HYDROGEN HURTIGBÅT NULLUTSLIPP KYSTRUTEN

Fire maritime teknologiprosjekter får statstøtte - skal få ny teknologi ut på markedet

Pilot-E deler ut 71 millioner til å utvikle nullutslippsløsninger basert på hydrogen i hurtigbåter og skip.

ZEFF - Zero emission fast ferry. Nullutslipps hurtigbåt med foiler, drevetr av brenselcelle og hydrogen.  Partnere: Selfa Arctic, LMG Marin, Hyon, Servogear, Norled.
ZEFF - Zero emission fast ferry. Nullutslipps hurtigbåt med foiler, drevetr av brenselcelle og hydrogen. Partnere: Selfa Arctic, LMG Marin, Hyon, Servogear, Norled. (LMG Marin)

Pilot-E deler ut 71 millioner til å utvikle nullutslippsløsninger basert på hydrogen i hurtigbåter og skip.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

To hurtigbåtprosjekter og to tradisjonelle skipstyper får støtte til å utvikle og bringe ny nullutslippsteknologi til markedet gjennom Pilot-E.

Pilot-E er en statlig støtteordning som koordinerer midler fra Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

To av vinnerne sier at Pilot E-støtten er avgjørende for å komme fortere til mål. Flying Foil er en av dem. Denne uka var de to gründerne John Martin Godø og Jarle Kramer på Tekna-konferansen «Teknologiutvikling av hurtigbåter og ferger».

  Foto: Tore Stensvold

– Pilot E-støtten er avgjørende for oppskaleringsarbeidet etter prototypen og fram til første fullskalafartøy. Vi tar sikte på å kunne ha testet, dokumentert og sertifisert teknologien innen 1,5 år. Det er tidsrammen for å kunne starte bygging av nullutslipps hurtigbåt til Trøndelag fylkeskommune, sier  Godø.

Strykejern på en kjøl

Selfa Arctic leder et annet konsortium som også utvikler foilbasert hurtigbåt, kalt Zeff - Zero emission fast ferry).

Planen er å bygge fartøy med plass til 125-300 passasjerer og seilingsfart på 32-40 knop.

Skroget er smalt foran og bredere i akter, der også en stor foil i karbon huser propellpod med elektromotor i poden (propellhuset). 

De sikter seg også inn på anbudet til Trøndelag Fylkeskommune, men ikke bare det.

Flying Foil er i gang med å bygge en1:4 skalamodell i karbon hos Brødrene Aa. Foto: Flying Foil

– Skal vi utnytte sjøen til rask transport av mennesker, er vi nødt til å få fram nullutslippsteknologi. Det er utrolig godt å få Pilot E-støtte. Da kan vi komme i mål, sier Erik Ianssen, daglig leder i Selfa Arctic og en ivrig forkjemper for å få ned utslipp fra maritim sektor.

Trenger infrastruktur

Havila Kystruten skal ha 6,1 MWh batteripakke som gjør det mulig å seile utslippsfritt i ca. 4 timer i 10 knop, eller ca. 2 timer  i 12 knop.  Illustrasjonen viser Stad Skiptsunnel, som kan få byggestart i 2021.
Havila Kystruten skal ha 6,1 MWh batteripakke. Om noen år kan det bli supplert med hydroigen og enda lengre nullutslipsseiling. Illustrasjonen viser Stad Skiptsunnel, som kan få byggestart i 2021. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Kystruten

Ianssen gleder seg også på vegne av de andre vinnerne.

– Nå blir det behov for hydrogen-infrastruktur langs hele kysten. Det må myndighetene gripe fatt i og ta ansvar for, sier Ianssen.

Støtteordningen Pilot-E er etablert for å modne teknologi raskere.

– Vi som står sammen om å støtte disse prosjektene har etablert PILOT-E for å utvikle og realisere flere gode ideer, og få dem raskere ut i markedet. Forskningsbasert innovasjon skaper arbeidsplasser og store verdier for samfunnet, og hjelper bedriftene til å nå sine mål. Ordningene våre skal være så enkle og treffsikre som mulig for næringslivet, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Kunder med krav og marked

De maritime prosjektene er ikke bare drevet av teknologi, men også kunder. De to hurtigbåtprosjektene har med seg henholdsvis Fosen Namsos Sjø og Norled. 

For Selfa Arctic er partner Norled i en unik posisjon. Det var Norled som fikk kontrakt med Statens vegvesen på verdens første hydrogendrevne bilferge. 

Fra 2021 skal Norled drifte riksvegfergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland med en ferge som går minst halve tiden på hydrogen og resten av tiden på energi fra lading av batterier ved kai.

– Den kompetansen Norled har fått og får gjennom fergeprosjektet, blir viktig videre i prosjektet, sier Ianssen.

Dette er prosjektene:

Foil i karbonfiber med propell fra Servogear. Elektromotoren sitter i poropellhuset. Foto: LMG Marin
Container løftes om bord på et containerskip fra rederiet  Samskip.
Container løftes om bord på et containerskip fra rederiet Samskip. Foto: Samskip
  • Havyard Group ASA leder et prosjekt med ambisjoner om utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den den ordinære ruten for nye Kystruta, gjennom å kombinere batterier og hydrogen-brenselceller.
  •  Samskip skal utvikle og realisere lønnsom container-transport på sjø med hydrogen og brenselceller som gir utslippsfri framdrift og gjør det mulig å flytte transport av last fra vei til sjø. Autonom lasthåndtering står sentralt for å oppnå kostnadseffektivitet for en utslippsfri løsning.
  • Selfa Arctic AS leder et prosjekt med LMG Marin, Servogear , Hyon og Norled. De skal bygge en ettskrogs, strykejernsformet hurtiggående foilfartøy
  • Flying Foil AS leder samarbeidsprosjekt som skal utvikle en 28 meter lang katamaran med foiler og batterier og brenselcelle.  Westcon Power & Automation, NTNU og Fosen Namsos Sjø  er også med på prosjektet

I tillegg til de fire maritime konseptene, får to industriprosjekter også Pilot E-midler for å utvikle klimanøytral industri.

Yara og Elkem skal lede hvert sitt prosjekt. 

Yara skal skal sammen med Nel bidra til utvikling og realisering av en verdikjede for grønn mineralgjødsel. Ambisjonen er på lang sikt å realisere utslippsfri mineralgjødselproduksjon gjennom innovative løsninger for kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybare kilder. Dette prosjektet er et viktig steg for Yara, i tråd med selskapets strategi om å investere i forskning og innovasjon som støtter opp om selskapets misjon om å mette verden og ivareta kloden på en bærekraftig måte.

Elkem har ambisjoner om å erstatte fossilt kull i produksjonen av silisium- og ferrosilisium legeringer. En innovativ produksjonsprosess for biokarbon kan gjøre det mulig å bruke utradisjonelle råvarer til å fremstille kostnadseffektivt og bærekraftig reduksjonsmiddel som kan brukes i dagens produksjonsprosess. Prosjektet vil teste biokarbonet i en smelteovn i full skala.

Miljø-jubel

Zero Norge er naturlig nok glade.

- Zero er veldig fornøyde med at Pilot-E ordningen nå gir støtte til nye viktige prosjekter for å utvikle og realisere utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri, sier teknologiansvarlig i Zeero, Marius Gjerset.

Han mener at vi det er behov for ytterligere satsing.

- Vi trenger langt mer av dette for å løse klimautfordringen, så Pilot-E ordningen bør få mer midler og bli en permanent ordning med flere utlysningsrunder i året, sier Gjerset.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå