KRAFT

Finnmark vil presse Statnett

Ber OED presse Statnett til å bygge linje helt til Varangerbotn.

Finnmark fylke er bekymret for at Statnett dropper å bygge 420 kV-linje til Varangerbotn. (Foto: Scanpix)
Finnmark fylke er bekymret for at Statnett dropper å bygge 420 kV-linje til Varangerbotn. (Foto: Scanpix) Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
8. jan. 2013 - 10:55

Statnett planlegger å bygge 420 kV-linje fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest, og senere fra Skaidi til Varangerbotn.

Men da Statnett la fram sin oppdaterte investeringsplan i høst, ble ferdigstillelsen av linjen utsatt sammenlignet med hva som var målet i nettutviklingsplanen året 2011.

Mens linjen i 2011 ble anslått å være ferdig mellom 2020 og 2022, ble ferdigstillelsesåret i høst satt til mellom 2022 og 2024.

– Skaper usikkerhet

I et brev til Olje- energidepartementet, som Teknisk Ukeblad har sett, klager Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad over at Statnett i høst “har uttrykt usikkerhet med hensyn til om og når 420 kV-linja Skaidi-Varangerbotn kan bli realisert”.

Dette skal Statnett blant annet ha gjort både i møte med Fylkesmannen i Finnmark, med fylkeskommunen og med stortingsrepresentanter fra Finnmark 31. oktober, ifølge Sjåstad.

Fylkesordføreren karakteriserer dette som “urovekkende”, for det første er denne linja viktig i et forsyningssikkerhetsperspektiv.

“Store deler av Finnmark er lange perioder i vinterhalvåret uten beredskap i strømnettet, noe som betyr at en enkelt feil kan mørklegge store områder”, skriver Sjåstad.

Les også: Hydro vil endre hjemfallsloven

Vindkraftstopp

For det andre påvirker dette muligheten for vindkraftutbygging i Øst-Finnmark, påpeker fylkesordføreren.

Det er nemlig ifølge NVE ikke kapasitet i strømnettet i Øst-Finnmark til å ta imot ny fornybar kraft før det bygges en 420 kV-ledning i området. Derfor prioriterer ikke NVE å behandle søknader om dette.

Den dårlige nettkapasiteten har vært en av grunnene til at NVE har bedt Finnmark Kraft om å trekke sin konsesjonssøknad om vindkraftutbygging på Båtsfjordfjellet.

Finnmark fylkesting vedtok imidlertid den 12. desember en regional vindkraftplan med store ambisjoner for vindkraftnæringen i fylket.

“Det er derfor bekymringsverdig at Statnett nå utrykker usikkerhet med hensyn til bygging av 420 kV-Iinja Skaidi-Varangerbotn”, skriver fylkesordføreren, og mener situasjonen er uheldig for det nasjonale målet om utbygging av mer fornybar kraftproduksjon.

Les også: Utenlandskabler øker kraftprisene

Vil presse Statnett

Finnmark fylkeskommune vil derfor “på det sterkeste anmode Olje- og energidepartementet om å legge press på Statnett i retning av at tidligere uttalte framdriftsplaner på 420 kV-Iinja Skaidi-Varangerbotn legges til grunn for det videre arbeidet”.

Videre er det viktig at prosjektorganisasjonen som Statnett nå bygger opp i forbindelse med byggingen av 420 kV-linja Ofoten-Balsfjord-Hammerfest opprettholdes og videreføres til prosjektet Skaidi-Varangerbotn, mener Sjåstad.

Les også: Smart strøm først i 2019?

Økt forbruk                                                                                                                                            

Kommunikasjonsrådgiver Stig Gøran Hagen svarer slik på kritikken.

– I vår dialog med ulike aktører har vi formidlet at 420 kV-kraftledningen Skaidi-Varangerbotn er inne blant våre prosjekter for nettutvikling i Nord-Norge. Ledningen er forhåndsmeldt til Norges vassdrags- og energidirektorat, og vi har mottatt konsekvensutredningsprogrammet. Forventet endelig konsesjon er omkring 2017-2018, og Idriftsettelse kan skje 5-6 år etter endelig konsesjon. Vi er klare på at byggingen tidligst kan starte etter at Ofoten-Balsfjord-Hammerfest-linjen er fullført, skriver Hagen i en epost til Teknisk Ukeblad.

Han understreker at Statnett helt siden meldingen ble levert har påpekt at linjen vil være viktig for å håndtere mulig økt forbruk i Øst-Finnmark.

– Videre er en vesentlig begrunnelse for ledningen å sikre en tosidig forsyning inn til Vest-Finnmark og Hammerfest-regionen, hvor det kan komme et vesentlig forbruk, skriver Hagen.

Les også: Her henger 1,5 meter is rundt en tynn kraftledning

Ingen garanti

Men Statnett kan ikke gi noen endelig garanti for at linjen bygges.

– I og med at Statoil har valgt å utsette Tog 2 på Melkøya så faller et stort forbruk bort, slik situasjonen er nå. Forbruksutviklingen er et viktig element for spørsmålet om linjen blir bygget. Statnett følger forbruksutviklingen nøye, og er fult innforstått med at det er høy petroleumsaktivitet og flere gruveplaner i nordområdene. Dette er også årsaken til at vi fortsatt har prosjektet med i våre planer.

– Siden forbruket og leveringssikkerheten er de viktigste drivkreftene, vil vindkraftplanene alene ikke være avgjørende for om vi skal bygge ledningen. Avstanden fra Øst-Finnmark til et større kraftforbruk, er i dag for stor, skriver Hagen.

Les også:

Skal teste thorium i Halden  

Vil eksportere overskuddskraft som hydrogen

Det er ikke plass til flere strømkabler til utlandet  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.