MARITIM

«Flaks» reddet rask gassimport til Europa

Både Tyskland, Frankrike og Nederland får gass transportert på skip i stedet for i rør fra Russland. Norske Höegh LNG spiller en viktig rolle.

Höegh Esperanza kom til Tyskland i desember. På rekordtid hadde havna i Wilhelmshaven gjort klar en brygge og bygget infrastruktur. Skipet kan motta, lagre og regassifisere flytende, nedkjølt gass og sende den inn i gassrørledningsnettet i Tyskland
Höegh Esperanza kom til Tyskland i desember. På rekordtid hadde havna i Wilhelmshaven gjort klar en brygge og bygget infrastruktur. Skipet kan motta, lagre og regassifisere flytende, nedkjølt gass og sende den inn i gassrørledningsnettet i Tyskland Foto: Havnemyndighetene Wilhelmshaven

Tre norske spesialskip redder store deler av gassimporten til Tyskland framover. I løpet av året vil fem flytende gassterminaler (FSRU) fra Höegh motta nedkjølt, flytende gass (LNG – liquefied Natural Gas) i Europa.