte i sin søknad om utsettelse på at det har vært vanskelig å få tillatelse av Statnett til å koble ut strømlinjene for å gjennomføre merkingen av linjene. Det skal også ha vært vanskelig å få levert flymarkører.

Troms Krafts fem spenn går over Kåfjorden, Kjosen, Sørfjord-Skarmunken og to over Ramfjord. To av spennene har ikke flymarkører, mens tre har markører av eldre type som skal skiftes.

Nordkraft skrev i sin søknad om utsettelse at de har hatt problemer med å få finne entreprenører som kunne gjøre merkejobben i tide.

De satte merkejobben ut på anbud, men fikk ikke inn noen tilbud. Entreprenører skal ha opplyst om at markedet for slike jobber var sprengt.

Senere klarte selskapet likevel å inngå en avtale med et firma om merking av spennet sitt over Sørfjorden.

Men for spennene over Stefjord og Efjord klarte de ikke å få til en slik avtale. Statnett skal i tillegg ha gitt Nordkraft beskjed om at disse to spennene ikke får utkobling før 17. mai 2016.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Nye metoder

Nordkraft advarte Luftfartstilsynet om prispresset i entreprenørmarkedet for slike jobber.

«Det kan neppe være til gunst for fellessamfunnet at prisene presses unødig for slike oppdrag, sett i lys av at det til slutt er fellesskapet som skal betale den endelige regningen», skrev selskapet.

De pekte også på at det nå utvikles nye og «mer rasjonelle» metoder for å utføre arbeidet på, ved bruk av helikopter. Disse metodene forventer selskapet kan tas i bruk neste år.

Luftfartstilsynet skriver i sitt vedtak at de har «forståelse» for at merkingen av kapasitetsmessige årsaker ikke lar seg gjennomføre.

De har også lagt vekt på at det er lite flytrafikk i området store deler av året.

– Katastrofalt utfall

Skatval lar seg ikke overbevise om at merking blir for dyrt og at kapasiteten i markedet er sprengt.

– Det finnes selvsagt merkingskapasitet et eller annet sted i verden. Men det koster penger. Det er imidlertid slik at når du blir pålagt av en offentlig myndighet å utføre et tiltak, og du har god tid på deg, så skal du gjennomføre det. Mulig kostnaden er ubehagelig for kraftselskapene. Men det er ingen overaskende kostnad. Og jeg tror nok de egentlig har råd til det når alternativet gir en risiko for et katastrofalt utfall, sier han.

Skatval mener Luftfartstilsynet må ta mer hensyn til sin kjerneoppgave.

– Tilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart, ikke å ivareta den økonomiske sikkerheten til offentlig eide kraftselskaper, sier han.

Avviser kritikken

Avdelingsdirektør for flysikring i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen, avviser kritikken fra flygerne.

– Både Nordkraft og Troms Kraft har forsøkt å få merkejobben utført, men har støtt på kapasitetsproblem hos entreprenørene. Luftfartstilsynet beklager at disse spennene da blir stående umerket i ett år til, men velger likevel å gi dispensasjon for denne perioden i stedet for å gi overtredelsesgebyr. Grunnlaget for denne fremgangsmåten er at disse selskapene faktisk hadde installert godkjent merking før de uforskyldt måtte ta Ocas-anleggene ut av drift, og at de i tillegg har forsøkt å få utført merking før tidsfrist, men ikke har fått noen til å utføre jobben, skriver hun.

Det er ikke kun Nordkraft og Troms Kraft som har unnlatt å merke spennene sine. Etter at den nye merkeforskriften ble vedtatt, har Luftfartstilsynet har fått vite om et stort antall merkepliktige spenn som ikke er registrert i henhold til kravene.

Men Olsen har inntrykk av at mange nettselskap nå tar merkekravene alvorlig og har satt i gang med merking.

Statnett-avgjørelsen drøyer

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt at Statnett selv mente å ha hele 250 spenn som skulle vært merket, men som ikke er det. Statnett ba om utsettelse helt til 2019 med merkingen.

Olsen opplyser at Luftfartstilsynet ennå ikke har fattet vedtak i saken, men at Statnett nå skal gjøre en ny vurdering og sende en ny dispensasjonssøknad.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.